DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Bilješke. 415


krugove, kako su danas zastupani advokati i novinari. Dok prevlađuju stranački
interesi nad narodnogospodarstvenim potrebama, dotle je naš rad prema zakos
nodavstvu kao i kod svih ostalih privrednih krugova ograničen na proteste,
koje političari uvažuju več prema tome, da li im to sa stranačkog gledišta
odgovora ili ne. Tim veći treba da je naš rad unutra u udruženju, u struci, da
jakom organizacijom i intenzivnim stručnim djelovanjem držimo budnu stručnu
svijest i ljubav za struku i naše šume.


Istupajući kao organizovana cjelina prema vani i tražeći dodira s ostalim
stručnim privrednim udruženjima postajat će i naš glas sve jači.


Promatrajući s toga stanovišta zakon o opštoj upravi morat ćemo doći
do drugih zaključaka, nego li dolazi Jugoslovcnska Šuma u svojem uvodniku
u 19. broju o. g., koja misli »da odbor J. Š. U. nije u nijednoj zgodi uzeo u
pretres ovo pitanje, već je tvrdo lomio koplje na direkcijama, kojih evo više
neima.« Ne marimo istraživati, kako je J. Šuma došla do tog zaključka, kad
je evo dobar dio rada J. Š. U. baš i sastojao u raspravama, kako da se položi
temeljni kamen budućeg rada — organizaciji! Nismo se borili za direkcije,,
nego za princip Uredbe, za koji se je i J. Šuma zalagala u svojim uvodnicima,
a od koje uredbe Ministarstvo šuma ne odustaje, kako
pokazuje i najnovija naredba p podržavljenju i m o v n i ´,h
općina.


Ako budemo imali pred očima samo interes struke te ostavivši po strani
osobnosti složno poradimo prema određenom cilju, imat ćemo bezuvjetno
uspjeha. —ić.


Domaća proizvodnja sjemena.


Na otoku Braču postoje veliki kompleksi borovih šuma. Neke inozemne
tvrtke, koje su i pi"ije rata znale izrabiti našu neupućenost, počele su i sada
kupovati i izvažati borove šišaricc, da nam onda iz njih proizvedeno sjeme
prodaju uz visoke cijene.


Ovo je potaklo g. D. Dubravčića, da je u Ncrežišću (Brač) dao sagraditi
ove godine peć i počeo proizvadjati borovo sjeme. Osim znatnog olakšanja
nabave — on je u stanju, da sjeme dade daleko ispod cijene, koju traže ino*
zemne tvrtke. Za sada raspolaže sa znatnom količinom sjemena crnog bora


(p. austriaca), s kojim je obzirom na čistoću i klijavost polučen osobit rezultat.
Bilo bi uputno, da interesenti, a napose naše šumske Uprave upotrebe
ovu pogodnost nabave našeg domaćeg sjemena. N.


....... ......... ........ . .......... ......... ce .. 22.—24. ....
j ......... ..... .. ....... ...... je ........ ..... o ........... ......
. .......... ........ ........... ...... .. . .... ........ ... ....
............, ........ je ..... ..... A. ..... .. ......., .... je ......
........ .. .. .. TI A., .. ....... ........ .. ... .........