DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Ca r dot : »Les ventes des Bois eu 1921.« (Prodaja drveta u 1921.«), P a r d é :
»Bibliographie« (»Bibliografija«), Chronique forestier (Šumarska kronika). V.


Primili smo:
Inž. Vladislav Jedlinski, prof. Szkoly Glownej Gospodarstva Wiejskiego:
Modrze w Po l sk i (Larix Polonica) jego znaczenie ze stanowiska lesnego
oraz analiza pniowa. II. izd. 1922. Naklada Zygmund Pomaranski i Spolka.
Zamošć.


Šumska industrija i trgovina.


Književna objava.1


Čast mi je cijenjenoj gospodi kolegama i drugovima, g. šumovlasnicima,
posjednicima i upravama pilana kao i svim trgovcima, koji se bave kupovanjem
i prodajom piljene robe javiti, da sam na temelju zasada o »maksimumu i mini*
mumu« izradio i za tisak pripravio materijal za izdanje knjige »Priručnik za
pilane«, koja riješava pitanje: Kako treba razrezati trupac, da
se iz njega izvadi najveća količina piljene robe? To pita»
nje riješeno je u toj knjizi za sve trupce kružnoga i eliptičnog prereza počam
od 10—30 cm promjera uz rez pile od 2, 2-5 i 3 mm, zatim za sve trupce od
30 do 100 cm promjera, a za rez pile od 3, 4, 5 i 6 mm. Materijal složen je
tabelarno i to tako, da su trupci poredani po veličini svojih promjera.


Svaki trupac ima svoju posebnu tabelu, koja prema veličini promjera
sadržaje 12, 16 ili 21 razdjelak, u kojem se uz debljinu reza pile (B) broj i širinu
d


dasaka izkazuje debljina, koja odgovara rezu pile ( — 6) te kub. sadržaj dasaka.
Razdjelci (n) poemu sa 5, pa idu kod promjera od 10—30 cm do razdjelka 16;
kod promjera od 30—80 cm do razdjelka 20, a napokon kod većih promjera
nego 80 cm do razdjelka 25. Knjiga je od vanredne važnosti za šumsku indu»
striju, a naročito za pilane, jer 1. uklanja sa pilana onu disorijentaciju i nesis
gurnost, koja vlada u njima u pogledu rezanja dasaka, 2. zajamčuje od najlos
šijega reza, koji počinje sa razdjelkom 5 pa do najboljega, kojim se polučuje
maksimum, golemi dobitak od 25% gotove robe.
Istina je, da se pilane u pravilu neće služiti ovim najlošijim rezom, gdje
iz trupca izrezuju samo po tri daske, nego će pogoditi i bolje, a po njihovu
mnijenju i najbolje rezove te izrezati iz trupca 6, 7 i 8 dasaka, ali od ovoga
reza pa do maksimuma, naročito kod debelih trupaca, još je daleko, pa se mirne
duše može minimalni gubitak ustanoviti sa 5%.
Ove skrižaljke nisu obične skrižaljke, koje se poput mnogih drugih tresu
iz rukava, nego skrižaljke, koje su se rodile iz ideje o maksimumu i na toj
ideji sagradjene.
Kako su ove skrižaljke sastavljene, što sadržavaju, kako i u što se rabe^
vidi se ponajbolje iz slijedećega izvatka iz mojih tabela za promjer 30 i 60 cm.


1 Rado ustupamo mjesta ovoj književnoj objavi te skrećemo na nju pažnju
svih interesovanih krugova. — Uredništvo.