DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Metode i problemi u šumarskoj nauci,


Prvotna tvrdnja: oticanje se vode znatno usporuje na neravnoj
kosini sa zaprekama.


Druida tvrdnja: šumska vegetacija čini na obroncima bregova
velike zapreke.


Zaključak: Prostrane šume usporuju oticanje vode, te sprečavaju
ili barem ublažuju opasnost poplava.


Dugo smatrahu ovaj zaključak dogmom. Ali na temelju ..^
vijeg, ozbiljnog istraživanja drži se, da se može dokazati, da šuma
samo kratko vrijeme može da zadrži vodu, a kod dugotrajnih
kiša ne sajno da ju više ne zadržava, nego se dogadja protivno,
ona izbacuje zadržanu veliku količinu vode upravo katastrofalno.
Prema mojem vlastitom opažanju izgleda, da svjedoče za to po?
plave zadnjih godina u Bosni. Točnijim ispitivanjem došao sara
do uvjerenja, da je ovo pitanje još zamršenije i da naglo oticanje
vode i poplave nastupaju gotovo nezavisno od vegetacije, pa da
to u prvom redu zavisi o geološkoj strukturi dotičnog kraja.
Množina vode teče isprva podzemnim i)utevima, pa rek, kad se
podzemni rezervoari napune, navre voda u velikoj količini, ra^^
zarajući na površinu izvorom, koji gdjekada postoii samo koji
sat. te često prouzročuje odrone zemlje i naslaga. Ako podzemni
]´ezervoari mogu vrlo mnogo vode da sadrže — kao u porozna,m
kršnom vapnencu — ne dolazi nikada do^ poplave bez obzira na
to, je li onaj kraj pust ili pošumljen. Iz o^^og ekstrema nalazimo
luzne prelaze kod manje poroznog kamenja: svaka geološka
struktura reagišc drugačije na dugotrajne kiše, te je kod pitanja
poplave svakako važnija geološka struktura od vegetacije, što
ne tangira činjeuićai^povoljnog djelovanja ..... kod sprečavanja
erozija.


Nikako ne možemo rješavati ova pitanja pomoču jednvv
stavnog silogizma, U prirodi ne stoji iza svakog pojava neki
iz.^jesni uzrok, več čitav kompleks uzroka, tako da logičnu shemu
ne možemo nikada uspješno primjeniti na takove pojave.


Prcdjimo na induktivnu mctodul Smatram je pravom, meto^
dom za prirodne znanosti: stoga i nazivamo prirodne znanosti,
induktivnim znanostima.


Indukcija ne izvadja iz gotovih pojmova nove t^´rdnje, ....
obogaćuje sadržaj -pojma novim opažanjem. Donaša u kompleks
prosudjivanja. koja sačinjavaju pojam nove relacije ^zvana ,
opažanjem novih činjenica. Na taj način pokazuje se indukcija
sinteze svakako metodom, koja vodi do cilja. I doista indukcijom
dolazimo do svih naših pojmova, ali ne najedamput: generacije
rade na svakom pojmu, a ipak nikada ne mogu da dovrše laj
rad. Proces je pun zabluda, unatoč svakodobnog, korektnog primjenjivanja
metoda.


Četiri su načina induktivnog zaključivanja:


1. Metoda saglasnosti: ako razni slučajevi jednog pojava
pokazuju zajednički eiemenat, onda je ovaj jedan zajednički
elemenat uzrok ili posljedica opažanih pojava.