DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 4. Šumarski list. God. 46.


.... ..... .......... (........) :


...... .......... . ........ .........


...... ...... ...... je ......., .. .... ...... ....... .
....... ....... je ..... . ..... . ....., ... ....., y ........,
...... .. .......


... ....... ..... ..... je ... ...... .. ..............
... .... .. ...... . .. ....... a ...... .. . .. .... . ......


........... ...... .. .... ...... .......... ..... .. ..
........, .. ce ..... ........ ........ y ........ .... ............
............. ........... ....... ...... no ...... .........
........, .. ... .... ............ To je ..... ......., ...
......, ...... ce .. . ....... .......... .........


.... ......., .. ............ ........, .... ......... ...
ce ...... .. ....... — .. ...... ....... ..... je ......, ..
.. je ... .......... .. ..... ..... ........ .......... a ......
.. ...... ...........


.......... .... ...... ....... ... ..... .. ....... ........:
»Ko .... ....., .... .........«. .... je ......., .. ...
.......... ......, y ...... .... ...... ...... ....... ....
...........


... . ..... ....... ........, .... .... ........... ........
..... .....>.: ». ...... ..... ...., y ......... ... .
....«.


....... — ......, no ....,..... .... ..... ........, .......
.., ....., .... ce ...., .. ce ....... ......., a ....., koja ce,
.......... .....


Ha ..... ....... ........ .... ce ....... . .... .. ..........,
.. .... ... ..... Ha .... ......, .... ce .... ........
......, na ....... ....., .. ... ce ........ ....... ......
... y ...... ......... na . na .......... ...... ....... ...........


........ ...... .. ...... 1920./21´. ........... .. .........
.. ........ . .... ......... ........... .. ........ ....... ....
je ....... . .. ..... .........., .... .. .. ........ ......, ....
....... y ... .... ..... ....... ... .... ......... ...........
lia ........ .......... na ..... je ....... .........., .. eno*
...... ...... ............... . ......


Te .. ...... ......... ........ ...... ......, ....... ce y
....... .... ....... ....... y ....... ...., . ..... ......,
......... ce ......... ...., .... .. .......... ........ y ........
.... . ............. ....... ........... .... .... ...
}.. . ...... ....... ........., .... ......... y ...... ......


— . ...... .. .... ........ — a .... .. ......... ..........
. .......... .........


ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 4     <-- 4 -->        PDF

...... ......... . ........ .........


.. ........ ......... ....., y ........ ...... ..........


......... ........., ...... .. ........


. ......... je ....... ........ .. 100.000 ......, .... .......
. ......... ......... ..... . ........ .... ... .. ..........
— 40 ... 50 ....... ........ je ........., .. .. ...... no......
...... ........... .... ......... ....... .... ....,
.... y .... ..... ........ ..... ........ ......, na ........:
*.. ..... ........... y ....... ..........« — .... .......
..... ......... »............. ....«.


..... ......... ....... ....... je ........ .. ...........


3.500 ....... .. ...... ..... .... ce 10—15 .\ y ....., .......
40.000 .3 ..... ..... .... je ..... .. 1 ti? .. ...., .... 12.5 ......,
...... ..... ....... ...... y ....... .... .. 500.000
....... (..... y .........)
To je ..... ......., .. .... ..... ....... .... ..., ... ........


.... je ......., ... .. ......... ...... y ....... .... .......
........ ..... . .. .... ........ je ...... ....... . ..
............ ..... .. ........ ...... ...... ce ... .... ........
.... ...... .. ........... ....... .... ...... ......
........ ...... . ..... ...... .. 500.000 .......


.. ce ..... y ... ...... ....... ....., ..... je .......
y ... ..... ....., ......... ce ..... .......... .... .........
.. ... ....... ...... To .... .... .... ...., ... .. ...., ....
... ...., ........, . ... je .. ....... ......... ...........
...... ........... ........... .. ....... ....... ..... .....
.. .... .. ......., .. ce . ..... ....... .. ..........., a .>1..
...... ... ........ .. ..., ... rope .......... .. ........ ......
..... .. .... .... .. .. ...... ...... (...........) ....
.. .. ......, a y ...... . .., ... je ....... ........ .........
.... .......... ..... ......... ....... ´....... ....... ..
....... ..... .. .... 500.000 ...... ... he y .... ... ....
..., a .. ce .... .. ........ ...... ... — ......... .........
............ ...... — ..... je.


..... ......, .... je ......... ......., ....... .. .. ...]>
... . .... .. ....... .......... ....... . .... .... ......
....... ......... .........., ....,.... y ....... ..... He Moraine
ce ....... .... ........ ..... . ........ ... ... ..... na
......, ..... ce .... .... ......... ......, . .... ...... ..........
....... ....... .. ..... . ........ He .... ce ............
... ........... .. .... ....... ....... ......, a ....... ..
ce ..... . ........, ceo .. ce ......, ... ............, na ..
..... ........ ..... — ... ...... ....... — ...... ......


...... je ....... ........... . ... ...... ......, .... .....,
.. ce ... ............ ....... ... ....... ......... ......
.......... .. ........... ....... ........ ........... .......
..... .. ...... .. .... ......, ....., ... he ce ...., .........
......, a ...... ... .. ...... ....... ...... ........ ..
....... ..... .. .... ....... .... ..... .......... . ...........
...... .. ...... ............. a .. .. ..., .. ce .. .....
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 5     <-- 5 -->        PDF

...... .......... . ........ .........


...... .. . ..... ....... ...... ..... .. ..... ...... ........
.. ... .. ....... ......., .. .... je, .........., .......
........ .........., na ce ....... ..... ..... ....... ..........
...... ... .... ........ ..... ...... ...... .. ...... ..
.... ........ ........... .... .... ....... ........, .... .......,
.. ce ....... .... ... ...... ......... .... .... .........
........ a .... . ....... ....... .... ........ ..........>
..


...... ........ ....... . ... ...... ...... ......... ...
........ ..... y ......... ...... . .. .... ...... ...........
.......... je ......... Ta ........ ......., y ..... .... .......
........ ....... .......... .. ........, .... ce .....
....... ....... je ...... ... .... . ...... . ..... .........
......... je ........ .... ........ y ....... ..... .. ....
...... .........., a ........ ..., .... .... .... ............ ....
..... ........., .. ...... ........ ..... y ........... ............
........ ...., na ... ... ....... .... ......., .......
.........., .......]1. ce ......... . na ...... ........


.... je ....... .......... ...... ......... ........... .
........ ........ .. ........ ....... ........... ... ....
.... .. .. ......... ........... ... ne ........ .. .......
.. ..........


.. ........ .. ..... .... ... .... .. ........ ........ ..
...... .. ...... 1920./21., .... ....... .. 1. .... 1920. .... .. 31.
..... 1921. ....... ..... one .. ..... ....... .. ..... ..... 2
....... .. .. ce y ....... ........ ....... ....... y ......
........, ........ ....... .. .......... ............, ........
je, i;ojy ..... oceha . .... ....... y ....... ......... a
........... no ...... ......, .... je ...... ........ ......
........ .......... ... ......... ... ...... ....... ............


.... ........... ........ ....... .. ........ y .......
....... ......... .........., ... .. je .. ...... ..............
....... ....... .. . one ..... .... .. ....... .......... ..
.......... .. ...... .. 1920./21. ...... ......... .... ..........
........ ........ ....... ............ ..... .. ..´ .....
.... ......, a .... ce .. ......... . .. ..... ..... ............


..... .... .. ......, .. ...... ....... ......... ..... ...
.. ......, ... .... ...... .......... ......... . ........ One
ce ..... ............. ....... .... ........, .. .... .. ........
a ne ... ....... .....


.. .. ce ... ......., . ...... .... ... ......, .... ..........
. .......... ono, ... je . .... ........, ........ .....
.......... ......... .. .-..... 1920./21. ....... .. ......." ........
— ......... ........ To he .... .. ... ...... — ......
. .......


I. .......
iI. .......
i*
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 6     <-- 6 -->        PDF

206
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 7     <-- 7 -->        PDF

207
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

...... .......... . ........ .........


. ..... ......... ...... .. ........ .. ........, ......


»....« . »....« .. . . ......, y ...... je ......, ... je ........,


....... ........ .... ... .... .. ............ To je ... ..


.... .. ......... ........, .... ........, .. .. je ....... ...


....... .. .>. ...........


... ».......« .... ce, .. .. ........... ........ ......


........ ......... To .. ...: .. ........, .. ...... ...........,


...... . .. .. .... ce .. ........, .. ...... ....... y ......


1920., .... .. ce ..... y ...... 1922? . ... ......., .........


.. ......... .. 100% . ...., ......... ...... .. 200% . ....,


na je ....., ... ce ..... ...... ......... ........, .. .. ....


......... . .......


..... ......, no ........... ........ ...... ........, ..


...... ......... ........ ... 130 ....... .. .. ce ....... ..


...... ..... .... ...... ........ ......, .. ..... ...........


....... je, ... ........... ..... a .. ....... . ..... ......
...... .. ............ ............... .... ........ ..........,
a ... ne ...... y ....... ......


......... je ........., .... ... ......., ... ce .... . .........
. ......... ........ y ....... »........ ....« .. ...
..... ..... ........ ........: »......... . ...... ....« .. .......
.......... .. 116.324 ..... ............ je ....... ..


10.500 ......, ... ..... ......... .. ...... ........ .....
.. .... .......
.... .. ce ....... ..... ....... y ..... ........... ....
ce, .. je ...... .... ........... .... .... .. . ..., .. .... .........,
.... .. ..... ....., a .. ...... .......... . .... ....
..: .... ce ...... ..... ......, .. ..... .. ....... ....., ....
........ ..... .. ............. ....... ......... ......... ...,
......, .. .... ce ..... .. ..... ........


.......... ...... . ....... ....... ... je ...............
....... .. je ..... ..... ........ ...... .... .. ............
...... »....« ..... ..... y ........ ........, ... ...........
..... ..... .... ....... ....... .. ............


.......... ce .... .. ....... ........ ....... ........ ..
....... je 10,862.506 ....... .......... ....... je 4,452.540 ......,
..... .......... ........ .. 12,409.966 — ..... ...., ..
... ....!


....... ........ je 1,439.048 ........ ......... ... .. ........,
....... ce ..... ...... .. ...... .. ....... .... y.... .. 15,423.458 ....... ..... ...... ....., .... ..... .....
........... ............


... .......... ....... ....... .... ... ..... y ..... ce
...... ....... ..... ...., .. ........... .. ...... ............
............


Omi .. ... .... ..... .........., .... ce ... ........
...... ......., y ...... ....... ......... .......... .. .........,
a ..... ... ......, .... .. ......, .......... ...-. ....
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prispevki k smernicam naše gozdne politike.


... ....... ........ ......, .. .. ........ ..... ........
........


........ .. ..... ....., ..., y .... ...... ........., .....
je. ........ ...... y ....... .......... ..... ...... .......
To ...... ..... .... ......, .. ce .... y ..... .......... ....
.... .... ....... . ..... ...... ...., ... je y ......., .. ..
......... ........ .... ...... ...... ......, ........ ........,
.... ..... .. ....... ..... .... ....... .. ......, ....
... ...... ..... y ...... ......... ............ ...... ....
....... A ... je .., .... y ......... . .... ..... .........
.... ....... ........ ....., a .... . ... .......... ..........
...... ......... ......... ........ .. .... ....... .... ..
.... . ..... ......... To je ... ....., .. .... ........


Ing. Putick — ing. Sivic (Ljubljana):


Prispevki k smernicam naše gozdne politike.


(Konec )


Sklepna izvajanja.


Naši gozdi s svojimi obsežnimi ploščinami in dragocenimi
lesnimi zalogami so obrestonosen zlat zaklad za finančno gospo*
darstvo naše kraljevine; ker imamo v njih, ako jih racijonelno
oskrbujemo, skoro neizčrpne zarasti produktivnega lesnega kas
pitala in ker nam bodo dobavljali nepretrgoma velike množice
lesa i za lastno narodno gospodarstvo i za svetovni trg.


Lesna produkcija Jugoslovanskih gozdov, ki daleč presega
lestne potrebščine vsega prebivalstva in domače industrije,
bo zaradi eksportiranja lesa v vsej bodočnosti tvorila važno
oktivno postavko v trgovski bilanci države. Zaradi tega je
najodličnejša naloga državnih činiteljev, da spravijo državno
gozdno politiko v pravičen sistem, ki odgovarja gozdni
privredi dežele, gospodarskim zahtevam naroda in prometu les
galne, stanovitne lesne trgovine kakor tudi naši obilni lesnoindu*
strijski produkciji.


Pri presoji konkretnih lokalnih odnošajev se je osobito ozis
rati na okolnost, da je konzervativno gozdno gospodarstvo po nas
ravi sami vezano, obratovati z različno dolgo porabno dobo, ki
je na primer v goratih krajih povprečno 100—120 letna, v nižavju
v hrastovih gozdih 150 letna, i. dr. Le tako je mogoče, zasigurati
vztrajno in konzervativno lesno produkcijo.


Državna gozdna politika ima torej obračati svojo pozornost,
podobno kakor na primer uredba obratovanja kakega gozdnega
veleposestva, v prvi vrsti na gospodarske lokalne razmere. Vsi