DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Bilješke. 261


Bilješke.


Podjelenje naslova „inžinjer".


Ispitno povjerenstvo za polaganje državnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva, održalo je dne 14. februara 1922. u prostorijama šumar»
skog doma u Zagrebu izvanrednu sjednieu.


Prisutni su bili:


Cig. Ing. Stevan Petrovič, zem. šumarski nadsvjetnik kao predsjednik;
lng. Dr. Djuro Nenadić, jav. redoviti sveučilišni profesor;
Ing. Dr. Andrija Petračić, jav. redoviti sveučilišni profesor;
Dr. Aleksander Ugrenović, jav. redoviti sveučilišni profesor;
]ng. Milan Marinović, šumarski savjetnik — kao ispitni povjerenici.


Sjednica je sazvana prema riješenju šumarskog odsjeka ministarstva šuma
i rudnika u Zagrebu od 4. februara 1922. broj 1220, da u smislu naredbe gosp.
Minstra šuma i rudnika od 4. novembra 1921. broj 14.325, raspravi i odluči o
molbama apsolvenata bivše šumarske akademije u Zagrebu za podjelenje prava
na upotrebu staleškog naslova »inžinjer«.


Predloženo je 57 molbi, koje su do sada stigle, i to molba:


1. Nadšumara Ivana Baliča iz Vinkovaca;
2. Sum. povjerenika Antuna Ružičića iz Krapine;
3. nadšumara imovne općine Levina Heisingera iz Bjelovara;
4. Šumarskog nadzornika Velimira Koroskcnva iz Siska;
5. Šumarskog nadzornika Milana Pichlera iz Požege;
6. Šumarskog inžinjera Marijana Majnarića iz Ravne gore;
7. Šumarskog nadpovjerenika Roke Kovačevića iz Pisarovine;
8. Šumarskog inžinjera Dušana Cijukića iz Vinkovaca;
9. Šumarskog inžinjera Branka Rukavina iz Zagreba;
10. Šumarskog nadinženjera Mirka Medakovića iz Zagreba;
11. Vlast, nadšumara Slavka Philippovića iz Iloka;
12. šumarskog nadinžinjera Pavla Polovica iz Ljeskove*;
13. šumarskog nadpovjerenika Velimira Polaka iz Sv. I. Zeline;
14. šumarskog nadzornika Mihajla Derete iz Nijemaca;
15. šumarskog nadpovjerenika Slavka Zastavmkovića iz Delnica;
16. šumarskog inžinjera Stjepana Serdara iz Udbine;
17. šumarskog nadzornika Marka Šebetića iz Križevaca;
18. šumarskog nadzornika Srećka Majora iz Zagreba;
19. nadšumara imovne općine Josipa Štefovića iz Grubišnog polja;
20. šumarskog nadinžinjera Ivana Maruzzia iz Sušaka;
21. nadšumara Luke Šnajdera iz Morovića;
22. šumarskog inžinjera Adolfa Jošovca iz Draganca;
23. šumarskog inžinjera Ivana Frkovića iz Škara;
24. šumarskog inžinjera Tome Bjegovića iz Otočca;
25. šumarskog inžinjera Krešimira Katića iz Fužina;
26. nadšumara Mije Budiselića iz Sv. Ivana Žabna;


ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 62     <-- 62 -->        PDF

262 Bilješke.


27. šumarskog nadzornika Josipa L´roića iz Čazme;
28. nadšumara Vjenceslava Radoševića iz Korenice;
29. šumarskog nadzornika Josipa Feya iz Valpova;
30. nadšumara Stjepana Ferenčića iz Otočca;
31. šum. inžinjerskog pristava Branka Drakulića iz Sokolovca;
32. šum. inžinjerskog pristava Josipa Bugole iz Krasnog;
33. nadšumara Bogoljuba Miodragovića iz Mitrovice;
34. šumarskog nadsvjetnika Petra Manojlovića iz Vinkovaca;
35. šumarskog inžinjera Branka Derete iz Nijemaca;
36. šumarskog nadinžinjera Miloša Ervačanina iz Rujcvea;
37. šumarskog inžinjera Milana Vučkovića iz Lipovljana;
38. šumarskog inžinjera Josipa Ambrinca iz Vrbanje;
39. šumarskog inžinjera Gjure Šokčevića iz Morovića;
40. šumarskog inžinjera Vidoja Mihaldžića iz Novske;
41. šumarskog inžinjera Branka Dujića iz Morovića;
42. šumarskog inžinjera Stjepana Kopfa iz Otočca;
43. šumarskog inž. pristava Miroslava Ježića iz Novog;
44. šumarskog nadzornika Pere Kovačevića iz Slatine;
45. nadšumara Petra Škrljca iz Đurđevca;
46. šumarskog inžinjera Stjepana Nikšića iz Karlobaga;
47. nadšumara Mihovila Pećine iz Otočca;
48. šum. nadinžinjera Josipa Šustića iz Zagreba;
49. šumarnika Zlatka Turkalja iz Ogulina;
50. šumarskog nadzornika Ivana Čeovića iz Zagreba;
51. šumarskog nadzornika izvan službe dr. Vase Vučkovića iz Zagreba:
52. šumarskog nadzornika Paje Popovića iz Zagreba;
53. nadšumara Stevc Kolakovića iz Zagreba;
54. šumarnika Živana Šimonovića iz Mitrovice;
55. zem. šumarskog nadzornika Alfonsa Kaudersa iz Ogulina;
56. zem. šumarskog nadzornika Josipa Griinwalda iz Našica;
57. vlast, šumarnika Petra Rohra;
Ispitno je povjerenstvo pregledalo i ispitalo sve molbe te zaključilo jedno*
glasno, da su svi molitelji udovoljili uvjetima citirane naredbe ministra šuma
te im se po tom podjeljuje pravo na upotrebu staleškog naslova »inžinjer«.


Na svjedočbama molioca o državnom ispitu za samostalno vođenje šumars
skog gospodarstva ima predsjednik ispita zabilježiti:


»Temeljem naredbe gospodina ministra šuma i rudnika od 4. novem»
bra 1291. broj 14.325 podjeljuje se N. N. pravo na upotrebu staleškog naslova
»inžinjer«. Povjerenstvo državnog ispita za samostalno vođenje šumarskog
gospodarstva Predsjednik.« —ić.