DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Pitanje je to, koje je vrlo blizu politici, pa je trebalo samo za vlas skre*
nuti desno i lijevo i bili bi na tom nezahvalnom polju, nad kojim je šumarstvo
često lebdjelo, ali se nije nikad na njega spuštalo. Nije ni ovaj put. Riješila se
ta stvar bratskim, mirnim sporazumom.


Olahkotila je to riješenje okolnost, da druga društva (naročito srpsko) ne
donose u zajednicu veće imovine radi razloga, koji su nam svima uzvišeni.
»Nemamo ništa, jer štogod smo imali, izgubili smo«, rekoše oni i mi svi osje»
tišmo, kako nam nekakova rumen udara u lice i htjeli bismo, da to pitanje
novca i imovine uklonimo pred spominjanjem onog velikog djela i mučeništva,
koje su oni doprinijeli ... A ipak morasmo da to pitanje tretiramo jer ne mos
žemo da zaklapamo oči pred realnosti, koja se odigrava pred stvaranjem novog
i likvidacijom starog. Clara pacta boni amici.


Riješenje tog pitanja olahkotila je i okolnost, da je glavni imetak hrv.
šum. društva — zgrada — pasivna. Divna građevina, koja vrijedi teške milijune,
odbacuje danas 40.000 K godišnje najamnine, a samo momentani popravak bi
iziskivao na stotine tisuća kruna!


Kad bi u toj zgradi bio kakav konvikat, stanovi itd., prevladavao bi, ne
ćemo re<;i plemenski, ali regionalni osjećaj i možda bi se naši drugovi, naročito
stariji, malo teže odricali isključivog prava na tu zgradu, koju su sazidali
svojim uštednjama i trudom, pa bi je željeli osigurati svojoj najbližoj okolini.


Ovako se sada doprinosi državi žrtva, kakove ne doprinesoše ni jača
udruženja od našeg, da jedna struka na račun procvata svog društvenog djelos
vanja daje u bescjenje prostorije za visoku školu svoje struke.


Članovi hrvatskog šumarskog društva su ponosni, da tu žrtvu odsada ne
će doprinositi samo hrvatsko nego zajedničko udruženje ali su i uvjereni, da
će ovo biti dosta moćno i jako, da danas sutra isposluje ono, što hrv. šum.
društvo samo nije moglo, da ta zgrada ne bude za udruženje samo
mrtv i kapital , već da njeni povećani prihodi unaprijede rad udruženja
naročito oko procvata stručne literature i popularizovanja naše struke.


—(C.


*


Sjednica upravnog odbora hrv. šum. društva.


Uoči glavne skupštine hrv. šum. društva t. j . dne 11. maja u 4 sati poslije
podne obdržavat će se odborska sjednica hrv. šum. društva.
Na programu je: Likvidacija hrv. šum. društva.


Predsjedništvo hrv. šum. društva.


Naredna odborska sjednica J. S. U.


Prema zaključku 4. sjednice glavne uprave bit će nakadna sjednica sazvana
neposredno iza glavne skupštine hrv. šum. društva s razloga, da učesnici, koji
su članovi glavne uprave, ne moraju snositi dvostruki trošak. Točan datum
i program javit će se pravovremeno. Tajništvo.