DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Službene vijesti.


...


o .......... ....... .. ...... ....^ ... ....... ......
^ . V c . a . p . X 0 . a


6. 7. . 8. 9.
1. - 2. 3. 4. 5a


Ci ´V


V .
>,
m
rt >>%


a (U a


O ..


... .
a . OJ s


O 1^


......
OJ o


OJ o r:
>>


rt =^
. . ^ "^ o < o
ti a


......


9. ^ o
.. s § o


«i
c o


C 3-"=(


a.
rt u 5 OJ c(
o ° ta: O O c: .. ta o
O


Xi<
1


i) ... 1 n ... ... ! . ... 1 . ... . ... 1 . ... . ... .


a.
82012 81 558 42 3566 75 36078 95 5181125 1308 50 30707 75 400 —
1 .......


1
2 ........ . . -5394 48 985 60 19508 25 3455 -— -


1585 50 17139 27 28553


.239 25 6853 -88807 50 655 25 14375 70 8937 50 75957 20 700


3


TeiOBo 78414 — 742 _ 3821 -3775 -8372 90 9239 25 73910 _ 50


4
5 ....... .... 7619 15 ----890 65 6224 40 1922 30 2708 75 -—
6 ........ . . - . 93706 25 -_ 36270 174694 -8435 80 4535 30 " -_

7 .. . ........ . 15079 47 469 50 25195 -5856 37 1691 -1999 ~ 565 25 _


8 .. m ..... . . 23990 15 160 8762 90 _ _ 6636 -697 50 140 -100


9 .......... . . . ^ 2591540 8.5 _ 3854 50 _ -1277 _ 279 20 --—


10 ......... . . . 166695 60 3614 95 249329 27 -__ 8415 40 6241 90 156398 50 660 ~


1


U ..... 157093 42 46000 68 102954 10 24442 15 20696 25 12412 45 638522 25 450 —
12 ..... 42718 80 354S5 25 -28268 05 3655 75 14567 64 111173 —


--.
33 ....... . . - . . 11143 -108 -6376 ----1616 -250 -_ --14
.... -.... . . , 26840 07 -_ 555 --1319 50 ---150

15 20501 33 640 -30373 75 -_ 6238 92 352 80 254 50 1450


16 ... 50201 10 235 50 24280 -1135 -8256 ~ 1681 -_ -700


1


1


...... . . 818564 28 9671790 603654 02 27925142 104247 37 81563 61 1118890 20 4660


1


i ^´.. 27.—:-iO, {´]mci;(ir .uiKOHa o ....... ().1.´1)5´... ...<1. . ..... 1..\.´-.().
<1-...., ..1.....(.1.. .. ....1...... ........, ........... .. ^^...... iiii ....
........ ........ . .... .. ..... ......... ir ....,..[´ ......, ........´ ........
..|>..... JilyMrj;uM ...... pno´je yiipaBa ...... ii « ..... .\ii!iiiiri|i^´^ .......
........ .. .........´.,. ........ .... ...... .......^. .......^.. ... ....
........ ..... .... .....(-.1. ........, ..... cft . .......! ([mij\ .... ..])...., a
j´uo .... .. ........ itoiiy]!,aBa .. 1. .... ...... iio ......... ........^....! jiajBiimt-
M ....... ....... ... ..... lU} ..... .. inr .. IUTO ..... ..........
.... .. .... ......1/1}1. UIVAK-KJJM ´ijuauioM. (Ojj. ...)
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Službeno vijesti.


.. e .


... ......... ............ . ...... . 192!........


. . . 0 . 0 . . a 3 a . a


1


10. U. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18.
19.
1


0) S < «4 t_-. cf rt ´


a: g o ? .. -; ffl ^ ^ rt
X


X . cn ffl


´^ w ifi ^
. a. . . OJ - 3-S ^ Q- >,


Cu ..


c
o,
. ^ Ir . .....


i-i OJ


X
f^ Q a; X OJ (_ --_ —>
s . X je . ^ ´^ ^ :::


X -. . ^J .
. .. ^ . ro . S i: i^ =u S 2 « OJ ^


. . .; «


r; . S rt Ci.


. Cl. ;^ rt ^ O o ^ ^


u <=<


=tP "" S "^


5i 2: >=( .


OCU


O


... 111 ...|´. ... ^ . ... I n ... . ...! . ... . ...] . ... 1 . ... . ... 1 .


1


10(.)4 — -18 69 2997 70 8570 40 5 : __ -„ 116545 65 6764 50 304689 93
14384 10 — -350 -1445 25 11880 -224 -50 ---22375 --— 127330 45
----— -14 -8750 ---395 ---102633 99 ~ -319S18 39
250 -´-~ 99 75 733 30 960 -------- 37. --— 184118 20,


807 20 1690 -96 -1. ---503 — — -22561 45
670 -— -46 65 369 10 490 _ -33825 -— -353042 10,
14974 ----7460 30 1030 -~ 72044 89 --131540 52
8S — -~ 220 -19 — 60 ^ 3 -40 __ 50 -7475 90 --48442 45
2185 50 ---. 11 65 85 50 2831 --7788 75 — -45093 50
13^50 6770 --70 _ 9705 36 — - 607914 48
3240 50, 440 20 --694 50 26171 -8 ----155302 55 _-1188428 05


. 1


664---65 30 65 — 2850 -20 — --1 ----239532 79
--_ -~ — 1575 -1320 — _ --~ 14785 80 --37173 80


_ . —
182 337 30 160 -----150 -_ -2%93 87


~~ \~


1


227,— _ — — -41 -_ ------4321 ---644.0 30
2812-229 --106175 97 -196225 57


-


1


1 1
34856 84 669 20 812 __ 16587 65 73782 _ 391 -590| -120 -657383 86 6764 50 389950585


1 i 1 1 11
.
1 1


.])1;..(~...: .]>]..(>.[1 ITO ......... 7 ii b cnojeim ry . ..]>... iipe-.....
......., :j;i Tf) BiTo jjiije j]isiu.i\o pjuuroi-n .. .(´.]1..1 1..- a .. ......1). imje Hir ......
........ .... TUKO .... je .......) .......... ....... .. ....... .... . ....-
Gaii ....... 18, .). je ...... i^iocio . ....... 1 ... .. .. .]).. ....... .. ....
......., .... . ....... . ... .. .. .... ....... .. ............ .... .... .. <.
....... .. ....... .... ..... ...... ....., ... je ...(´..... ........,!
Il]yivia ..... ....... ..])..... .. .. .... ......1.. ... o6aii])a uu .. ;sa .....
<-. ....... ...... .... ......? J.