DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

474 Lovstvo.


Lovstvo.


Duhovske priredbe u Ljubljani.


1. Na duhovo´ i duhovski ponedeljek dne 4. i 5. junija ove godine priredio
je »Klub ljubiteljev p ti carjev« (prepeličara) u Ljubljani među«
narodn u izložb u pas a na prostorijama ljubljanskog sajma uzoraka pod
pokroviteljstvom Njeg. Visočanstva kneza Pavla. Izloženo je bilo preko 400
pasa svih pasmina, od plemenitih bernardinaca do pekinških dvorskih patuljaka,
od krasnih prepeličara raznih vrsta do jazavčara visokog aristokratskog po*
koljenja. Osobito dobro su bili nadalje zastupani istarski, bosanski i koruški
braki. Izložba je vrlo dobro uspela te je pokazala, što imamo i kuda da kre«
nemo, da podignemo i oplemenimo svoj pasji materijal. »Klub ljubiteljev pti*
čarjev« u Ljubljani je prvovrsna kinološka stručna organizacija i kao takva
prva u našoj kraljevini. Učlanjena je i priznana u internaeijonalnom kinološkom
savezu te je nedavno osnovala vlastitu rodovnu knjigu za pse. Šteta što nije
ovog puta bilo skoro nikakog interesa u drugim delovima države.
2. U isto vreme je priredilo »Slovensko lovsko d r u š t v o« i z »
ložbu lovsko g rogo vi j a u češkom paviljonu sajmišta. Izložiti se je
moglo rogovlje jelena, platana, divokoza, kozoroga i srnjaka, sabrano od
godine 1908. dalje u zemljama naše kraljevine. Izloženo je bio na žalost samo
rogovlje iz Slovenačke, i to svega ukupno oko 600 komada. Osobitu pozornost
su zaslužili nekoji krasni primjerci jelenjih rogova iz bar. Bornovoga revira
kod Tržiča te rogovlje divokoza (gamza) iz naših planinskih lovišta. Najlepše
srnjake su imali nekoji Gorenjci (okolica Bleda) te Notranjei (okolica Ko«
čevja). Razdeljeno je bilo više nagrada i priznanja.
3. »Slovensko lovsko društvo« je nadalje priredilo dne 5. t. m.
popodne strelsk u utakmic u na vojničkom streljištu kod Ljubljane pod
pokroviteljstvom poč. adjut. Njeg. Velič. kralja generala g. Đure Dokića. I ta
je utakmica uspela u svakem pogledu vrlo dobro. Streljalo se je u 4 grupe
(mladež, vojničko, lovačko streljanje na srnjaka i na krivolovca). Razdelilo
se je oko 60 raznih nagrada, među ostalima i kiasan t. z. »prelazni dar Slov.
lovskog društva«, predstavljajući umetnički izrađenog orla iz bronza na mra;
mornoj podlozi. I ovde su se mogli natecati strelci i lovci iz cele države, no —
iz drugih krajeva nije bilo učesnika. lng. Ružić.