DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

470 Literarni pregled.


Skoraj vsako leto zaide iz Koroške kakšen jelen. Tako je pretekle zime padla
glava jelenske rodbine, ki je že dve leti živela in se plodila v Rdečem bregu.
Žalibože se ta divjačina ne more v primernem številu zarediti, ker se preveč
preganja po teh loviščih. Tu in tam se prikaže tudi kakšen ščetinavec, ki je
sem zašel z Boča. Tako je pozimi 1920. padel velik merjasec v bližini Maris
bora. Slivniška in Konjiška graščina gojita v ograjenih loviščih damjake. Med
perutnino stojita na prvem mestu veliki in mali petelin (ruševec). Prvi ima
mestoma, kakor v okolici Slovenjgradca svoja rastišča celo v dolini, slednjega
je pa najti le po golih in najvišjih grebenih Pohorja. Razen teh bi bilo omeniti
leščerko, katera je ponekod dobro zastopana.


Med škodljivo divjačino stojita na prvem mestu lisica in kuna (zlatica in
belica), ki posebno v petelinjih revirjih delata mnogo škode. Divje mačke so
postale zelo redke; letno se jih odstreli, največ pa ulovi v pasti 2 do 4. Isto=
tako je že skoraj izumila uharica.


V splošnem skrbi večina lastnikov pohorskih lovišč za redno vzgojo in
pravilno negovanje divjačine. Tako so se skoraj vsi pohorski lovci zavezali
leta 1919., da prostovoljno opustijo odstrel srne - koze do leta 1924. z names
nom, da bi se ta najvažnejša in vslcd vojnih razmer močno razredčena divjaš
čina na Pohorju pomnožila.


Literarni pregled.


Njemačka.


Abeles: »Die Technik der buchhalterischen Organisation im Sagebetricbe«.
Biihler dr.: »Der Waldbau«, II. Bd., 1922.
Crov prof. ing.: »Forstliche Baukunde«, 1921.
Dimitz ing.: »Die Einforstung im Lande Salzburg«, 1921.
Dittmar: »Der Waldbau«, 1921.
Drachsler: »Kubiktabellen fiir Rundholzer«, 1921.
Eckert s Lorenz: »Lehrbuch der Forstwirtschaft«, 1921.
Fabisch: »Handbuch zur Selbstkostenermittlung fiir Holzbearbeitungss


betriebe«, 1921.
Gaver dr. — Fabricius dr.: »Die Holzartcn und ihre Verwendung in der


Technik«, 1921.
Grasberger: »Neueste SchnellkubierungssTabelle fiir Rundholz«, 1921.
»Handbuch fiir die gesamte Holz* und holzverarbeitende Industrie«, 1922.
Hedler dr.: »Deutschlands Forst* und Nutzholzwirtschaft«, 1921.
Hubbard: »Die Verwendung der Holzabfalle«, 1921.
Hufnagl dr.: »Praktische Forstcinrichtung«, 1921.
Hufnagl dr.: »Handbuch der kaufmannischen Holzverwcrtung«, 1921.
Junack: »Durchforstung der Kiefer«, 1921.
Klar: »Technologie der Holzverkohlung«, 1921.
Kollner: »Forstwirtschaft«, 1921.
Kunze dr.: »LTntersuchungen iiber den Einfluss d. Beastung auf d. Schaft=


form der Fichte«, 1921.
Kunze dr.: »Hilfstafeln fhr Holzmassen*Aufnahmen«, 1921.
Linckc: »Das Grubenholz«, 1921.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled.


L´ppmann Ing.: Kalkulationeh, Rundholzausniitzungen und Unkostenbe*
rechnungen in Sagewerken«, 1921.


Neudammer ForstersLehrbuch, 1922.


Nirschl: »Die Forstwirtschaft in Niederlandiseh Indien«, 1920.


Niisslin dr.: »Forstinsektenkunde«, 1921.


PresslersNeumeistcr: »Forstliche Kubierungstafeln«, 1921.


Rebmann: »Dcr Anbau von Walnussbaumen«, 1921.


Schwappach dr.: Untcrsuchungen iiber d. Zuwaehsleistungen v. Exhens
Hochwaldbestânden«.


Steinhilber: »Das Sagewerk u. seine Nebenbetriebe«, 1921.


Stengel ing. dr.: »Die kaufmannische Buchfiihrung im Forstbetriebe«, 1921.


Wibbelt: »Ein Biichlein vom Walde«, 1921.


(Ove se knjige mogu naručiti kod »Zemčdclskć knihkupectvi« A. Xeubcrt v
fraze II. Hybernskâ ul. 12, Ceškoslovenska.)


Francuska.
»Revue des eaux et forets«, br. 3, 1922. donosi: »La crue de . Arc« (»Po*
vodanj u dolini Arcsa«), »Le pin sylvestre dans les Vosges alsaciennes« (»Obični
bor u alzaškim Vogezima«), »Le marché de bois en Allemagne« (»Trgovina
drvetom u Njemačkoj«), »L´ ailante« (»Pajasen«). Ugrenović.


Domaća šumarska i narodno-gospodarska književnost.


Izašle su knjige:


Kratak pregled uređenja šuma za šum. pomoćno osoba
1 j e. Napisao Oskar pl. Agić, šumarnik i. o. 1922. Cijena 5 Din.


Poljudno navodilo za merjenje lesa. II. izd. Priredil Ing.
Anton Šivic. Ljubljana 1922. Gena 10 Din.


Industrija Jugoslavije. Po osnovi i nacrtu prof. Lukasa izradio


Z.
Lorković. Zagreb 1922. Cijena 100 K.
.1. Lakatoš: Industrija Slovenije. Zagreb 1922. Cijena 60 K.
Ovaj put ćemo se osvrnuti na nekoje časopise i listove, koji posvećuju
naročitu pažnju nacion. ekonomskim pitanjima. Sa žalošću moramo konstatirati,
da se medu tim pitanjima najrjeđe tretiraju problemi šumarskog gospodarstva,
akoprem je to jedna od najjačih naših privrednih grana, obuhvatajući ne samo
šumsku produkciju, nego i šumski obrt, trgovinu i industriju. Krivnja za to
ne leži na tim listovima, nego na našim stručnim piscima, koji još uvijek ne
vide veliku važnost popularizovanja naše struke, o kojoj se u širim krugovima
tako malo znade. Ovaj put ćemo te listove samo navesti, te, na njih upozoriti
naše drugove i čitatelje, da ih ne samo pretplatom podupru, nego i suradnjom
zainteresuju široki krug njihovih čitatelja za naša stručna pitanja. Od zgode da
zgode osvrtat ćemo se na pojedine članke tih listova.


Od časopisa spominjemo:
Zrn o glasilo društva gospodarskih i šumarskih činovnika kraljevine SHS
u Osijeku.


Jugoslavenska Njiva. Mjesečnik za umjetnost, nauku, narodnu
prosvjetu, politiku, socijalna pitanja i privredu. God. pretplata 100 dinara.
Uredništvo i administracija, Zagreb, Marovska ul. 30.
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

472 Literarni pregled.


N ov a E v r o p a. Izlazi triputa mjesečno. U 1922 izlazi tri knjige. Svaka
stoji 40 Din. Uredn. i admin. Zagreb, Preradovićev trg 9. Donaša članke polis
tičke, socijalne i privredne, te književni te umjetnički pregled.


Njiva . Izhaja dvakrat na mesec in stane letno 40 Din. Uprava Ljubljana,
Prešernova ul. 54. Prinaša politične, socijalne in gospodarske članke ter knji=
ževni in umetniški pregled.


.... ...... ....... ........ .... ......... 100 ....... ......... "
.............. : ......., ........ ..... 27. ... ...... ....... : I. ........,


II. ......... . ....... ........, III. .......... . ......
......... . ...... ...... 1. . 15. y ....... ....... ......... 80 ....
.......... ........ ......... ... 22 . 24. ....... : ....... ........ . ..........
......, ......... ....... ......, ........., ........ ..... .. ......,
..... ...... ............, ..........., ........, .... . .... ........, ..........
...... .........., ........., ...........


...... ........ ......... ....... ...... ...... 1. . 16. y .......
.... ......... 120 .... .......... . .............. : ......., ........ ... ... 4.


..... ....... ...... 1. . 16. ...... ....... ......... ....... 100 .......
.......... ......, ........... ... 29. ...... ...... .. ........ .........,
..........., ........ . .........


Poljoprivredni glasnik. Izlazi 2 put mjesečno. Pretplata 100 Din.
Uredništvo i administracija: Novi Sad, Petra Zrinjskog ul. br. 2. Donosi članke
iz područja poljoprivrede te općeg nar. gospodarstva.


......... .... .. ....... ............. ...... ..... 2 ....... .... ..
...... 12 .... ...... ....... „........" y .........
Dnevnici:
.......... ........ ...... ..... ... .... .......... ......... .......
144 ... .......... . ...... : ......., .... ......... ... ... 19.


J u g o s 1 o v e n s k i L 1 o y d. Izlazi svaki dan osim ponedeljka i dana iza
blagdana. Pretplata god. 200 Din. Uredništvo: Petrinjska ul. br. 28. Uprava:
Marovska ul. 21. Marinovič.


Madžarska šum. literatura zadnjih godina.


Stručna šum. književnost u Madžarskoj, koja se je u poslednjim godinama
prije rata naglo razvijala, doživjela je nakon prevrata nagao zastoj. Tome nije
bila uzrokom samo opća pojava zastoja, uzrokovana u svim državama i svim
strukama naravnim posljedicama rata (umornost, borba oko prehrane, skupoća
rada i papira itd.), već još više u političkoj konstelaciji, koju´ je donio prevrat
i trianonski mir. Dok su ostale nasljedne države bivše Monarhije izašle iz rata
većinom povećane, teritorij Madžarske se je smanjio na cijelih 88.000 km2. Od
velikih i lijepih šuma ostalo je sadašnjoj Madžarskoj samo 1,200.000 ha t. i.
J/io prijašnje šumske površine i to ne baš prvorazredne šume. Jasno je, da je
ova okolnost imala silan utjecaj i na šum. literaturu. Sjedište stručnog rada,
glasovita visoka škola u Ščavnici, a s njom i pokusna postaja prelazi, u posjed
Č. S. R. i vis. škola se seli u Sopran, gdje izdržaje sve faze polit, borbe u Bur*
genlandu. Od četiri lugarske škole ostaje im samo jedna (u Vadaszerdo, premještena
poslije u Tatu, žup. Komârom).


U tim okolnostima, izdržavajući još i nasilja komunističkog režima u 1919.
godini zamuknula je posvema šum. literatura. No mnogobrojni šum. stručnjaci,
koji su bilo milom bilo silom ostavili teritorije, dodijeljene trianonskim mirom