DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A\t´l4>dć^ i probjcrnj u sumar.skfjj Ui^ci. 135


Dcuii^lasovii je indukcija dakle bez vrijednosti, jer uzima !z
velikaš kompleksa uzroka samovoljno jeda n jedin i uzrok,
kojemu ]-)ripJsujc djelovanje, te zakijucuje, ka o da ostali uzroci
u-npće ne postoje. Na to nema prava, ipak — takove su indukcije
običajne u znanosti.


Reasumirajući možemo i danas o lo.^Mčnim metodama klizati,
što je već iiuxle\´ tvrdio, da su to vrlo raširene, proste metOide
našeg s\agdanjei^ mišljenja, >^da ih je već prvi čovjek, kakavgod
da je i bio, vabio: dapače, one su postojale i prije, jer biti^e
operacije logičnoi,^ zaključi^-anja primjenjuju više vrste životinja
istotako i s istim uspjehom kao i mi sami.«


Neka stara vučica sa četiii mlada, koju je čovjek nadaleko
mogao prepoznati po njenoj bjeikasto^sivoj boji, grabila je zimi
1914. mnogo blaga kod nas, dok nije uspjelo nekom lovcu, da
ubije jednoi mlado na mjesečini, kod ugrabljenog konja. Odmah
je zatim priredio konja sa strihninom, a shjedeće noći našao je
ostala tri mlada, koja su svršila kod strvine, dočim je stara ot^
rovno meso izbacila, te se tako spasila.


Po pouzdanom opa/anju ova \Tičica nije više nikada ugrabila
nijednog konja, uklanjala se je dapače konjima, koji su pasli.
Njeno logično zaključivanje uzorno je prema shemi L Prvi je
pojav njen lov, na kojem je grabila raznu divljač i životinje s
paše. Drugi je pojav smrtonosna pogibelj. Oba pojava pokazuju,
u koliko je ona mogla da vidi jedan zajednički elemenat: konja.


".. je dakle uzrok pogibelji i valja ga izbjegavati.


Vidimo, da zamršenost pojava ne možemo rješavati pomoću
logičkih shema. MislimO´ i zaključujemo po Aristotelovoj shemi,
ali lakav način mišljenja nije znanstvena metoda, nego naprosto


u borbi za opstanak razvijena, jednostavna reakcija psilie. Naj:=
gluplja štuka stvorit će konačno induktivni zaključak, da postoje
i prozirne, tvrd e zapreke, kad je već pedeset puta za redom
udarila glavom o staklo, koje je dijeli od šarana.


Namjerice sam prikazao O´V^u drastičnu sliku. U vezi toga
nastaje pitanje, nije li uspjelo čovjeku, čije najjače oružje u
borbi za opstanak sačinjava upravo njegova duševna nadmoć, da
usavrši ove primitivne metode?


Jest, istražujući duh raspolaže inim pomoćnim sredstvima,
koja upotrebljava pored školastičke logike. Prirodu ovLh pomoćnih
sredstava i njihovo vrlo opsežno polje primjenjivanje prikaz
zao je Vaihinge r u svojem velikom djelu: ?>Die Philosophie
des »Als ob«. Svstem der theoretischen, praktischen und religiosen
Fiktionen der Menschheit.« Istražujući duh rabi naime
neke vještine, kad su logična pravila nedostatna, tako dolazi —
doduše ne ravnim putem pravila — nego indirektn o ipak^do
cilja. Već Mac h upozorava na ekonomiju našeg mišljenja, što
ga ljudski razum, koji raspolaže samo ograničenim sredstvima.
suprostavlja neizmjernoj komplikaciji prirode, te nastoji da ..^
jave svede u shemu, pa da samo bitna njihova svojstva istakne.
Ovaj postupak imade se po Vaihingeru uvijek svesti na samo^
voljnu pretpostavku, na fikciju, koja obično počinje s riječima