DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 38     <-- 38 -->        PDF

592 ...... ........... ........


.... .. .........


...... ........... ........


...... ...... ........ .. .. ..... ........... . ........
.......... Te ......... ........ ce ..... .. ..... ........,
.... y ........ — .... . y ............ ........ Ha .....
..... .... je ..... ..... ..... ; .. ....... .... ......
.......... . ........, a ... ..... ....... je ..............
........ ..... ...... ..... ...... . ...>. .. ........ . ............
..... .. ...... ....... .......... ........ ce, a,
........ ....... ....... . ............ ..... je .... ......
. ..... .... ...... ..... ..... ..... . ......... ....... ..
.......... ...... ....... ce ........... ......... ...... je
.... . ........ ...1 ..... ........... ......... .. .. ....
......... .... ... .... ... ...... ......, ........... . ......:
.... .. ... ........ . ... ...... ......... . y .........
........ . ....... ... ....... .... . ..... ....... ..
...... na .. — .. -..... ..... ... .... ........


.. ...... ........ .... ....... ........ ...... je y .....
...-....., y ..... ce ...... ...., ........ ce ........ ........
.... ....... ..... ... .. .... .. ............ .. .... .....
........., ..... .......... ..... ....... ...... ..... je .........
.... . ........ ......... ..... ..... ......... ce . ....
...... — ....... ......


.... . .. .... .....? — ......... je .. y ..... .... .............
.... ..... .......... ....; .. je ..... ...... ... .
........ ..... ....., .. ce ........,-1.. ........ .............
.. ..... ........; .. je ....... . .... .......... .......
......... — ......, ... .... ce ... ....... To je, ....., ....:....
.... ....... . .... ce ..... .. .... ........ ..... ..
..... ..... . ....: ..... .. ... ..... ..... . ... .... .....
....... .... .. ce ....... ........ . ......, ...... ..... he
ce ......, ....... . ......... ......... ........ ...... .......
Ha. ........... . ......... ... ......... . ...... ...
.. ..... ..... ........ .. ])... (^... ...... ... ..... .......
......... ......... ...... ..... ..... .. .... .. ... .....
.;........ . ....... ........, ... ..... ... ...... ..... .....
......... ......., ..... ce . ........... . .........
........ ... ... BITO je ......... ..... . ..... .. ..... ..!^
.......


.. .. ce ......... ........ ..... ...... .. ........ ......;
.. .. ce y ..... ....... .... ........ ..... ........
...... .. .... . .... ..... .. .......... ........... ...... .........;
— .... je . ......... ....... ........ ......... ..
... ....., ........... . .......... ........ ........., ..
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 39     <-- 39 -->        PDF

...... ........... ........


... ........ . ........ ............. ... .... .... . ... .........
...... .. ........... .... ........ .... ..... ......,
... ...... .... ......... .. . ....... ...... .. .. .. ce
.... ..... . ..... ..... ....... .. ......


Je .. .... .......... ... .. ..... ....... ..... ... .
.... ......... ............ ....... ...... ..... ..........,
....... ... ........... . .......... ............. .
....... ...... ......... ........... . ....... .. ..... .
...........? — ....... .. ... — ... ......... ..... ......
..... ...... ........ ..... ...... ... ......... .....: .. je
... .... ... .. .... ......, .. ....... ..... . ........ .........
.....: .. je ... .... ... ......... ....... ...... .........,
a ..... . ... ...... .. ....... .. ....... .......


.. .... .. .... ........ .. ........... ........... ...
....... ...... ...... ........... . ........ o .... — .. ........
.. ...... — ...... ..... .... .. je ....... ...... y
....... ..... ...... ......... .... .........; .......... ..
..... . ......... ......., .. ce ..... .. .... .. ... .........
......... ....... ........ .. ..... .. .... .. .... .....
....... ........ y ....... .......... .... je. ......... ......
....... .............. ...... ............ . ....... ............
........... . ...... ........ ...... . ..... .......
........., ........... .... ..... ......... ........ . ..........
..... ..... i;oje ....... .. ............... .... je ...
....... .......... ............. .... ......


.. ......... .. ....., ..... .......... ...... .... .....
je ............ ... je .... ..... .... je .......... ........ .
..... ....: ..;. ce, .. . ........, ...... ra .... ...........,
...... ce .. ........ ...... . ......... .... .... ......
......, ... ce y ........ ...... .. ce ... .. .... ........ ....
je ..... .... ........... ..... ........ . .... ........ ..........
....... .... .. ...... .......... .. .. ...... ..
.... .... ......... ....... ........... ...., .... .. ........
........... ........ .. ......... . ..... ........ .....
. ........ .... ce ........ .......... ..... ......... . ..........
....., .. ... ce ..... ...... ....... y ....... .......
......... ne ........ o ....... ...... .... ....... .......


......... ...... ..... .... .. ..... ........ ....... ....
....... .. ...... ....... .........; ....... ......... .......
.. ...., a y ..... ......(.:.. ....... . ........, ..........
....... ... .... ..... ...... je ... .... ...... . ......
....... .... ......... ......... .........


. ... ce ...... ......... .... ....... ...... .........
........... . .......... .......... y ...... ......; ... je,
.. ..... ......... ......, ...... ...... .. .. .......... ......
.... ..... . ......... napi;: — ..... je ...... o ......
......., o ........ ...... . ......... .. ..... ..........
...... ... .... ......... .. .... ... ....... .. .. ...... ......
.... ..... y .......... ....., ... ..... ... .... ......
...... .. ..... .......... ..... ...........
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 40     <-- 40 -->        PDF

...... ........... ........


. .... ...... .. .... ce ...... ...... ........... .......,
..... .. ...... ....... ....... ........ .......... ..........
.. y ...... ....... ........ ........ ... je .....
....... .. .......... ..... .........; .... .. ......... ....
.......... . ... .. y ........ ..... . ........... ..........
....... ........


.. .......... ...... ..... y ......... ......... ......
..... je .... ............ ..... y ........ .... ..... .......
je 1900- ...., a ....... ...... ........ .......... je ... .... .........
....... ...., ...... y ..... ......... .... ....... ............
je ...... ............ . .. ....... ......., .... .. ..........
y .... .... ........, ......... y ............. . .......
... 300 ... ... je ..... y ...... ......... .... ........., a
......... ............. . ............ ........ .. .......
....... ..... ........... ............ ... ..... .... je ...
...... ....... . ..... ...... ........ — 70 ./. y ...... OKO
22 .. .. .............. ........... ....... ce ..... ............
... 120.000 .... ......... (2.50—25/15) . 50-000 .... .....
....... (1.60—20/14). Te ........ .... .. ....... ....... ..
........ ....... ........ ......... ....... ...... ........
... ......, ....... . ............ ...... ......... ..... ........
.. ... 1.30 .... (..... ..... .... ... ce ...........
...., ... je ropa .. ....... .... ......... . ........... .......
........ ...... .... je na .... .......... ...... ... .........
........).


.. ..... ........ .... y 1915. .... .... ce ..... .... .........
y ......... ; ..... .... .... -......... (... 3000 ..),
.... je ...... .... ........ y .............. .. ..............
.......... ....... je ..... ......... y ...... 17-200 ...
........ no ...... ...... ............. ..... .... ce .. 2.50
....... .......... ... ......., ............. ............,
.... je ........ 7—8 .......


........ ...... ...... ....... .. ....... ...... .... je
TOKOM 1912. .... — ....... ...... .. ..... ...... .. 1912 ..
1915 .... y ...... ....... .......... .... ........... .. .......
......... ....... ....., ... .. 1......... .... ....... y
..... ......... ..... ......, ... . .... .... ..............
..... .. ........ .. ..... .. ..... ......... y .... 1916.,
1917. . 1918. .......... .... ..... ...... ....... ...... .......
. no ........ y ..... .. ... ....... ..... .. .........,
......... y .... 1910-, 1911. . 1912. .... ... ....... ...... ..
na ..... ..... y 1919. . 1920. .... . ... 1921. . 1922. .... .......
..... .... ...... ...... ........ (. 1921. ........ je ... 157c


— .. ... ...... ......... .... .......). ..... .. ce . ..... y
...... ...... .... .. 30% ....... .. 1910-, 1911. . 1912. ....
..... ..... ... .. ... ....... ....... je .......... .. 10—12
....... .. ... je ........ .. ....... ....... .. je ..........
.... ....... .... 7—8 ......, ..... je .. .. ... no ......
..... ....... ... ... ........ ......, ...... .... ..... ....


ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 41     <-- 41 -->        PDF

...... ...;....... ........


-........ y ..... ...... ... ...... ...... ...... ....... ....
....... ...., ... ce ..... y ...... .... y ....... .... ...........
. ............, .. .. ...... ..... .......... .....
....... .. 25—30 ... .. .... .... ....... .... .. .., ... ..
..... ..... ..... . ..... ....... .... ...... ........ .....
. ........... ........ .. ........, ........ .... ..... .....
.......... ..... . ........ . ....... .......


A ...... ..... ..... ..... ......... je ... ........ .........
...... o .......... ......... y ..... ........ .. .......
y ..... y 1918. .... ....... je ......... ... .. ............
..... .... je .......... .. ...... .......... ... .....
.......... .. y ....... ..... ...... . ........ je ... ........
....... ......, .... .. ..... ..... ........., ...... .. ...
..... .... ........, ... ce .... ...... .. ... 1. ....... 1919.
...... ...... ..... ..... .. ......... .. ........., .. ......
...... ... 000 ... ........ .. ... .. ....., na . ......., ....
.... 1920. .... .... ce .... ....... ....... ....... .......
......., ....... .... je .... .. .... ..... ........ ... . ............
..... ......


..... .. ............ ... je y ............ II .. ... ...
..... .. ...... ...... .... .. ........ .. ... .. ..... .....
.... ....... ce ...... ........ . ... ........ .... .. ..
.... ....... ..... ..... ....... .... je ....... .. .....
..... ........, ... .. ...... .. ... y ..... .. y .... .......
.... .... ........ ........ ........ .... je .. .... .....
....... .,.. je .......... ca ... ... 1000 ... ......... .......
...... .... .. ......... . ... je .. ......... .......... ..........
....... .......... y ...... .. 17-200 ... .. ...
..... ........., ..... .... ... ......, .......... ce ......
.... ...... . no ..... ....... .......... .......... y ........
......... ....., .... ... je ........ ...... y ........
............ . .. ... ..... .. ....... 1918. .... .. ..... ........
y ............ .......... .... .. ...... ...... .....
.. ce ... ..... ....... . ..... ........... ..... .. 17 .., ....
je ..... ... 800-000 .... ...... ce ........ . ....... .... ..
...., .. . ..... .... ....., .. ....... .... ........ ... je ....
..... ........ .. ...... ....... ....... .. ...... ...... ..
..... 10 ... .. .... ...... ... 100-000 .3 ........ .... .....
..........., ... ce ca .... ...... .. .... ......., a ....... .
..... ......... .... ...... ... ....... ......... y ........
.......


... 1921. .... (... .. .. .... ..... .... y 1919. ....) .........
je y ......... ....... ........... .. ............ .
....... y ........, ... je .......... 1. .... ... ...... .......
je ... .. ........... ......., ...... y ..... .......
....... ......... . .......... .... ... ...... ..... .. ..........
........


Kao ... ce .. ..... ......... ...., ...... ........... ...
.., ..... ........ y ........., .... ..... ..... .. .... ....>.,
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 42     <-- 42 -->        PDF

...... ........... ........


.... .. ..... .... .. .... . ...... ......... .......... ..
.......... .. ...... .. ...., ... he ..... . ... ..... .......
.......... .. .. ....... . ......... .... .... .. ... . .. ce
.... .... ..... ........ .... .......... .. je no ....... y
..... .... ............ .. ..... ........; ... ... ..... .
..... ... y ...., .. ce y ......... ...... . ..........., ......
... . .........., ........ . ............... ....., ...
je ... y .... . .. ..... ....., .... .. . .... ........ ......
..... ...... .... ..... ....... .... .... y .......... ........,
na ce .... . ...... .... .. ........ ......


..... .... ........ ....... ........ . ............... y
....... .......; ..... .. ... ...... .... ..... ........ .....
sa ............; ..... . .. ....... na ............ ..........
....... ......... ..... .............. ...... .. ....
........ ....... .........; — ............ .......... ........
ce ...... ............ .... . ......., ....... .. ..
... ....... . .. .. ... ...... .. ......... y .... je ......
...... ............ ......— ........ ... ..... ....... .... ..
...... ....... . ....... ... ... ...., ... — ..., ... .... .. ..........
y ......... ...... .......... .......... — To .. ....
.......... ........... .........., .... ce .... ..... ...
.....


....... .. ........... ....... ....... o .......... a .......
.. ........ .. ..... ...... .... ..... . ...... .........., ............
.... . ....... ........ ce .... ....... . ......
........ ..... .... .. ...... ........ Ta .......... ............
.... . ........ .. .......... ......,. .... ....... TI
......... .... .... je ..... ...... .. ..........., ... — no
..... ....... — y ...... ...... ..... ........, .... .........
.... .... ....... .. .... .......... ... y ........ ..........
........ ... ce .... ..... ......... ....... .. ....
........ .... ... ...... ......... ........ . ........ .... je
.. ...: .. .......... .......... ......... (no ......... ......
...... ..........´) ... ........ .. .... ........ .... ........
....: .. ce .... ...., ... .. ....: ...;. . .....;. .... ...... ..
.. ce .. ....... ..... ... ....


......., ....... y J. ...... . .... .. .... ..... ..;!.....
. ... ...., .... je .... ....... .... .... ....... y ......
....... .. ....? ........ y ........ ....... . .......... ......
.... ........ .... .. ...... ........ ..... .. .. ce no
.... ........ ............ .... y ........ ...... .. ......
....... ....... ....... .. .......... ..... . ............ .......
... ...... .. ........ ......... ........ .. ...... .......
(.. he ce ...... .... .......), .. .. ........ ...........
.. .. .. ... ..... ........ ..... ....... ....... y ..... ..........
(...... .. ... ..... y .......... ...... : .... .......
.... ....... .. ... .... ...... ........ ......., . ..
.. 1900- .... .. ....... y ...... a .. 1900- .... .... ...... y....... na ... . .. ........).
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 43     <-- 43 -->        PDF

...... ........... ........


...... ......... ....... ... je .. .. ....... .......
........ ...... .. III .. ......... ....... .... je .. .......
........... ......... : .. ............ .... . ....... ..
......... y ........ ...... .......... .... .. ...... .......,
... .. ............ .......... ......... ........ .....
.............. ......, a ...... ....... ........ .. .......
......, ..... ....... .... ..... ..... .... (........ y ......)
. ..... ..... ............ .... no ...... ...........
(... ... .... .... ......) ........... ....... ........ .......
...... ...... ....... .. ............. .... ...... .. ........
...... ... je ... .... ...... .. .. ...... ... ....
........ . ....... ... ...... ......... ....... ........ .
.. ............ ...... ...... .... ....... ...... ....... . ........
....... y ....... ........ ..........., .... . ........


.. .......... .... ....... y ......... ... ..... .........
y ..........


Ha .......... .......... ......... .. ... .... ..... ...
ce ....... .... .. 2,000-0000 ....... ......... . 900-000 ......
..... ....... .. ..... ...... ........, ... ...........
... y ........ ... 2,450-000 ....... .. ..... .. ............
....... ......... ..... ... 9,550-000 ......, ...... y ........
.... ... 12,000-000- .... ce ... ..... ............ . ...... .
......... ....., .. ....... ....... ....... ...... y 10% ..
......... ........ ....... y ..... ......., .... .. .. .. .......
...... .... ........ ... 1,200-000 ....... ... .............
.. ce .. ...... ...... ..... .... ........ 5 ......
......... ....... .. 2.50—25/15 . .. .... .... ce ......... ..
50% .... ........ ............ .... je .. ... ............
........ ........ 4SO-000 .3 roi>e y ...... y ....... .....
..... .... ..... ce ..... ........ na ...... ....... .... ..
........., .. ..... ..... ...... .. ... ..... ..... ......
..... ........ ....... ......... .......... . ......... .......
.. y ........., ..... .... .... ... ........´..... .. ce
......... .. .......... ..... . ......... .... .. ... ....
...... ....... .. ... ......... ....... o ............. ........
....... ......... .. .......... .... ..... .........
. .. .. .. .. .... .......... .. ........ na ....... y .......
............ ............, ....>.(.1. ......... ........, .........
........ . ......... .. .. ........ .... je ... .......
.. .. .. .... ..... ........ .. .... ......... . .. .. .....
..... .... ... ... ..... .... ne ..... .......... . ......
...... ...........


.... .... .......... .. y ..... .... .;;... ............
..... .. ......., .... he ........... .... ......... ...... .
.... ...... .... ......... y ........., ... ..... .. ..........
........ ......... ..... ........... .. ... ..... ........
...... ...... .......... ...... ..... ...... .. je .. ...........*
..... y ...... ... . .. ......... ......... ..... y .......
........... .......... ..... ...... ... 2.000-000 .......
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 44     <-- 44 -->        PDF

...... ........... ........


........ ......., .... ..... .. .. ...... ...... ......... ...
........... y .... ... . ..... .......


....... .... ............ ....... ...... je ..... .........
...., a ...... ..... ..... . ..... ...... .... ......
............ .... . ........ ....... ..... ......... .....
.... ......., ... ...... ...... .... y ..... ......., ... ..
......... ... .... . ............ ......... ...........


....... ........ ....... ....... .. no .... .. 40—45 ......
no ...... (........ ....... .. ....... ......); .......
... ... .. .. ..... ....... .... ... ...... . .. y .... .......
..... .. .... .. ....... .. .... ......, .... . .... .......
............ ........ ...., ..... .. ... ..... ..... ...
y ................ ........., .. he .. ...... ........, .. .......
.. ....... .............., .... ........ ..... .... .
........ ............


... ce .... .... ........... ......... ......., ... ce ....
.. 10—12 .......


. ........ .. ......... ....... ....... ...... .. LU. ..
..... .. ce ........ ..... ............ .... . ......., ..
............ .......... ......... ...... ....... ......., a
... y .... . ........ ..... .............. ....... ......
.. je .... ........ ..... ........, ........ . ....... .. .....
...... .... ... .... ...., ... ..... ............ ..... .... ..
...... ........... ........... ....... .......; ..... ... ....
...... . ... ....... .... .. ..... ............, ........
y ......, ..... y ........ .....


............. ....... .... y ..... ...... ....... ........
je ... . .... ...., .. .. ........ ......... ..... .........
.... ...... (... ... ... y ......), ... je ... ...... . .............
......... ... .... .. ....... ....... ..., .. ..
..... ..... neibeno ...., ......... ..... ......... ......
.. ...... ........., ... .... ............, ... ..... ....
........ y ...... .......; . ... .... ..... .. ...... .........
y ..... ........., ............ . ........^... .. ....... ...
.... ........ .... .... ...... ce ...... .... ....... ..........
.. ...... ........ ......, y ..... je ..... ........ .. .....
........: ...... .. ...... ....... ...., ...... .... ...... .........
..... ....... ... HQO.000 .... ... ............. yBeliPM ....... .. ce ...... .... ..... .... ........... ..........
.. ........... ........., ......... ..... ..............


... ...... ..... ...... . ... ..... ..... y ...... ............
.........., ......... .. .... y ....... ......, ......
he .... ....... . .. .>.. . .. .... .. y ..... ....... ....,
... he .... .. ... .... ......


.... ........ .. ........... ...., .......... ce .. ......,
..... ........ y ........ ......... ... ....., .. .. ......
......., ... . ..... ......., ....... ...... y ......, ..
............ .... .. ............. ....... ... ... .......
........ je .. .. he ... ...... ...... ..... ... ..... ....
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 45     <-- 45 -->        PDF

...... ........... ........


......... ...... je .. .. ....... ...... y ...... .... .........
. ..... ........., ... .. .... .... ........ y ...., ...


... ......... ........... ...... ..... .... .......


.......... ... ...... .. he ... ....... ...... .......
.... ........ ... 1.200-000 ....... ........ ..... .... ............
.......... ....... .. .. ....... ... ... .... .............
......, .. ........... .......... ...... y .........
.... ..... y .......... je .. ........, a y .... .. 180
.. 190 ...... .... .......... . ....... ......... 400-000
...... ......... ........ ... ... ..... ...... . .. ... .......
.. .. ....... o ......... .... ........ ...... . ..........
.. .... ... .......


.. ........ .:... ..... ...... .... ......... ..........
....... ......., ............. ...... ..... .... ce .. 28 ......
(....... .... .... ............ .. 22 ....). ..... y ........
.... ............ .. ... »............ .......« .... ce
....... y ...., .. ce .... ... ......... .. 8 ....... ..........
......... ..........., a ....., ..... ...... ....... ......,
.......... ... .... ......... ....... .. ...... .....
....... .. 35 .... .... ........ ..........., .... ...... ........
. ..., .. y ...... ............. ..... .... .... .......
0-500 .... ..... ....... .... ........... ... .. ..2 .... ......
......... ...... je, ca ....... .. ........ ..... ....... ......,
.. ..... ............ ....... .... ....... 28 ......, ... ...
je rope ........, ... je ... ..... ..... .. he ...... .......
.... .. 15—20 ......, ..... je .... ............. ..... .... ..
... ... ............ .... ............ (.........: .........
............ y .... ...... ...... ............ ....,
.. y ...... ............. ..... .... .... 0:750 .... ..... .......
...., — .......... je .... y ....... 12 ......).


TOBI ........ .... o ......,. ...... ....., .............
na .... ......
.......... ... .. .. ce ........ ........ ....... y .......
...... ....... ...... 40 . 45 ....; ........ ... ....... ...............
....... .... .. ...... 18—20 .... .. ..........
... ........ ............. ... ........ (... .............
.. ce y ... ........ ...... .......... ....... 2100
....... ... y ........, a .. ce ........ ....... ... 400-000)


...... .. no ...... ...... :
0-500 .... ........... 1.G7 ....
3.00 .... ........(.... ... ................... .. ...... ......) :
..... ..... .. ............ .
..
.
...
.
3.96
1.62
»
....... ... ....... . . . 0.30 »
...... no ............ . . 0.00 »
...... . ........ .........
....... . .... ........ . .
0.650-50
.)
»
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

600 Pravoužitničtvo krajiških imovnih općina.


....... . ....... .. ....... . . . 5.00 »
........ .. ............ .. . . 0.80 »
...... . . . 15.10 ....


............. (a ....... .. .. .. .... .....) .. je .. .........
y ... ...... ...... ...... ........ .... .. 5,000-000 ....
AKO .. ce .. .... ............ y .... .. 20 ...... .. .........
. ............. 1-2% . ... .. ce y .... ...... ...........
... 400-000 ....... ......., .... .. ...... .... ....... ..........
... .. 1.50 .... — ..... .... ........ ............ ......
.. no ...... 16.60 .... — ... ce ... ... .. .. ...... ..............
....... ....... 1S—20 ...., .... .. ..... .....
............ .... .... 34.«0—36.6Q ...., ..... ..... ......
.... ............. ..... 40—45 ....


....... .. ... ....... ......... ....... ......... .
......... ...... o ........... ........., a .. ... .... ....
...... .. ........ ... ..... y ...... ..... ....


Pravoužitničtvo krajiških imovnih općina.


i.
Pravoužitnici krajiških imovnih općina jesu od žitelja samo i isključivo
svi zakoniti potomci takovih obitelji, koje su ispunjavale krajiške dužnosti
i obveze.
Pravoužitničko pravo žitelja krajiških imovnih općina jest osobno pravo,
ali je, hoće li ga se izvršavati, vezano na posjed: a) kuće i gospodarskih
zgrada, b) oranica i livada i c) domaćeg blaga.
Da su od ž´telja pravoužitnici kriijiških imovnih općina samo i izključivo
potomci obitelji, koje su izpunjavale krajiške dužnosti i obveze, slijedi nedvos
umno iz ustanova § 1. naputka A. zakona od 11. VII. 1881., prema kojima
su po zakonu od 8. lipnja 1871. o otkupu šumskih služnosti pravoužitnici izlu*
čenih šuma i šumskih tla, d) krajiške obitelji, koje pravu krajišku zadrugu
doduše sačinjavale nisu, — nu koje su ipak krajiške dužnosti i obveze u pogledu
davanja vojnika u svoje vrijeme ispunjavale.


Kad bi ma koji drugi žitelji mogli biti pravoužitnici, morali hi sva*
kako u toj odlučnoj ustanovi biti navedeni. Okolnost da su u toj zakonskoj
ustanovi navedene samo obitelji, koje su ispunjavale krajiške dužnosti, jasno
dokazuje, da samo i isključivo potomci takovih obitelji mogu biti pravoužit»
nici krajiških imovnih općina.


Ne mijenja na stvari ništa, što kod obitelji, navedenih pod točkom d)
nije izrijekom navedeno, da su rečene dužnosti i obveze ispunjavale, — jer
je opće poznato, da su sve krajiške zadruge te dužnosti i obveze ispunja«
vati morale i ispunjavale.


Još jasnije slijedi gornji zaključak iz ustanova § 70. pravilnika za šumsku
službu u c. kr. vojnoj krajini iz godine 1860., jer prema potonjem imadu