DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

250
Šumarska nastava.


Kalendar „Graditelj" 1922.
Do sada morali su se naši graditelji stručnjaci služiti stranim ponajviše
njemačkim stručnim kalendarima kao n. pr. Ingénieur» und Arhitcktenkalendcr,
Baumeisterkalendcr, Taschenbuch itd. To je ponukalo Udruženje graditelja
kr. SHS. te se prihvatio mukotrpnog posla oko izdanja ovog djela. U ovom
kalendaru uvršteni su podaci i skrižaljke, koje su se u praksi pokazale najs
potrebnijima, a i takve, kojih u drugim kalendarima te struke nema. Ta pris
ručna knjižica služit će svim tehnicima, obrtnicima, gospodarima, šumarima,
uredima, djaeima stručnih škola, itd.
Oprema je ukusna, a tisak odličan, pa obzirom na današnje prilike i mnoge


klišeje
i skrižaljke mu je i cijena primjerna.
Pošto je potražba velika, preporučamo da si ga svaki nabavi odmah, jer
će biti naskoro rasprodan. Kalendar je tvrdo uvezan, a cijena mu je Din. 40.
U Zagrebu se dobiva kod »Udruženja graditelja Kr. SHS.«, Ilica 71, ili
u knjižarama: Auer, S. Kugli, Trpinac, Jugoslavenska znanstvena knjižara d. d.,
Nakladna knjižara i papirnica d. d.«. N.


Šumarska nastava.


Naredba
povjereništva za prosvetu i vjere, od 5. ožujka 1922, broj 5243, k o j u m se za
redovite slušače gospodarsko = šumarskoga fakulteta s v es
učilišta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izdaju novi
ispitni propisi.


Na osnovi §§ 19. i 20. privremenoga ustrajnog statuta za gospodarskosšus
marski fakultet sveučilišta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, a na
prijedlog profesorskoga zbora izdaju se za redovite slušače gospodarskoga i šus
marskog odjela pomenutoga fakulteta ovi novi ispitni propisi:


A. Održavanje pojedinačkih i državnih ispita.
I. Pojedinački ispiti.
§ 1Slušači
su dužni iz nekih predmeta praviti pojedinačke ispite, da mogu
pristupiti k državnim ispitima (§§ 17., 20.).


§ 2.


Pojedinačke ispite održavaju nastavnici dotičnih predmeta javno, i to redo«


vito prvih i posljcdnih trideset dana svakoga semestra, a vanredno po dos


puštenju dekana.


§ 3.


Za prijavljenje pojedinačkog ispita mora se svaki kandidat najprije pris


javiti
u sveučilišnoj kvesturi, a iza toga ima se s potvrdom o prijavi i s ins


deksom uputiti k ispitivaču, koji odredjuje dan i sat ispita.


Potvrda o prijavi mora pojedno sadržavati i potvrdu o uplati ispitne pris


stojbe dotično o tome, da je kandidat od nje oprošten (§ 9.).