DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Pozornost svih učesnika pobudila je pojava, koju bi mogli nazvati rak*
ranom tamošnjeg šumarstva. To su tkzv. uzurpacije , koje nas potsjećaju
na nomadski život u počecima ljudske kulture. Čudno zvuči, kad se danas u
parlamentarnoj državi nalaze slučajevi onakovog smetanja ili bolje reći otis
manja državnog posjeda, kakav je uobičajen na nekojim mjestima u Bosni.
Dok se na jednom kraju globe pojedinci, što ne rasijeku
koje stabalce zaraženo ličinkom potkornjaka, dotle se


ondj e trp i uništavanj e i palenj e stotin a hektar a naj s
ljepš e šume , a svojin a posjed a dokazuj e se potvrdo m o
o odležano j kazn i rad i smetanj a posjeda .


Da se to pitanje čim prije raščisti, pozivamo gg. kolege iz Bosne, da o tome
pitanju napisu svoje mnijenje i stave predloge za čim skoriju sanaciju.1 M.


Poziv


na


REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU J. Š. U.


koja će se održavati u Beogradu 8. septembra i narednih dana u 9 sati pr. podne
s ovim dnevnim redom:


1. Izvještaj upravnog i nadzornog odbora o dosadašnjem društvenom radu.
2. Podijeljenje razrešnice upravnom i nadzornom odboru.
3. Izbor nove uprave.
4. Izvještaj odsjeka rada, rasprave i zaključci.
5. Budžet.
6. Promjena Pravila i Poslovnika.
7. Eventualija.
Dan prije t. j . 7. septembra u 9 sati pr. podne održat će se sjednica uprav«
nog i nadzornog odbora kao i konstituisanje odsjeka rada. Stoga se upozoruju
članovi odbora i odsjeka, da već 6og u večer ili najkasnije 7og u jutro budu
u Beogradu.


Predloži za izmjenu pravila kao i ostali predloži imadu se predložiti d o
konca augusta tajniku udruženja.


Učesnici skupštine neka prijave broj članova (dame ili gospoda) do 15. VIII.
i to: Za Srbiju g. načelniku min. Stamenkoviću; za Sloveniju g. ing. Ružicu
(Ljubljana); za Bosnu g. šumarniku Bajiću (Sarajevo): za Hrv., Slav.. Daim,
tajniku J. Š. L*, g. ing. Marinoviću (Zagreb). Predsjedništvo.


|ooo|


1


Vrlo ćemo rado ustupiti mjesta raspravama te o tom pitanju otvoriti
anketu u Šumarskom listu. Op. ur.