DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Literarni pregled.


Nije uopće potrebno, da se mjera koriščenja
po masi ustanovi prethodno na drugi način;
može se da izvede izravno iz opće sječne osnove;
za kontrolu se p a ko može uvijek preporučiti, da


da se eta t ustanov i n a viš e načina .
Ustanovljenje mjere koriščenja obavljaspecijaln o pogledo m n a preborn udeće načine:
se po
šum u
Hufnaglu
na slije«
1. Perij o´dičnim ustanovljenjem mase i prihoda.
2. Po Hufnaglovoj metodi.


3. Za velike još ne otvorene komplekse po debljinskim raz=
redima.
Kameralna
se taksa ovdje ne spominje.
(Svršit če se.)


Y . 11


..-..i-w. ... j^ . «J»j.^


Literarni prefflecl.


Vorschlage zur Neugestaltung der Forstwirtschaft
un d zur Reform der Staatsforstverwaltung in Deutsch»
ôsterreich. Vcrlag v. Eduard Hollrigl, Salzburg 1919.


Šumarski stručnjaci onih država, od kojih smo i mi poprimali sisteme šu=
marske organizacije često bez obzira na to, da li odgovaraju našim prilikama
ili ne, osjećali su teški teret spore i birokratski uređene administracije i nesa»
vremenost svoje šumarske organizacije. Taj su teret osjećali u prvom redu
mlađi ljudi, koji se nisu mogli uživjeti u sistem, u kojem je starija generacija
postepeno odgajana i s njim se tako reći odrasla. Ti su mlađi ljudi davali
oduška svom uvjerenju u oštrim kritikama, radi kojih su morali često snašati
i posljedice. Spomenut ćemo samo dva djela, koja su u poslednje vrijeme
pobudila opću pažnju. Jedno je od v. Bentheima,1 a drugo od F. Charbule.


Sad ćemo upozoriti na brošuru, koja je pod gornjim naslovom izašla još.
1919. ali je ostala neopažena od naše javnosti. Pitanja, koja se ondje tretiraju
i koja su odonda u Njem. Austriji više manje riješena, kod nas su upravo na.
dnevnom redu, pa ne će biti na odmet. ako našu šum. javnost upoznamo s tom
zanimivom knjižicom.


Sadržaj se dijeli na pet dijelova:


I. Die Aufgaben und die Stellung des Waldes in der d. (i. Yolkswirtschaft
von Ing. Franz Hoffmann, d. o. Forstrat.
II. Xeuordnung der Forstwirtschaft Deutschosterreichs im staatswirtschaftlichen
Sinne von Ing. Josef Dimitz, d. o. Forstrat.
III. Die nachsten Entwicklungsziele der Forstwirtschaft Deutschosterreichs
von Ing. Otto Petrischek, d. o. Forstrat.
V. Bentheim: Das Oberfôrstersystem in der deutschen Staatsforstvcr»
waltungen 1908.
- F. Charbula: Zur Reform der osterreichischen Staatsforstverwaltung. 1909,