DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 44     <-- 44 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... .....


nice s vlastitim budžetom, u granicama kojega slo*
bodno raspolažu. Očekujemo od sastavljača pravilnika za šum.
računovodstvo i blagajne, da će u tom pogledu uvažiti sve one
praktične ustanove, do kojih su došli ostali narodi usavršujući
iskustva dugih decenija, da poprimivši ono, što je kod njih
dobro i napredno, započnemo rad u novoj organizaciji već na
višem stupnju. Šteta bi bila, kada se ne bi tim iskustvom ko=
ristili pa bi tek na temelju vlastitog iskustva nakon mnogih ne*
uspjeha došli do onoga, što možemo već sada poprimiti od
drugih naroda. (Svršit će se.)


.... ..... ....... (......).


..... ........... y ..... o .........
.....


A. ........ . ...... ..... ............
. ........ ....... (a . ..... y ....... .........), ... je
.... .... y ......., .... ce ...... ...... o ........ ......,
a ........ .... ce ....... .. ... .. .. ..... ......... .... ....
......... ....., ..... ce ...... ............ .........


...... ........... ... ...... .... ..... .. ...... .......
...... ce ...... ...... ........, .. .. ...... ...... .......
.........., a ...... . .... ........ ce ......., .. .. ..... .........
......., ... .. ce ........ .......... .....


Ta je ........... .... ...... y ......... ......... ........
y ......... . ............ . ........... ...........,
...... ..... .. ce ...... ........ .. ..... .... .. ..........
.. ..... ......... ........ ......, .. ce ... ...., . ... ...
y ........ ......., .. . ........ ... .........., ... ..... ...........
....., ..... ............... ..... ........... ....;
... ........


Ta ..... .. ......... ......... .. ...... ...., ........
ce ........ y ........., .... .... ...... ..... ......,
...... ......: ...... ..... .. ce ............ : ....... . .......
.. .....


C ....... ..... o ....... ......... ....... ...........
........ ce ... ..... ......... . ..... ...... .........
....... ............, C .... y ...... ...... ........ .. .........
...... o ........., ....... ........ ......>.....;
........ ce . ... ... y .... ...... ...... ..... o ...... .....


..... ..... ...... ........., .. je ........... ..... ...........
........ . .... ....... ........ ......... ..........
je ..... ....... ...... ..... . ....... ....... .......
..... no ..;.. ....... ........
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 45     <-- 45 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... ..... 315


...... je ........... .... .. ...... ...... no ...... .......
....... ...........: ........ je ..... ...... ..... y..... o ......... ..... .......... ...... ........... ........
je ..... ....... ......... ...., .. ........... .... im....
..... ....... y ........ ..... o ......... ...., na ....
ce . .... ........ ... ....... ...........


....... ........... o ........, ....... . ...... .....
..........., ....... .. ....... ...... ........ ..... o .........
...., ... .... ..... .... ........, . .... .... ce ....
y ......... ...... .......... . ... .......


.......... y ......... ..... o ......... .....


.... ...... ......... .... .... ...... y ..... .........
...... ........ .... .. ....... ....... (SchlageinteUung),
.... ... y ........ 14. ...... .. .. je .......... ... .......
.... ..... ........


...... ....... ..... ...... y ...... . .............
.... je ...... ...... .......... .... . ........... .. ce
...... .... . o . p a j . o o c . r y p a.


........ . ....... ......... .... ..... ...... .......
(Forstordnu-ngen), .... .. ........ ........, .. ...... y ... ......
....... ....... ... . .......... .. .. ...... .... .......
..... ....... ..... .. .... (Hoheitsrechte)


C ........ ......... . ....... ......... ....... .....
je . ....... .. ......, a .......... ........... ....... .......
......... je ... ........ ....... ....... ..........-..
... .... ........ ........ ......, ..... ce ... ..... ...........,
..... ........ . ........


. 19. ...... ......, .. ..... o ....... ........... .... .
. . o ..... y ..... o ....... ...., ... ..... ... ...... .......
....... ........ .......... ....... ........ ....., ......
...... .. ......, ......... .... .....


....... je . ..... ........ ....... ..... Ta .... ....
.... ..... .........., ..... ......., .... ce ......... ...
..... ......, .. ce ......... .... ....... y .. ........
...... ... ..... .. ........... ....... .. ....... . .......
...... ........


C ....... je .. ....... ...... .... ......., ........ ...
.... ......... ........ ..... ..... ............ .........
..je .. ....... .. ......... ......... ......... .....


....... ......... ... ....... .... .... je ..........
j . . . a .; . . . o . p a j . . . . a . , .. ...... ....... ........
.... ce .... ... ..........., ... .. je ........


..... .. .... ......, ...... ce ...... .. .......... .
....... .... ......... ..... ...... ....... ..... ........
........ .... .. ........ ...... .....1.. ......... je. ...;
ce ........ ...... ... ...... ....: .. .... ce ........ ........
.. ........ ........ ........ .... ....... ...... ....
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... .....


....... ......... ..... .. ........ ...... ..... .... .. ........
........ . ....... ...... ........... ...... .....
............ ..... ......, ....... .......... ....... .... je
... ..... ........ . ....... ...... ........... ........,
....... ........... ......


..... ce ...... .. ........... o ......... ...... .... .
......... .. ....^... ........ . .... ......... ...............
.......


......... .. ...... ......... ... ...... .... ..... ....,
... .. ...... ....... .. ..... . ..... .... ........


Ha .... ...... ......... ... .. ...... ..... .........., ..
ce ...., .. ...... ....... ......... ..... ......., ... .. .. ............
.... ........; .......... .. ..... y ...... .......
. ..... ........ .. .. je ..... .......... .... ....., .. ce
IT o . y . . . o . p a j . o . . . p . . o . a. ... je ........ ... .....
.. ........... ....... .... ce ...... ........ ... ....... ...........
....... .... .... ... ce ..........


...... ........., .. je ..... ....... ..... . ....... ..........
............ ..... .. .... ......., .. je ... .... ....
....... .......... ...... . .........., .... ce ...... ........
y ....., .. .... ......... ....... ... .... ... je ....
......... ...... ..........., .. .. ... ........... ........
......... . .. ...... ........ ............


...... ........ ....... y ......´ . y ....., ...... ce
........ ..... .......... .... ............ ........ iio..........
...... ......... ....... .... ..... ...........,
.... .. .... .. ...... ..............., ....... ...... .........
........, .. ........ ce .. ....... .. ........-....... n
............-........ ........


. ...... ......... ......... ........... no ........ ;
..... je no .......... ....... ........ ...... ......... a y...... .... ... ....... . . . . . . j . . . . . , ... ........ ce
......... .. ..... .... .... ........... ...... .......


»Flâchenfachwerka«.


..... ......... .... ....... .... .. ...... ....... ..........
........ ..... .... ...., ...... ......, .........
..... .. ........ ........ ........... Kao ........ ... ............
....... ..... ........... .. ....... ........ ......
ce ........ ........... .. ..... ........ .. ...... ...... o
...... ......... .......... ... . o ......... ......... ...........


... ....... ............. ........ .......... ......
ce. . ... ... y ........ ......., ......... ........... ............
......... ........... ........ .. .... .....; .. ......
AijecTo ....: ...... — .......... ............ ............
....... ......... ....... je ............ .. .... .....; ... y...... .... ....... ce ......, .. ...... ...... ... ........ .
. . . . p . . o . a. ..... ..........., .... je .. .... j . . . . .
it ....... . ....... .... na ...... ............ ........ on ..
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... .....


...... .... ...... ......, y .... ce .. ..... ......., ... .......
........... ....... .. y ... ............-........ .......
......., .... .. ....... .......... .. ........... ........
..... ..........


.......... je ..... .. .... ....... .........., .. ......
..... . ...... ........., .... .. ....... .. ...... . ........
......


.......... ... ........ ...... ....... .....


... ........., .... ... ............ ...... .........
.... ... je ..... .... ......... .......... .. . . ...... .........
........ .. ........ ...... ....... . ........ ..... ....,
..... ..... .......... ......... — ............


...... .. ... ....... ........, .......... ce ..., ...
... je .... ....., .... ..... .. ........ Ha ...... ..... ....
.. .. .... ........ ....... ce ....... .......


....... ...... ....... ......... ........; ..... .. je y..... .... ... .... ........... ....... ..... .... ...., ..
...... ....... .... .. ... ... .... ......, a .. .........
....... ce, .. ce ca ... ..... ....... ...... ......... .......
...... ....... . ............. ........ ........ .......
.... ....... je .. ..... ........... ...... ....... .........
. ..... .... ........., ... .. .. ....., .... he .... .. .......
....... .......... .....


Koja he .. ..... ......... ...... .........., .. . . .. ..
.... ..... .. ......... ... ....... .. ........., .. ..... o
...... ..... ......... ......., ....... ....., ....., ........,
........... ......... .. ce y ... ...... .. .... ...... .....
..........., ... .. ..... ........ ........


. .......... ...... ....... o .... .........., .... ......
....... ..... .. ........ ........., .. .. .... .....
Micklitzu . ........ ........ :


1. ........... ...........,
2. ...... ...... ....... .
;\. ........... ... ..... .......
1. ........... ............2
..... ... ............ ........... y ..... .... .......
.. ........ ......... . .. ......... ........ .......: ...........
........... ....... ....... ..... .. ..........
......... ........ . ........ ...... ........ ... ......... .......
na ........, a ....... ....... ...........


...... ...... ....... ......... ....... .......... .. je .. ......
...... ...... ...... y ... ...... .. ........ "..........
1 Micklitz: Bestandeswirtschaft und Altersklassenmetoden; Wicn. 1916.


2 ........... ..........., .... je ....... y .............. ..... o .......
.. ...... 171 .... ..... ... .... ..........., .... je .......... . . ........
...... ...... ........
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......:.. .....


........ ... y ......, ... ... ... .......... ......... ..


...... ......., To .. ......, ..... Judeichu, ... ....... .....


............ ..... .... .... ......... ...... .. ..... ......


je .... ....... ........... ........; .. ........ ..... y .....


..... .. ..... ce .. ...... .. ........ To joj ....... .... ..


....., ... ce ........ ....... ...... ....... .. .... ........


... ...... .. ......... a ...... .. .... .. ........ ... .......


...... ......... ...... ............ ..........., .. ..


....... .... ........ ........... ......; ... je ....... ....


.......... ......., y .... ...... ... .. ..... ............ .....


..........


... ....... .......... ............ ........... .... .....


..... ......., ..... .... .. ....... .. ... ..... ......... ...


...... ce ..... ...... ....... ........; ..... ...... .... .....


..... .......... ...... ...., ... ce ....... .. ......... .... ..


.......... ....... ...., ....... ........


To .. ....... .... ......... ........ .. ....... ....... ...


......, .. .. je ...... ......... ........... ........... .....


......... y .......... ......?


J u d . i . h . Quttenberg .. ....., .. je ... .........
.... .. .... ..... ...... ce ii p . . . . . o .........; M i . k 1 i t z
........ ...., .. ce ono .... .... .......... .. ..... .......
........... .. .. ...... ce ... .... .......
y p . . . o . o . . o . a p . , .. ... ..... ce ............ . .....
........... ....... ......... ........, .... .. .. ..... ...........
....... .... ....... ........ ...., .... ........,
.. .. ......... ..... ........... ......... ......... ........
...... ........... ... ...


. ... ce ..... y ... ...... ........ ........, ......, ..
je ..... Micklitzu ... ...... ......... y ........ . o p . a . .
. . ............ .........., y ...... ce ......... ............
....... ... ........ ........ ....... ...... ........ Ha
.. ........ ...... .... ce ... ........ ... ..... ..........


.. ...... .., .. ...... ......... ........... ...........
...... .......... ......., .... ...... .., .. .. . .........
........., ....... .. ............ .... y ....... ............
.........., a . .. .. .......... ............ ....... .....,


... .... .......... ............ ........... ...... ... .........
........, .. ...... ........, .. .... ..... ..... ......
... ........... ..... : ........ je .......... ............
....... ......... ..... .. ..... ....... ...... ....... y .......
....... ..... .... ... ..... ........, y .... ce .......
..... .. .. ........ ........, .... .... ....... .............
....... .....


... ........ ......... . ....... ......... .........
... ce ....... ............ ............ ..... ........ .. .............
......... ........... ............ ....... ..........
je ..... .. ...... ....... ...... .......... ... ..........
........ ... ..... ........... ......... .... .......
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... .....


.... ........... ............ ........ ..... ....... .. .........
........ ........., .... ..... .......... ...........
........ ........,


.... ce ........, .. ... ........... ............ .......
... ............. .... ce ...... ... .. ..... ....... ......., ...
........ ......... o ....... . .....,... ... ..... .....-.....
....... . .......... ....... (......., .......), ......
..... ....... ........., ..... ..... .... ... .... ... ...........
........ ......... ....... je ..... .......... y ......
..... ......... ......... ........ o ....... ..... ........
........ ........: ............. .........


...... . y .... ......., .... ........... ...... .... .
........ ..... o ......... ........... ........: ...... ......
...... ............ ....... .......... .. ...... .......
.... .......... ....... ........ ............. ......., .........
........ ........ . ....... ....... ....... ............
.. ... ......... ........... ............ ............ .. ......
....... ne .... .... .......... ...... ........ ......., ....
...... . ....... ......... .... ....... ....... ... ..........
.... ......, ... ... ...... ......... .......... ..........
... ........... .... ..... .... p . . y . a . o p ... ..........^
.. ...... Taj ......... ... ... ....... ...... ....... .....
ce ........ ........... .... y ...... .........., a ......
.. je, .. ....... .......... . ............. ........ ....
.......... ............ ........... ...... ... ..... .... .........
........ ......... ..... .......... ........., .....
............ .. . .. y ..... ...... ......, .... .;.. .........,
.... ... ............ ...... ........


...... ....., .. .. ......... ........... ........... ...
..... ........ .... ..... .. .. ..... .... ..... ..... ..... .
....... ............ ... .. ............ ....... .... ...........
......... .. .. ........ . .... ........ ............ Ta je
............ .. ........ ........ .. .... ......., .. .... ce
.. .. ... .......... ........ .. ......... .. . ...... .........
... ............ ..........^. .... .. ....... .. ....
......... ....... ........ — . o . p a j . o c . ..


2. ...... ...... ........
....... ce .. ...... ........... .. ........, a ....... ce
y ............. ........ .......^ ...... y ..... ........
. ....... ...... ........


... ......... ........... ........... ....... ....... ..........,
.. ...... .. ......... ... ..... ........., ..... ......
... ...... .. ........... ......... ... ......., .. .. ......
....\...]). ........ ......... ...... ....... ........ y .....
.... .... .. ........ ........, a ........... .......... ........
...... .......... ....... .. .. ... ..... ...... ...
.... .......... ........
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... .....


1... .......... ....... .... .... ...... ...... ...... .. ce
.... . o ... .... ...... : ...... .. ..... ....... . ............
... ...... ... ........... .. .........., .... ....
....... ............ .... ........ ........ .......... ........
je ....... . ............ ....... .. ......... . .........
........... ; ...... ce .......... .........., .. .. ...
...... ..... ...... ......... . ........,


...... ...... ....... ........ . o . p a j . . .... ...... ........
... ...... .. ......... ......., a .. ...... .......
.......... ........ : ........ ....... ........ ......... ........
. ........... ........ ...... ........


... ce ........... ........... .......... ..... .. ......
..... (.... .... ...... ......... ....... je ........ ... ..........
.....), ..... ...... ...... ....... ........ .... ....
........ .. .......... ........, a na ...... ..........
....... — ........ ...... ....... — .... ..... ............


....... ..........., .... je ...... ............ ......
...... o ....... ...., ... je ...... ..... ....... ... ..........
............ ..........,..


C ....... ...... ....... ...... .. .... — . ... y .....
...... ...... — .. ..... ........ ... ........... .........,
....... ........ ...... .... ce ... ..... ........... .. .......
y ..... .. ........ ........ .......... ........ .... .. ..........
y ..... ..........


3. ....... .......
........ ....... ......... .... y ...... ...... ..
......, ...... ....... .. ........ ...... ........... ............
........... . ....... ...... ........ ... ............
...... .. ........ ... ..... ...... ..... . ..... .......


...... ........ ............ ..........., ...... .. ........
......., .... .. . ............-......... ........ .....
.. ...... .... ... ...... .......... .........., .. .........
....... . .. ........ ...... ............ 0 ..... ......
........ ....... ........ ...... ....... ........... ... ..
... ....... .......... . .......... .... .......... ............
........... .......... .......... ...........; .........
... ............ ............ .. .......... ....... ..........
........... ...... ........ ........ je, .. .. je ... .........
..... ......... ... .......... ........, ... .......
......... rro ........... ..... .....


... .. je ...... ......, .. ce ......... ....... .........


...... ....... — a .. ..... ........... — ....... .. ........


............ ........... y ..... ...., ....... ...... ....; ..


... .... ... ...... ....... ......... (..........) ........


y ....... ..... o ....... ...., y ........ .......


........ ..........., .. . . ........., ................


......... y ........., ....... ce . ........., ........ ...
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

..... ........... y ..... o ......... .....


...... ............. ........ na ...... ............ y .....
.......... ......., .... ..... ...... ...... ....... ........
....... ....... .....


....... ............ .......... ........... ........ je ..
...... ............ ............ ... je .... y ........... ......
......... ...... ........... ...... ..... ....... .... ... .. . . ..
o . . o . . o . . o . a p . . a , y ..... .. ........... ........ ..
........ ........: ......, ......, ......... . ........ ...
....... ......-........ ......... ...... ...... ....... ...., .........
..... o ...... y .... .... ......... ......... .....,
... je Borgmann . .... ..... ....... ........: »Der Waldbau
darf nicht zum Selbstzweck werden.«


........ .... .... ........, ... .. .... ....... .......
. ............. .... ........., .. ...... ... ........ .......
..... ... ........... ..... .. ........ ce .. ...... ........
........... .. ..... .... .......... ..... ..... ........ ........
... ....... ... ........ ....... .......... ...... ce
......, .. .... ........ ....... ...... y ...... ........


. ..... ....... ...... je ..... ........... .... .... ....,
.. ce ..... ..... .. ...... ..........., ........ ....... ..
.............. ........ ........... ............. ..... ...........
......., .;... .. .... ..... ..... ..... ..... .....


...... ......, .. y ....... ..... o ....... .... ..... uo.........
....... .......- ... ... ...... ..... ...... .........,
............ ...... .... ...... . ........... .... ..... .
.. ........... ........ .... .........


..... ....... ..... ..... o ......... .... .....


...... ... ......... ..... ........... ....... je ........ ..


..... . ..... ..........


.. ......... .. .. ...... ......... ........ ........ .


i:e ............ .. .. y ......, ...... ..... .. ce ........
........... ........; y ... ....... ...... .... ......... ......
.. .... ...... ...... . ...; ... ....... ............ ad
hoc, .. j . .. ....... .. ......., a .. ce ........... ......, .. ...
..... ..... .. je ..... ..... ..........., ... ......... .........,
.. ........... ..... ... ........ ...., ...... .. je .....
. .. .. .. ..... ........... ......,
.... ....... .. ...... o ............


......... .. ...... y ........, ..... ......., .... je
..... ........... ...... .... .... .... ..... ......., .......
............ ......... ...... .... . ....., ........ ce .....
........... ........ .... .......... . .... ....... ......
..... .. .......... ... ....: ....... .......... ..... ...........
— ...... .........., ..... ...... ........ .... noj\fa,
..... ............-......... ........ .. ...... ............,
.... je ...... .. ....... ........... ..... ........., ..


Borgmann: Waldbilder aus Sachsen.
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

322 ..... ........... y ..... o ......... .....


..... ....... ...... .... .. ... .. .... .......... ..........
...... .... ......., .. .......... ....... .. .... ...... .......
....... ............ ............ ........ ....... ...........
.... je ..... .. ..... ........., .. je . . p . . . o
. . . o . . . o . . . . p a . o u p . . . a . a . . . p . . . . . a ............
. ......... .. .. ... ...... .... .. .... ....... .........
. ...... ........ ..... ........... je ... ..... y .....


o ....... .... ..... ....... ..... . ..... ce .... ........; ....
. y .;...... ...... ...... ... .. ........ y .......... .......
...... .... y ...... ......... .... .......
....... .. ........ . .. ....... ..... ..... .. ... .
....... ............. ......... ........ .. ...... ...... ....
....... .. .... ........ .......... ........... :


. ......... ............ ........ ..... ..... ...... .......
..... ..... .. je ..... ...... ........ ...........
. y ....... ....... ...... ........ ...... o ..........., j ep ce
.. ...... ....... ........ . ....... ......


... .......... ........... ........ je ...... ...........
... .......... . .. ... ...., ... je .,........... ..... ....
......... ........ ..... . ........ ....... ....... ..... npo...
........ .... ............-........ ....... ..... ...
....... ..... .... ...... ........., ... .......... ..... ...
.... ........... . .... . ... ....... ...... ...... je ..........
....... ...., .. .. ........ ....... ..... . .........
.. .. ....... ......... ...... y ..... ...... .......... Ha
...... ....... ........... ...... ........., .. he ce ........
... .... ............ ... .... ..... ......... ......
... ... ..... ........ .... ....... ......... ......, < .;.....
ce ... .... ....... .......... ..........


....... .... ...... ........., .. .. ........ ...... .....
........., .. . . ............. . ..... . ........... . .....
....... ...... . ........ ... ..... ... ce ....... ... .. ..
....... y ..... ... ... ........ ........... ......... ......
. ..... .. .. ce ........... a ........... he ........


To .. ... ........ . ....... ...... ..... ............ ....
...... ..... ......... . y ..... ........ ....... ............
.. ...... je ....... ...... ........... ...... ..... . ..............
.... .... ....... .. ce .. ....... ....... .........
........ .... y ....... ............. .. ............ .......
....... ... ...... .. ........ ..... ....... .... ........,
... ........ .... .... .... . .. .... .... ...... ........
........ y ....... ........... ... .... y ..... ...., .. .
......... ...... .... .... .......... ..... .. .. .. .......


........ ce ....... .... .... ....... ........, ... .. .......
......... ....... ... ...... ........ ...... .... .. .......
........ ........ ..... ...... . .......


..... ........... ........ ce .......... ... ........ ............
........ ........ ......... .... ..... ....... ...
..... ...... y ......... . ...... ............. . ........ ...
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF
Literarni pregled. 323


.... ....... ............ .. ........ ......... ..... ............
.... ..... . .......... ......... ............ ........
.. ........... ..... y ........, ....... he y .......... ..
.......... ........... ...... ....... ........, ....... ....
.. ce ........ ...... ........ ........... . ............. ...........
........ . ... ....... ........ y ..... ....... ...
....... ............


.... je ......, .. y ......... ......., .... he ....... ..........
..... ........... .. .. ... .... ..... ......... ......
............ ........ .. ........... ..... y .........
......... .. .. na ... ..... ........ ............. .............
........ . ..... ...........; ...... ........... ..........
he ........ . ......... .... ..... . ....... he .. ....
..... ....... y ..... . ....... (...... .. ce.)


Literarni pregled.


Sylwan, organ malopoljskog šum. društva. Izlazi pod redakcijom prof.
dr. Simona Wicrdaka u Lavovu.


Od XL. godišta 1922 primili smo dva broja. Od članaka su važniji: Članci
historičkog značaja St. Sokolowskog in St. Pawlika; O potrebi šum. statistike
od inž. Maleekog; O šumi Bialovjeskoj od inž. Kohanovskog; O rastu bukve
u Karpatima od St. Winiarskog; O Bupalus piniarus L. od J. Wilczeka; O po*
trebi inform. biroa za cijene drveta od dr. inž. Kokurewiczog.


Gorski pregled, organ bugarskog šum. udruženja. Izlazi pod redaks
cijom G. Petrova u Sofiji.
Od VIII. godišta 1922 primili smo 3 broja.


Sadržaj 1. broja: G. Petrov: Jedan pogled unatrag; V. Stojanov: Pokusne
stan´ce; D. Andrejčin: Nepravde. Društveni dio. Razno.


2. broja: Toškov: Šume u Trnskoj okolici; I).: Nekoliko misli o šum.
žandarmeriji; Kotarov: O eksploatacijama i koncesijama u rilsko^monastirskoj
šumi; Dimitrov: Odijelo šum. stražara. Društveni dio. Književnost. Razno.
3. broj: Stojanov: Izvadak iz Buhlerovog Waldbau o uplivu svjetlosti na
šume; Stcršenov: Nalazi drveta u Trevnenskim šumama. Društveni dio.
Kronika. M.
Francuska.


»Revue des eaux et iorets.« Paris. Pr mili smo dosada dva broja
ove ugledne francuske šumarske revije (za januar i februar 1922) pa donosimo
ovdje ukratko njihov sadržaj.


Broj 1. (januar 1922). B a u b y: »Le Cypres Chauve dans les Marais
des BouchersduRhône« (»Tisovica
dium distichum] u barama na ušću
Rone«), A r n o u 1 d : »Les Tarifs de chemin de fer pour les bois« (»Željezničke
tarife za drvo«), Chronique forestier (Šumarska kronika).


Broj 2,- (februar 1922). J o u b e r t : »Forets et Monopoles« (»Šume
i monopoli«), Mathieu : »Les Parcs Nationaux de France, d´Algérje, de
Tunisie et du Maroc« (»Narodni parkovi Francuske, Alžira, Tunisa i Maroka«),


4