DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled.


možda će se mnogi upitati, kako je sakupljen? Dosta jednostavno. Dobar je
običaj njemačkih praktičara, da se češće obraćaju na svoje visoke škole tra?
Žcnjem savjeta i pripošiljanjcm bolesnih objekata, pa ne bi bilo su\dšno, kad
-bi. i naši šumarski drugovi poprimili to lijepo svojstvo -njihovih njemačkih


.kolega.
. ~ , Dr_ g,


. o 1 z t e e h n i s c h e . a n d b i b I i o te k, 1921. Verlag von Herman ..^


stenoble in Jena.


Izšd je prvi snbpič: (Band I): Kalkulationen,. Rundhoizausnutzungen und


Unkostenberechnungen in Sageverken und Holzbearbeitung^fabriken von Ro^


bert Lipmann, Zivilingenieur, Hannover (18 slik).
-.


Nadaljni snopići izidejo:


D i e . ol z b i e g e . ć i. , . , .


. . asseii fabrikati on an der Holzindiistrie.


Die . ob e Hab rikati on.


Die
. e t . i e b s o r g a n i s a t i o a in den Holzfabrjkeii und Sage\verken,
Dalje je izšla knjiga:
Hahdbuc h ftir. die gesamte Holzbearbeitung in Fabrikbetrieben und
Handwerkstatten von Robert Lippraann, Zivilingenieur. Ve.rlagsbuchhandlung;
Hernaann Cost^noble, Jena. , ´ ,


Kakor je dr. Ugrenovi č v br. 1 Sumarskega lista dobro orisal pisca 1.
snopića: Holztechnische Handbibliotek, je tu podal ing. Lippmann na lOB strarieh
jako detajlirane podatke o osnovnih pojmih kalkulacije v iesni industriji žag
in opozarja na napacno in pravilno kalkulacijo pri žagah. V dobrem pregledu
daje organizacijski nacrt v primerii velikega podjetja ter temeljito, kolikor mu
mala obseznost knjižice dopušča, obdeiuje na eni strani nastale stroške, na drugi
strani pa čim racijonekiejSo izkoriščanje okroglega materijala in lesnik odpad^
kov, ... podaja ing. Lippmann v svoji knjižici ..... formularije ter razlaga na
podlagi dobro razvidnih škic najboljšo izrabo okroglega materijala, bo knjižica
jako dobro služila interesentom v praksi, ki hoćejo malo racijonelnejše go^po^
dariti V svojih pOcljetjih. Zato se knjižica sama priporoća. Ing. Cvetić.


Još je izašlo: .:;.. ,


Josf Fi tscherr Geh olzf lora 1920. Qiielle tmd ...... Leipzig.


80 Kr. , " >


Lindau: Handbuch der parasitaren Krankheiten I. TeiL


Paul ....., Berlin: 1921. 90 ...


Ivan Z.´ Galić: Problemi agrarne politike u Hrvatskoj


i Slavon i j i. Preštampano iz »Mjesečnika« 1920; 30 Kr.