DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje etata. 237


nižeg stepena odnosno njihovi stručni referenti. Pri tom se poslovanju poslužuje
općinskim nadleštvlma bilo izravno, bilo preko polit, oblasti 1. stepena. U
kaznenim stvarima ne suduje uprava sama, već stavlja predlog policijskoj
oblasti na kazneni postupak.


Ona zastupa drž. vlast pred sudbenim organima, štiti šumsko vlasništvo
protiv opasnosti s bilo koje strane, i vodi što jednostavniju evidenciju o šum*
skim prijavama i otštetama. Posebnom naredbom uređuje se način izdavanja
izvoznica, koje izdaju šumske uprave za sve šumske proizvode svog područja.


Isto će se tako posebnim poslovnikom regulisati računsk a
i blagajnička služba šumskih uprava s namjerom, da se
starešine čim više otterete od pisarničkog i automatskog posla te
se utemognu svom energijom predati vanjskom poslovanju.


(Nastavit će se.)


Prof. Drag. Vesely (Sarajevo):


Upotreba austrijske kameralne takse za
izračunavanje etata.


Naredba, kojom se kod nas u Bosni propisuje kameralna
taksa za određivanje dozvoljene količine etata, pri molbama za
sječu u privatnim šumama i članak g. ing. J. Wasznera, koji je
pod gornjim naslovom izašao u broju prošloga godišta »Tehnič?
koga lista«, ponukali su me, da napišem ovu raspravicu.


Prije nego li se osvrnem na novije modifikacije ove metode,
kako su ih prikazali Guttenberg, dr. Hufnagl i Waszner te nji=
hovu upotrebu u Badenu, potrebno je, da se obazrem na historié
jat upotrebe ove metode.


Pri tome se ne ću ograničiti na samu metodu kameralne takse,
nego ću da istaknem i ostale okolnosti, koje su bile mjerodavne
pri određivanju mjere koriščenja, kao okvir, u kome se upotreba
ljavala kameralna taksa, jer će u tome savezu biti potpunija slika
njene upotrebe.


Godine 1788. izdala je austrijska komora dekret, kojim se
ova metoda propisuje pri procjenjivanju vrijednosti šuma, a iz
nje se brzo razvila metoda za ulređivanje šumskih prihoda.


Obličac ove metode glasi:


, Zf Zn


e = ... H


o


gdje znači:


e ~ etat;


pps = prosječni sječivni prirast;