DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled. 603


šumu posve indiferentni, ali više puta padaju u oči. dobro je za njih znati.
Zatim si jedi biologija najvažnijih šumskih leptira sa oznakom njihovih nepri*
jatelja, dakle korisne čete za obranu, na str. 90—237 a tu dolazi opis jaja,
gusjenice, kukuljice, leptira, oštete, obrane, svega 384. U dodatku str. 238—255
navode se dosada u literaturi šumarske entomologije ne uvažene vrsti pale»
arktičnih leptira, koje žive na šumskom drveću, ili važnijem šumskom zelja*
stom bilju na str. 238—255 svega 937 vrsti a veliki taj broj pokazuje, da ima
dosta leptira, koji se na tom bilju tu i tamo nađu, a ako obično i ne igraju
veliku ulogu, vrijedno je, da se i o njima vodi računa. Svaki koji se ovim
. pitanjima bavi, zna dobro, da šteta vrlo često ovisi o različitim uvjetima vre*
mena, hrane, pomnožavanja uopće povoljnim i nepovoljnim prilikama za raz*
voj, uspjevanje i rasprostranjenje. Zaključuje ´se ovaj odjel sa lepidoptero*
loško botaničkim tabelama, gdje su štetni leptiri razvrstani prema bilini i tu
napose štetnici pupa, cvijeta, ploda, lista, kore, stabla pače i na obamrlim


djelovima a i na lišaju stabla. Str. 256—304.


III. Botanički dodatak na str. 307—312 ima sistematički popis najvažnijeg
šumskog drveća te nekojih šumskih zeljastih biljaka, zatim popis botaničkih
autora i botaničku literaturu o šumskom drveću.
Knjigu završuje dodatak zoologične literature str. 313—317, zatim dolaze
ispravci i dopunjci str. 318—322 te registar 323—337.


Zgodna je to knjiga, jer su tu sabrani mnogobrojni po knjigama i časo=
pisima porazbacani podaci, šteta samo, što se još više ne osvrće na južnu
Evropu, gdje su prilike drugačije. Proučavanja entomoloških prilika naše dr*
žave daju već u koječem drugu sliku, osobito u južnijim našim predjelima.


Dr. Aug. Langhoffev.


*


Francuska.


»Revue des eaux et forets.« Paris No. 4. april 1922. sadržaje


ove članke: Cardot: »Propagande forestier« (Šumarska propaganda),


Jygerschmidt: »Le Ray de Chaumont, grand maître des Eaux et


Forets« (Rej de Šomon, šumarski prvak), Gouy: »Les améliorations


forestieres dans notre région du S u d » E s t« (Unapređivanje sus


marstva u našim jugoistočnim krajevima).


No. 5, M a i 1922. nije do danas stigao.


No. 6, Juin 1922. sadržaje ove članke: Buffault: »La foret de ...
a u d r .« (Šuma općina Modr), Hamelinaye: »La conversion des taillis


en futaie dans . Ouest de la France« (Pretvaranje sitne šume u
visoku u zapadnoj Francuskoj).
No. 7, Juillet 1922. Hamelinaye: (nastavak), Salvador: »Con si des
ration sur les incedies de forets dans le massif de 1´ Esté»
r e 1« (Razmatranja o šumskim požarevima u gorskom masivu EsetereUa).


Ugrenović.


*


Najnovija izdanja domaće stručne i privredne literature:
Ing. Milan Marinović: Načela šumarske organizacije u nas
šoj državi. 1922. C. 7 Din.