DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 24     <-- 24 -->        PDF

144 Budt3ćnost naših šuma.


SU se razlikovali za jedan palac. Dobivene redove varijacija re^^
ducirao je na 1000 varijanata i to: . ^^ ^. ^ ^ z:r- ^^
Varijante (\´lsina u engl palcima) 60, 61, 62, 63, 64, 6o, 66,
67,68,69,70,71.72,73,74,75. _ ^ ^^ ^^
Frekvenca (po tisući) 2, 2, 20, 48, 75, 117, 134, 157, 140. 121,
80, 57, 26, 13, 5,3-, , .
Ispravnost je ove sheme potvrdjena od to doba po tisuću
puta u svakom slučaju, gdje se je radilo o istraživanju orgaaskili
mjera, te ju možemo danas smatrati prirodnim zakonom, koji
zajedno sa zakonom o velikim brojeAama sačinjava temelj bio metrike
. Ova nova znanost, odnosno metode koje primjenjuje,´
danas su neophodno nužna i izvanredno plodna pomoćna sred^
stva svih oTganskih ]:)rirodnih znanosti.
Kako da to protumačimo? Kako da objasnimo prolaz od
igre kockama na zakonost biologijskih mjera? (Svršit će se.)


Šumarski nadzornik Mirko Puk:


Budućnost naših šuma.


Nepoznati pisac napisao je na uvodnom mjestu u »Jugosla^
venskoj šumi« od 21. L, 28.1, i 4. IL tg. br, 4, 5, 6 vrlo važan i inte:=
resantan članak.


Važan, jer raspravlja jedno od najvažnijih pitanja u šumarskoj
struci naime o iskorištavanju drvne zalihe svih naših do^
zrelih šuma; interesantan u dokazima, što ih za potrebu uporabe
tih dozrelih sastajina navadja, a jošte više u obećavanju protu^
vrijedno´sti, što je u zamjenu daje.


Nu pošto se prekoredno i nepravilno unovčenje raspoložive
.....^ zalihe naših dozrelih šuma ne može efektuisati, jer se po
^..^^^^ zakonu o imovnim općinama i po zakonu od 26 III.


1894, kojim se uredjuje stručna uprava i šum. gospodarenju u
sumama, sto stoje pod osobitim javnim nadzorom, mora s tima
sumama voditi strogo potrajno´ šum. gospodarstvo s redovitim
godišnjim sjecmama, a taj princip naredbom ministarstva protegnut
1 na privatne šume, to traži g. pisac, da se sve šume riješe
»zastarelog« potrajnog sum. gospodarstva i postave na princip
.>fmancijskog gospodarenja«, ´ . ^ i


h ^Jin^´^J" ´?**^^^ ^"^ »moderno financijsko gospodarenje«, da
iše rZluly 1 ^V^"-´™^^^"´ financijalnom oihodnjom naj.
dr/mio d.1 ce biti P´osve nova, jer ga i sam naziva modernim.
odm. n ...., . "^^^.-"" "^^-"^^ °^´^ konstatacije prelazimo


oama m mechas rcs i zahtnevamo