DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

490 Jz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Za popularizovanje šumarstva!


Upravni odbor J. Š. U. raspravljajući na svojoj sjednici od


13. V. o. g. o pitanju, kako da se popularizuje šumarstvo među
narodom, donio je odluku, da se izda za narod čitanka , koja
će sadržavati lako štivo iz područja šumarstva.
Redakcija te čitanke povjerena je g. šum. inspektoru Milošu
Ćirkoviću u Kruševcu, potpredsjedniku J. Š. U. i poznatom našem
stručnom i beletrističnom piscu.


Pozivaju se svi članovi udruženja, koji žele surađivati kod
tog posla, da svoje sastavke za čitanku pošalju izravno


g. Ćirkoviću, koji će o toj stvari dati pobliže upute. —
U svrhu propagovanja zaštite šuma te popularizovanja šu*
marstva imat će se organizovati i pučka predavanja o šumarstvu.
Da takova predavanja ne budu suhoparna te privuku što širi
krug slušatelja, morat će predavači poseći za priznatom i uspješ*
nom metodom: projektiranja slika.


U naših šumoposjednika, šum. industrijalaca, šum. trgovaca,
šum. ureda, pojedinih šum. stručnjaka kao i raznih profesionalnih
fotografa nalazi se mnoštvo snimaka raznih poslova šum. pri=
vrede, zanimljivih sastojina, pojedinih egzemplara drveća itd.
Mnoge od tih slika imadu već historičko značenje (n. pr. slike
već ponestalih slavonskih hrastika i si.).


Kad bi se takove slike sakupile, mogle bi se razdijeliti po
grupama te bi njihovi diapozitivi vrlo dobro poslužili kod pučkih
predavanja, koja bi na ovaj način imala mnogo veći efeikat. (Slike,
koje bi n. pr. pokazale razne faze rada oko pošumljena krša, vo=
doderina, bujica itd. od golog kamena do uzgojene šume učinile
bi na gledaoce veći utisak, nego li pusto nabrajanje ma još tako
jakih činjenica).


Zato se obraćamo na sve gg. članove J. Š. U. kao i sve pri*
jatelje šumarstva, da nas u tom podupru te naznače, gdje bi se
mogli dobiti negativi takovih slika, da li bi ih vlasnici htjeli
otstupiti ili makar posuditi udruženju za pravljenje diapozitiva
i uz koje uvjete? Onu pak gg. koji budu pripravni otstupiti ta*
kove negative molimo, da ih šalju samo dobro spakovane u drve=
nim skrinjicama izravno na udruženje.


Za J. Š. U. tajnik Ing. Marinović.