DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Lovstvo.
189


lovišta, dok predsjednika imenuje oblast. Prestida obraničkog suda odmah je
izvršna.


3. Pošto su provedbom gornjih načela potpuno zaštićeni gospodarski interesi
zemljoposjednika, imade se svako krivolovstvo smatrati kradjom i kazniti
osjetljivim .<....... Jednako se imadu osjetljivo kazniti i svi drugi prekršaji
onih ustanova zakona o lovu, kojima je svi´ha omogućiti i unaprediti racionalni
uzgoj divljači.
III. Bezuvjetno se protivimo i protestujemo protiv eventualnog prihvata
sistema lovskih dozvolnica za stanovite teritorije (cijelu zemlju, okruge, srczove
itd.) uz naplatu takse. Ovaj sistem, gdje god je uporavljen, doveo je do uni^
stenja divjači, ... prirodno nitko neće da čuva i goji divjač kad ju može da
pobije svatko, tko je platio taksu za dotični kraj. Taj sistem dovodi do natje.
canja tko će od posjednika dozvolniea više da pobije, a ne da uzgoji te potpuno
onemogućuje svaki raeionalni uzgoj div jači. Nasuprot je sistem zakupa lovišta
doveo do vanrednog podignuća lova i to naročito baš u onim državama, gdje je
poljoprivreda osobito razvijena i napredna (primjeriee Češka), pa je tako održan
lov kao važna grana narodnog gospodarstva i privrede te osiguran lijep prihod
"vlasnicima zemljišta.
Nakon primljene rezolucije govorio je profesor g. Rossler kako uništenjem
životinjskog carstva prijeti pogibao i bilinskom carstvu. Jedno je uvjetovano
drugim. U državama visoke kulture, koje štite dlvjač, očuvani su ogromni ...^
pleksi teritorija da se zapriječi izumiranje životinja (Amerika, Njemačka i ...^
carska). Obara se na takozvane nedeljne lovce, koji ubijaju sve što im pred
pušku dodje. Tumači kako je krivo mišljenje da je grabežljiva divjač opasna po
ostalu divjač, naprotiv su grabežljivci korisni jer uništavaju samo slabe i bo==
lesne komade, a veliki dio njih hrani se i biljem. Ističe da je izrabljivanje i krivo
svatanje lova djelo nepatriotsko, jer se tako uništuje jedna privredna grana


gospodarstva.
— j -(-
O načelima, naglašenim u gornjoj rezoluciji, ne ćemo sada govoriti, jer
je to pitanje jedna od točaka naredne sjednice, te će o njoj biti govora u
narednim brojevima lista.


Godišnja skupština hrv. društva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu.


19. februara o. g. održana je glavna skupština ovog društva. Tom ,e zgodom
zaključeno, da se elanarina povisi na 240 . godišnje naročito ^-^. redovitog
izdavanja društvenog glasila i osiguranja članova II. razreda, u koju svrhu
društvo doprinosi stanoviti dio.
Izabrana je jednoglasno dosadašnja uprava i za narednu gođmu.


J. Š. U. je zastupao tajnik ing. Marinović
Divlje svinje i medvedi kao šumski štetoHnci.


U broju 51 Wiener AUgemeine Forst. und Jagd.Zeitung od 23 XII. 19..


priopćuje ing Jul. Frolich svŠja opažanja iz Sedmogradske o šumskim štetama,


Lje´prouzro\uju divlje svinje i medjcdi u tamošnjim sastojmarn.


Prema piščevim navodima te štete od crne div jac, «\^": f ^ ^! ´~ .


mladoj borovini, u kojoj se na stotine na ovaj načm ostecemh stabala posuši


´ ´"o n veli, da uz svoje dugogodišnje ovdašnje službovanje nije mogao usta.


noviti sličnih šteta u Bosni.