DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 18     <-- 18 -->        PDF

370 Procjena drvne gromade sastojina pomoću poprječnih itd.


nadžbi 2r2, dobijemo: R2 + r2 = —-—: (RJ — r2) + 2r2. Pomno


žimo li ovu jednadžbu sa — ., dakle


(R2 + r2) \n = \ ~-(Rl — r2) + 2r2] ~n i zamjenimo li


(R2 4" r2) _ . sa K (t. j. oznakom za kubični sadržaj kusatog para


boloida), a Ri .. sa Gi te r n sa g (kružna ploha u prsnoj visini i
kružna ploha na gornjem kraju debla), dobit ćemo:


K = [~~[... (Gi — g) . 2gJ 2, a odovud


K^^-gH-g...!!.


Kubični sadržaj prevršenog (kusatog) debla odnosno
stabla jednak je dakle na osnovu gornjih zakona
zbroju dvaju produkata i to produkta, sastavljenog od
gore spomenutog „visinskog faktora" i diferencije između
prsne i gornje kružne plohe, te produkta, sastavljenog
od dužine prevršenog debla i gornje kružne
plohe.


Ako je 1*3 = —, tada je Gi kružna ploha u sredini visine. U tom


slučaju prelazi obličak K = I — (Gi — g) + 2gl -u obličak


K = Gi v, t. j. u opće poznati Huberov obličak. Jednako prelazi uzr.
navedenu predpostavu u Huberov obličak (K = Gi v) i gore navedeni
obličak I.


Ako je u obličku II. g = o, tada prelazi ovaj obličak u obličak I.


II. Kubični sadržaj sastojine.
Naš procjenbeni način sastojinske drvne gromade sastoji se u tom,,
da od ukupnog broja stabala u sastojini sa stanovitim zbrojem kružnih
ploha stvorimo njekoliko skupina (debljinskih razreda) i to tako, da
na 2. skupinu stabala (drugi debljinski razred) dođe dva put, na 3.
tri put itd., a na 10. deset puta tako velik zbroj kružnih ploha, kolik
je u 1. skupini.


Neka bude K = zbroj kružnih ploha za cijelu sastojinu; N —
zbroj svih pojedinih članova omjera 1 : 2 : 3 : 4 : ... : (n — 1) : n, u
kojem međusobno stoje zbrojevi kružnih ploha, štono prema gornjem
načelu pripadaju pojedinim debljinskim razredima: dakle zbroj 1 +
2 + 3 + 4 -f- . . . + (n — 1) + n; Zi, Z2, . . . Zn = broj stabala u