DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 12     <-- 12 -->        PDF

132 Metode i problemi u šumarskoj nauci.


2. Metoda raziičnosti — protivna prvoj. Svi elementi opaža?
nih pojava suglasni sii do jednog, koji je prema tome uzrok ili
posljedica opažanih pojava.
Ostale dvije metode, metodu ostataka i popratnih varijacija
možemo svesti na prvospomenute dvije, pa ne trebamO´ da se
potankO´ bavimo njima.


Izgleda kao da se može induktivna m.etoda vi*lo jednostavno
primjenjivati. Pretpostavimo n. pr., da smo uzastopce u ptt go^
dina opazili veliki broj pomora, koji daleko nadmašuje onaj
prošlih i narednih godina. U prilikama ovih pet godina ne nala?
zimo ništa neobična, što bi bila isključiva osebina ovih ptt godina,
osim okolnosti, da je tih pet godina bila zla žetva. U tome valja
dakle tražiti uzrok neobičnog broja pomora. Napominjem odmah:
ako se u uzročnoj vezi ne nalaze još druge koje, sakrivene okoL
nosti — što je vrlo vjerojatno.


Istotako su formalno ispravni slijedeći induktivni zaključci:
svojstvo, »elemcnatcc je krvi, medju ostalim, i crvena boja. Gdje?
kada zadobije i hostija crvenu boju. Prema tomu postojahu
»krvava hostija« i »krvava kiša«. U srednjem vijeku bijahu »krva?
va hostijauzrokovali smrt mnoge nesretne žrtve. Danas znamo, da crvenu
boju krvave hostije prouzročuje bacilus prodigiosis, a crvenu
boju krvave kiše, prah pasatnih vjetrova Sahare.


Prva Joh n st o nov a dendrologija iz godine 1662. opisuje
naučno agnus scvthicus, ovčji grm. Površna, vanjska sličnost
j./mcdju ovce i silhuctc velikog, na stepi osušenog grma papr^´ti
daje ovdje potrebiti elemenat za tvorbu pojma.\\ko slijedimo
/nanstvem napredak, naći ćemo bez sumnje takove zaključke,
KOJI su Kasnije postali neispravni, te možemo kazati, da ie to
budbma gotovo svih indukcija.


G alt on objelodanjuje slijedeću maki anekdotu: »Prijatelji,
teško biste vjerovali,« reče jednoć .. Spencer, Huxlev-u i Lu.
bočicu »da sam i ja napisao jednu tragediju.« »Poznat mi je
dramatski konfhkat tvoje tragedije,« odvrati´Huxlev. »Nije mo^
gucc,« odgovori Spencer, »nikada je nisam nikome odao,« Huxlev
ne po|xisti^od svoje tvrdnje, a kad Snencer .ahtjevaše dokaze.


^i^nn l E ´´´^´^^?: ^?^^S^ ^´ najljepšoj h^dukeiji, koju ubi od.


vratno Zlobna, mala cmjenica,«


indJc^r? i^^"^"^"´ ´""´^´i ´^´"J^^i^e ""´štc doista često najljepše


maukeijc, i to s dva razloga.


.... njifi Tiiic r-KMUveno, (


cc se naci novi individui s izmie^


i´J rim svoj^-tvjnv.i.