DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Mctodv i prohk-mi a šumarskoj n;iuci. 139


Prvi joj je zadatak, da objektivno i pTirodiK> svoje prcd^
mete svrsta u razrede. Uvijek treba ponajprije, da sredimo utiske,
koji djeluju na naša ćutila, da spojimo jednake objekte i pojave,
da stvorimo pojam vrst e i ostalih viših jedinica klasifikacije,
sve to na prirodnom temelju, po pravim, bitnim, vanjskim
i nutarnjim oznakama, koje opažamo na dotičnim objektima.


Drugi joj je zadatak, da ustanovi vezti objekata i pojava,
te upliv, koji uzajamno vrše, da točno, kratko, razumljivo, a ipak
svestrano opiše kauzalnu vezu. Na taj način točno opisanu kau=^
zalnu vezu nazivamo prirodnim zakonom.


Nauka o organskoj prirodi najradije je upotrebljavala
fiktivne metode, da riješi jedan i drugi zadatak.


Kod klasifikacije stvorila je fiktivna metoda, tzv, umjetn e
sisteme. Kod toL:*a grupiše objekte namjesto po svim bitnim, filo?
genetskim, fiziološkim i biologijskim oznakama, naprosto po
jedno j oznaci, koju možemo lako opaziti, kao da je ova vanj?
ska oznaka bitna.


Knjige o bilju iz 16. stoljeća svrstavale su sve u ptice, što
je imak:) krila, dakle i kukce, koji lete, a sve u ribe, što pliva,
dakle i sisisvcc, koji živu u vodi. Linneov sistem tipičan je umjetni
sistem, jer Linne dijeli biljke samo po broju prašnika i plod:^
njaka, dakle isključivo po vanjskim oznakama.


Antropologija dijelila je ljudske rase, sve do najnovijeg
doba, jedino po sporednim, vanjskim oznakama. Lenhossek
piše:


^A^elika je grješka umjetnih sistema, — temeljili se oni na
svojstvu kose, na boji kože ili na obliku lubanje, — štO´ za volju
jedne ili nekoliko suglasnih oznaka, spajaju vrlo različite, za=
pravo medjusobne posve strane rase.«


II najnovije doba nastoje antropologija kao i ostale nauke
sve više, da stvore prirodne sisteme.


I kod ustanovljenja kauzalne veze, primjenjuju se još uvijek
gotovo isključivo fiktivne metode. Aristotelova logika zaokuplja
toliko istraživače, da i ne misle na to, da svaki pojav pripišu
čitavoj skupini uzroka: zadaća je istraživanja, da pronadjc onaj
jedini uzrok, prema zahtjevima sKenae, koji mora da je uzrok
pojava, kao što smo to vidjeli u slučaju Douglas.


Dogmatskom autoritetu Aristotelove logflce doprinijcia je
mnogo lagodnost primjenjivanja fiktivnih metoda i konačno
neizmjerna različnost organskih oblika, koja nam nadilazi maštu
i smućuje ćutila. Karakteristična je oznaka života, što je uvijek
vezan uz ograničene individue, a karakterizuje ga i različnost
oblika, neizmjeran niz varijacija, koje opažamo na živim bićima,
pa ne možemo ni zamisliti, da su ikada postojala dva jednaka
bića, ili da će u budućnosti postojati. Ni kod najjednostavnijih
živih bića, kod jednostaničkih biljka i životinja, ne možemt) to
zamisliti, a to manje kod komplikovanili, s raznim vanjskim i
nutarnjim organima snabdjevenih, viših bića i ljudi. Vjerojatno
je, da, otkada čovjek živi na zemlji, nisu nikada postojala dva