DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Ca r dot : »Les ventes des Bois eu 1921.« (Prodaja drveta u 1921.«), P a r d é :
»Bibliographie« (»Bibliografija«), Chronique forestier (Šumarska kronika). V.


Primili smo:
Inž. Vladislav Jedlinski, prof. Szkoly Glownej Gospodarstva Wiejskiego:
Modrze w Po l sk i (Larix Polonica) jego znaczenie ze stanowiska lesnego
oraz analiza pniowa. II. izd. 1922. Naklada Zygmund Pomaranski i Spolka.
Zamošć.


Šumska industrija i trgovina.


Književna objava.1


Čast mi je cijenjenoj gospodi kolegama i drugovima, g. šumovlasnicima,
posjednicima i upravama pilana kao i svim trgovcima, koji se bave kupovanjem
i prodajom piljene robe javiti, da sam na temelju zasada o »maksimumu i mini*
mumu« izradio i za tisak pripravio materijal za izdanje knjige »Priručnik za
pilane«, koja riješava pitanje: Kako treba razrezati trupac, da
se iz njega izvadi najveća količina piljene robe? To pita»
nje riješeno je u toj knjizi za sve trupce kružnoga i eliptičnog prereza počam
od 10—30 cm promjera uz rez pile od 2, 2-5 i 3 mm, zatim za sve trupce od
30 do 100 cm promjera, a za rez pile od 3, 4, 5 i 6 mm. Materijal složen je
tabelarno i to tako, da su trupci poredani po veličini svojih promjera.


Svaki trupac ima svoju posebnu tabelu, koja prema veličini promjera
sadržaje 12, 16 ili 21 razdjelak, u kojem se uz debljinu reza pile (B) broj i širinu
d


dasaka izkazuje debljina, koja odgovara rezu pile ( — 6) te kub. sadržaj dasaka.
Razdjelci (n) poemu sa 5, pa idu kod promjera od 10—30 cm do razdjelka 16;
kod promjera od 30—80 cm do razdjelka 20, a napokon kod većih promjera
nego 80 cm do razdjelka 25. Knjiga je od vanredne važnosti za šumsku indu»
striju, a naročito za pilane, jer 1. uklanja sa pilana onu disorijentaciju i nesis
gurnost, koja vlada u njima u pogledu rezanja dasaka, 2. zajamčuje od najlos
šijega reza, koji počinje sa razdjelkom 5 pa do najboljega, kojim se polučuje
maksimum, golemi dobitak od 25% gotove robe.
Istina je, da se pilane u pravilu neće služiti ovim najlošijim rezom, gdje
iz trupca izrezuju samo po tri daske, nego će pogoditi i bolje, a po njihovu
mnijenju i najbolje rezove te izrezati iz trupca 6, 7 i 8 dasaka, ali od ovoga
reza pa do maksimuma, naročito kod debelih trupaca, još je daleko, pa se mirne
duše može minimalni gubitak ustanoviti sa 5%.
Ove skrižaljke nisu obične skrižaljke, koje se poput mnogih drugih tresu
iz rukava, nego skrižaljke, koje su se rodile iz ideje o maksimumu i na toj
ideji sagradjene.
Kako su ove skrižaljke sastavljene, što sadržavaju, kako i u što se rabe^
vidi se ponajbolje iz slijedećega izvatka iz mojih tabela za promjer 30 i 60 cm.


1 Rado ustupamo mjesta ovoj književnoj objavi te skrećemo na nju pažnju
svih interesovanih krugova. — Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
325


Glava ove skrižaljke sadržaje:


1. u prvom stupcu razdjeljak n.
2. u drugom stupcu rez pile 8.
3. u trećem i 5. stupcu broj komada dasaka,
4. u 4. i 6. stupcu širine
pojedinih dasaka,
5.
u 7. stupcu debljine — .) dasaka,
n
6. u 8. stupcu plohu ili kub. sadržaj.
Ukupno ima skrižaljka (za promjer od 30 i 60 cm) 16 razdjeljaka od
5. do 20.
1. Prvi stupac »Razdjeljak« sadržaje br. n. Taj broj znači ne samo broj
razdjeljka nego i onaj broj, s kojim se promjer kruga d u odnosnom razdjeljku
dijeli na jednake česti, da se dobije debljina daske prije reza (a nakon reza
n
/ g.) Broj n raste od razdjeljka do razdjeljka za 1.
v n


2. Drugi stupac »Rez pile« izkazuje za sve razdjeljke jednake debljine
reza pile i to 0-3, 0-4, 0-5, 06 cm ili 3, 4, 5, 6 mm, pa je uvijek najbolji ili najs
finiji rez od 3 mm u prvoj horizontalnoj liniji, a ostali rezovi slijede redom
prema veličini fi.
3. Stupac 3 i 5 »komada« zatim stupac 4 i 6 »širina«.
Broj komada i širina dasaka protežu se na svaku od navedenih
četiriju vrsti pila istoga razdjeljka. Prema tome su sve daske u istom raz*
djeljku za sve vrsti pila i po broju komada i po svojim pojedinim i ukupnim
širinama jednake.


4. U stupcu 7 (debljina dasaka) i u stupcu 8 (ploha ili kub. sadržaj)
odgovaraju debljine odnosno plohe ili kub. sadržaj odnosnim svojim pilama,
jer se nalaze sa svojim pilama u istoj horizontalnoj liniji.
Uporaba tabele.


1. Potraživanje maksimuma.
Za promjer ćO i rez pile od 0-3 cm — 3 mm.


U stupcu »Rez pile« ide se do prvog razdjeljka 5, pa se tu potraži linija;
u kojoj se nalazi zadata debljina reza od 0 3 cm = 3 mm. Zatim se konstatuje,
da li u svim razdjeljcima vlada isti poredak. Nakon toga se vraćamo u raz*
djoljak 5 i na prvu liniju. Odavde idemo istom horizontalnom linijom do
stupca »ploha ili kub. sadržaj«. Tu zapamtimo odnosni broj te idemo istim
stupcem dole do 1. vodoravne crte u razdjeljku 6 te vidimo, da li pronadjeni
broj prema broju predjašnjcga razdjeljka raste ili pada. Ako raste, idemo
dalje do slijedećega razdjelka i tu sravnimo opet pronadjeni broj sa brojem
iz prve linije prijašnjega razdjeljka.


1 tako se to nastavlja daljeg dok se napokon ne dodje do broja, koj je
veći i od istoležećega broja predjašnjcga i od istoležećega broja sljedećega
razdjeljka.


Ovaj broj onda pokazuje maksimum ili najveći kub. sadržaj piljemca
za rez pile od 3 mm. V ovom slučaju je to broj 2355-48, koji se nalazi u 18.
razdjeljku u prvoj liniji.


Istotako postupa se kod traženja maksimuma za rez testere od 4 mm
ili 04 cm, samo se taj najveći broj za teeteru od 4 mm mora tražiti i nalaziti
u drugoj liniji kojega od razdjeljaka, a to je razdjeljak 16 sa brojem 2283´34.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 56     <-- 56 -->        PDF

326
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


«


a


S
0


2


1


~2~


2


2
2
1


2
2
2


~2~
2
2


2
2
2


2
2
2


2
2
2


~":f


2
2


2
2
2


2
2
2
2


2
2
2
2


2
2
2
2
2
2
2
2


2
2
2
2
2


2
2
2
2
2


širina


cm


48-00
58-79


44-72
5657


41-99
54-21
59-38


39-68
51%
58-09


37-71
49-89
56-57


3600
4800
54-99


34-50
46-28
53-44


3317
44-78
51-96


31-97
43-30
50-51


30-91
4199
49-24


29-93
40-79
48-00
5297


29-05
39-68
4684


5.96


28-24
38-66
4774
50-90


27-49
37-71
44-72
4989


26-80
36-82
43-76
48-92
5284


2615
3600
42-86
4800
51-96


A. Promjer 60 cm.
Piljenica ili dasaka
ns
a
e
o
širina
cm
debljina e—)
cm
1.70
11-60
11-50
11-40
ploha O cm
kub. sadržaj
cms
1811-16
1795-68
1780-20
1764-72
Opaska
Od obiju odsječaka uporabivi
dijelovi za frize i parkete nisu
nigdje u kub. sadržaju sadržani.
9-70 1964 %
9-60 1944-70
9-50 1924-44
9-40 190418
8-271 2082-66
8171 2057-48
8-071 2033-30
7-971 2007-12
7-20 2156-23
71 0 2126-28
700 2096-33
6-90 2066-38
1 | 59-63 6-367 2215-41
6-267 2180-61
6167 2145-81
6067 211101
2 58-79 5-70 2254-46
5-60 2214-91
5-50 2175-36
5-40 2135-81
2 57-73 5155 2286-79
1 59-75 5-055 2242-42
4955 2198-05
4-855 2153-68
2 56-57 4-70 2308-60
2 5916 4-60 2259-48
4-50 2210-36
4-40 2161-24
2 55-39 4-315 2325-95
2 58-38 4-215 2272-05
1 59-60 4115 2218-15
4015 2164-25
2 54-21 3-986 23376-i
2 51-50 3-886 2278-97
2 59-38 3-786 2220-32
3-686 2161-67
2 56-57 3-70 2346-27
2 58-79 3-90 2282-86
1 59-87 3-50 2219-45
3-40 215604
2 55-62 3-45 2351-50
2 5809 3-35 2283-34
2 59-54 3-25 221518
31 5 214702
2 5468 3-229 2354-58
2 57-35 3129 2281-67
2 5906 3029 2208-76
1 59-90 2-929 2135-85
2 53-75 3033 2355-48
2 56-51 2-933 2277-83
2 58-50 2-833 2200-18
2 59-63 2-733 2122-53
2 5578 2-868 2354-85
2 57-89 2768 227245
2 59-25 2-668 214005
1 5992 2-568 2107-65
2 55-00 2-70 2352-57
2 57-24 2-60 2265-44
2 5879 2-50 2178-31
2 59 70 2-40 2091-18
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

328
Šumska industrija i trgovina.


I tako se konačno traže i medju za promjer 60 i ostala dva maksimuma
2320-32 odnosno 2165-25 za rez pile od 5 i 6 mm, koji se nalaze u 14. odnosno


13.
razdjeljku u linijama 3 i 4.
Istim načinom nadju se i svi maksimumi za promjer od 30 cm i to
1. za rez pile od 3 mm u 13. razdjelku 1. redu sa 541´05
2. „ „ „ „4 „ „.. „ 2. „ „ 516-26
3. „ „ „ „ 5 „ „ 10. „ 3. „ „ 494-41
4 6 „ „ 9. „ 4. „ „ 475-57
Potraživanje maksimuma t. j . one najveće količine rezane gradje, što
se iz trupca za rez testerc od 3, 4, 5 i 6 mm može najviše izvaditi, ne zadaje
po mojim tablicama nikakovih poteškoća.


2. Uporedjivanje dimenzija naručene robe sa tablicama i izbor naručene robe.
Recimo, da su naručene sve vrsti pariške robe i to sa debljinama od 10,
15, 20, 27, 34, 41, 54, 60, 70, 80 i 100 mm; a najmanjom širinom od 20 cm, a mi
imamo samo trupaca od 30 i 60 cm promjera, dočim najbolja pila reže deb*
ljinom od 3 mm.


a) za trupac od 30 cm i rez pile od 3 mm.


Prvo i najglavnije pravilo kod svakog usporedjivanja dimenzije ....


čene*
robe sa podacima tabela jest potraženje maksimuma za rez predpostavi


ljene pile.


Taj maksimum je ovdje u prvom redku 13. razdjeljka sa 541-05 cm:;.
Kraj ovoga maksimuma s lijeve strane imamo debljinu dasaka od 20-08 mm.
Ta debljina odgovara potpunoma jednoj dimenziji narudžbe od 20 mm debs
ljine. Nu prve dvije daske svaka sa širinom od 15-99 cm neimaju propisane
minimalne širine od 20 cm, pa bi se usljed toga morale upotrebiti za dasko
manje kvalitete. Nu obzirom na okolnost, što pariška roba ne smije imati
srčike, a nakon odstranjenja ove srčike uopće nijedna daska ne bi imala
propisane minimalne širine pariške robe od 20 cm, ne može se iz ovoga trupca
izraditi nikakova pariška roba.


Za drugu robu, koja ne traži niti minimalnu širinu od 20 cm niti od*
stranjenje srčike bilo bi, kano što maksimum kaže, najprobatačnijc izraditi
daske sa debljinom od 20 mm U svakom drugom slučaju bi se gubilo na
materijalu.


b) za trupac od 60 cm i rez pile od 0´3 cm ili 3 mm.


I ovdje mora biti, ishodištem svakoga uporedjivanja maksimum, a pošto
se radi o debljini reza od 3 mm, onda maksimum za tu pilu. Ovaj je maksimum
2355-48 cm3 u razdjeljku 18, na prvoj vodoravnoj crti. Ka istoj vodoravnoj
crti nalazi se s lijeve strane debljina dasaka sa 3-033 cm ili 30-33 mm i onda
najmanja širina dasaka sa 27-49 cm. Dakle širina dasaka od 27-49 cm u tabli*
čama preobilno odgovara najmanjoj širini narudžbe od 20 cm, samo se debljina


dasaka u tablicama ne slaže potpunoma sa naručenom debljinom od 27 ili
.34 mm, nu trgovac bi se svakako zadovoljio, kad bi mu ja izvršio narudžbu
sa debljinom dasaka od 30-35 ili 28-68 mm umjesto sa 27 mm ili sa debljinom


dasaka 34-5 mm umjesto 34 mm. Ja bi dakle mogao narudžbu sa 34 mm izvršiti
sa 34-5 mm debelim daskama, dakle po razdjeljku 16. (prvoj liniji).
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina. 329


A narudžbu, koja traži 27 mm debelih dasaka, mogao bi izvršiti prema
dimenzijama dasaka u razdjeljku 18, 19 i 20 (prve linije). Ja bi doduše prema
maksimumu svagdje nješta izgubio, ali bi bio gubitak vrlo malen.


Ako bi pako htio izvršiti narudžbu, gdje se traže daske sa debljinom
od 41, 54, 60, 70 i 80 mm iznosio bi gubitak prema maksimumu slijedeće u
donjoj tabeli označene iznose.


Debljina dasaka Kub. sadržaj


!
po
naručbi
po
tabeli
od maksimuma
od razdjelka
Kazlika . gubitak
iznosi Opask a
mm mm cm3 cm3 cm3 °/o
18
7
8
27
80
70
..-..
82-71
72-2355-
48
2082-66
2156-23
272-82
199-25
11-6
8-4
Izrezanjem srčike iz dv ju , recišnjih
dasaka sa šir nom od 59
do 63 cm umanjio bi se maksim
m . razd elku 18 kano i u
9 60 63-67 2215-41 140-07 5-95 svim razdjelcima za stanovitu
10
13
54
41
57-06
43-15
2254-46
2325-95
101-02
29-53
4-3
1-2
količinu kub. cm, nu maksimum
se ne bi premjestio iz razdje´ka
18 te bi i razlike ostale iste.


Prema ovim tablicama iznosio bi gubitak za daske od 80, 70. 60, 54 i
48 mm debljine redom 11-6, 84, 5-95, 4-3 i 1-2 postotaka, kad bi ja htio
narudžbu efektuirati. Ja ću stoga naručitelju odgovoriti, da ja glede ovih
narudžba ne mogu udovoljiti narudžbi, osim ako mi za ove gubitke dade
odštetu.


Da se vrijednost mojih tabela parvedno i pravo ocijeniti uzmogne, moram
naročito naglasiti, da takovih tabela, po kojima bi se maksimum za svaki
trupac i toliko vrsti testera ustanoviti mogao, neima. Dosada na našim pila»
nama nije nitko znao, što je maksimum kod piljenja dasaka, a niti znade
toga bez ove moje knjige sada.


Isto tvrdim i za sve pilane drugih naroda.
Moguće, da je koji pisac koji odlomak iz teorije o maksimumu i mini*
mumu napisao i svoje izvode kod rezanja dasaka upotrebio, ali sistematično
sastavljenih i obradjenih tabela, koje bi se osnivale na teoriji o maksimumu,
neima.
Kako izgledju tabela inžinira Lipmanna iz Jenc, nemogu znati, jer ih
neimam, nu mislim, da se one temelje na praktičnim pokusima, nu ako su
one izvedene na temelju ideje o maksimumu i minimumu, onda se naši re»
zultati moraju slagati, akoprem putevi mogu biti vrlo različiti.
Tim završujem, a nadam se, da će se pilane, g. šumoposjedniei i trgovci
i svi, koji se bave rezanjem dasaka iz trupca već u vlastitom svom interesu
predbrojiti na tu knjigu.
Predbrojka ustanoviti će se prema broju predbrojnika, nu držim da
neće više iznositi od 200 kruna ili 50 dinara. Prijave neka se šalju na potpisanog.


Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik,
Zagreb, Hacova ulica 9.