DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz jugoslov. šumarskog Udru/^en^a.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


........ .........
... 19, ..... .. .. . 9 .... iipjije ..... ii ........ ..... .1)... .. .. .
........ (.1])........ >........... ..... ii .......) 4. <-....... ........ ......
.... ..])....>., .. .... .. ........ laio .... ....... .......
......] ...:
1 ...... . ........^... ;......... ...... (-........


2. ........ ........
3. ........ ...........
4. ........ ......... .. .... ........ .. ..).... (´........
5.
....... ....).. ..... ...... . ...., .......... .. .... ...... (........
....... ........... .... ......).
(1.
.......... ......... ..... ........ 1»...... (........ ...... ....liOHT
5. .......).
7. ...... ..... ........ aa^opia (........ ...... ........ 1. .......).
8.
.............. ......... . . ´... ........ .... liacTuBa . [...... u
..... ........ ........ . .............. u ....(».... ...........
(........ ..... ... .......... .........).
sU .......111.<-
........ ..... ......... ........... . Biicot;Hx .....^.
.8 ............ ............ .... . ......-. (........ ...... ....


1.. .........).
.), ............
...... . ... 15. ........ 1922.
...........:
.......! .. ..
TijJHiiK:
MapMHOĐHii .. I´.


Podružina Ljubljana.


Zapisnik


odharov c seje , ki se je A´ršila dne 12. februarja 1922 v Mariboru. (Pri?
sotnih 8 odborniko.O.


_ Po navadnih formelnostih poroča predsednik Josip Lenarčie o delovanju
odbora. Občni zbor z dne 18. februarja 1919 je A´postaNnl današnji odbor in
mu določil nalogo, da naj deluje v prvi vrsti na to, da dosežemo enotno
p,ozdarsko or^ranizaeijo za vso državo. V dobri veri je odbor pooblastila, ki jih
je sprejel na občnem /boru, vodno i/nova podaljševal v prepričanju, da pred
dosege zacrtanoga mu cilja ne more stopiti pred občni zbor. Končno se je to
posrećilo. Ogromno delo, ki nas caka, je bilo treba organizirati. Ustanovilo se
je Udruženje, ustanovili so se stalni »odseki dela« in prava sreča je, du so
vsi činitelji pristali na to. Mi smo vedno prišli z gotovimi nacrti, ... je imci<»
uspeh. Lal, da ideja podružnic po drugih pokrajinah se ni prodrla. Upa, da bo
deiovanje Udruženja imelo uspeh, ... ga je A´Iinistrstvo začelo upoštevati.


Cilctlc proračuna se sklene, da naj blagajnik pripravi za občni zbor