DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

........ 545


Ostrenje . Žaga se oštri turpijom ili brusnom pločom (karborundom).
Već smo spomenuli, da turpija ne sme biti oštrobridna. već više plosnata sa
okruglim bridovima. Isto to vredi i za brusnu ploču.


Samo oštrenje izvodi se rukom i strojem. Kod ručnog oštrenja se služimo
turpijom, a kod strojnog turpijom ili okruglom pločom. Strojnom se oštrenju
mora dati prednost pred ručnim, a tim više, ako se oštri turpijom a ne pločom.
Ni najbolji radnik u tome ne može tako brzo i savršeno ostriti kao stroj.
Oštreći okruglom pločom, koja se brzo okreće oko svoje osi, ugreju se vrhovi
zubi te gube na tvrdoći, pa se usled toga istupe pre vremena.


Vrhovi žaga moraju ležati u neprekidnoj liniji bila ona pravac, kružnica
ili njezin deo. Iskače li koji zub nad druge, zadire jako u drvo, dok ostali
iza njega slabije ili nikako ne rade. Glavni je uvet svake dobre testere da kod
oštrenja zubi zadrže svoju prvobitnu formu.


Napos e ćemo nešto spomenuti o žagama kod različnih apetacijonih
strojeva, da bi dobili potpunu sliku o uporabi pilanskih žaga.


Kod vertikalnog jarma reže žaga samo u jednom smeru — prema
dole. Pošto reže u smeru drvnih vlakanaca, zubi su pravokutni trokuti i pravo«
kutno se oštre. Iza neprestanog rada od 4 sata ima se zameniti oštrom.


Cirkularn a žaga. Ako reže u smeru vlakanaca, onda ima svojstva
gornje žage; reže li popreko, forma je zubi jednako krakog trokuta, oštrenjeje
oštrokutno. Izmenjuje se nakon 8 sati, jer ne radi neprekidno. Što je žaga
većeg promera, mora biti deblja, a tim treba i veću snagu, koja n:je u istom
razmeru sa efektom žage.


Trakast a žag a zahteva tešku manipulaciju, jer je odviše duga (do
15 m), tanka (do 2 mm) i zubi sitni. Ne sme se oštriti karborundom, jer će
se vrhovi sitnih zubi usled topline kod oštrenja omekšati, već samo turpijom.


Pošto ova žaga radi brzo. moraju međuprostori biti veliki, zatim raz*
vraka mora biti sasvim točna, a vrhovi zubi moraju ležati točno u pravcu. Ako
žaga točno ne odgovara ovim zahtevima, gušiće se u pilevini, rezana ploha neće
biti čista, hod će biti nejednoličan, pa će efekat biti manji. Spajanje krajeva
žage mora se jednako izvesti vrlo precizno, da ne bi u zarezu zapinjala pa
se eventualno i prekinula.


Efekat svake žage je određen veličinom izrezane plohe u jednom satu
izraženom u m-.


Ing. Stjepan Kušan (Sarajevo).


........


............ ....... .... . ......... y ........


9. .. ... ....... je y ........... ....... .. .. II. . A. ............ o
........ .......... . ........ ..... ........... ...... .... .........
........ je ...... .... .......... 0 ... ............ ..... je ........
...... y 29. ..... ......... ...., a ..... he . y ......... ...... Ha ...
............ ......... .. ...... ....... ...... o ..... .........., y
...... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ce .. ..... ....... ...... ..
............, .... ..... .. ........ ........, .... ce .......... .........
ne no ........... ... no .......... ...... ... ce .... ... .. ..... ...
4*