DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Literarni pregled.


drug´m državama, slegoše se na mali teritorij nove države. Medu njima je bilo
više priznatih stručnjaka, koji su pokazali karakterističnu pojavu svih šumara:
da daleko od politike i njezinih trzavica pregnu oko podizanja svoje struke.
God. 1920. je početak novog rada. Središte rada usredotočeno je oko pošumljen
nja Alfôlda, uslijed toga, što današnje šume ne podmiruju ni iz daleka potrebe
žitelj stva.


Njima prirođenim načinom agitacije znali su za taj predmet zainteresos
vati sve faktore i danas je to postalo nacionalno ekonomsko pitanje prvog
reda, na kojem radi ne samo službeni šumarski aparat, već i naročiti komitej.
koji sačinjavaju najodličniji predstavnici parlamenta, posjednika i naučenjaka.
Drže se popularna predavanja, piše se bezbroj brošura, osnivaju se šumski
vrtovi, obrazuju se društva za propagandu, skuplja se novac za pošumljenje.
Pokusna postaja vrši tloznanstvena istraživanja i dijeli potrebne savjete, a u
novoosnovanim i preostalim još šumskim vrtovima, koje uzdržavaju naročita
šum. povjerenstva, uzgaja se do 40,000.000 biljki godišnje.


Cijela novija šum. literatura stoji pod dojmom ove akcije, pa su Šum.
listovi (Erdćszeti Lapok) 1920, 1921. i 1922. ispunjeni većim dijelom Studijama
0 tom pitanju. Između ostalih pišu o tom pitanju glasoviti geolog i geograf, prb*
fesor dr. Cholnokv, zatim botaničari dr. Sâvoly i dr. Tuzson te upravnici Kaân,
Biro, dc Potterc, šef poljodjelske pokusne postaje Thaisz i dr.


Od ostalih članaka u Šum. listu ističu se naročito članci drž. tajnika
Kaana : Naša dosadašr-ja šum. politika, Zadaci naše buduće šum. politike,
Opće narodne posljedice propasti šuma, Nacionalna ekonomska važnost šum.
posjeda. Dr. Fehé r adjunkt vis. škole piše zanimljivu oveću studiju: Kompas
zativna anatomija veget. organa akacije; B u n d K., tajnik šum. udruženja: O
naravnom pošumljenju, Gospod, polit, potresi; prof. Feket e Z.: Nov a
uputa za uređenje šuma. Roth Gy., adjunkt pok. postaje: Današnji
zadaci šum. pokusne postaje.


Od novih knjiga ističemo II. izdanje Uzgoj a šuma , poznatog prof.
V a d a s a , koji je bio profesorom i mnogim našim drugovima, koji su svršili
studije u Ščavnici; Rôth: Kalendar ljekovitog bilja, Kaân: Pos
šumljujmo Alfôld, Tirts: Šumska paša za pčele, Dr. Miha«
1 ov i t s : M a d ž. šum. pravo. A n d r a s o v i c h : Uzgoj i unovčenje
kunića.


Od brojnih uredaba spominjemo novu organizaciju šum. službe,
nov propisnik za uređanje šuma. reorganizaciju šum. pokusne postaje.
Zgodimice ćemo se na nekoje od ovih stvari posebno osvrnuti.


Marinović.


Krajevni repertorij za Slovenijo. Izdal in založil naslovni oddelek anonč«
nega in informačnega zavoda Drago Beseljak & drug, Ljubljana.


Krajevni repertorij s popolnimi in točnimipodatki bi nam bil zelo po=
treben. O repertoriju, izdanem po gori omenjenem zavodu, pa se ne more
trditi, da bi bil popolen, nasprotno v njem ni najti niti nekaterih večjih vasi in
krajev (na pr. Guštanj, Kašelj itd.). Cena 160 K, po katerej se 100 strani obs
segajoči repertorij prodaja, je visoka. Omeniti je, da je krajevni repertorij, ki
sta ga izdala leta 1912. Mullev in Kamenšek v Ljubljani, točnejši, toda ta re=
pertorij se nanaša le na bivšo Kranjsko. Ing. Š.