DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 10     <-- 10 -->        PDF

130 Metotic i problemi u šumarskoj nauci.


poinućnih znanosti, te je upravo za čudo, kako još u našim


danima sporo dolazi do izmjene tvari kod naučnog organizma.


Ne samo da naše obrtno oriidje i instrumenti potiču još iz


prve polovine prošlog stoljeća, iz vremena G. L. Harti^^a, nego


su zastarjele i naše duševne sklonosti, naš pravac istraživanja^


naše metode.


Vrijedno je i potrebno, da nastojimo objasniti uzroke ovog´


pojava.


Prvo je pitanje, koje pozitivne predloge stavlja \Vappes,


da dovede šumarsko istraživanje u pravi smjer?


\\ appes drži, da će podstaviti temelj svrsi shodnog šumara
skog istraživanja prinijenjivanjem znanstvene metode logike.
Analiza i sinteza, ili drugim riječima, indukcija i dedukcija, me:=
to´de, koje već Aristotel postavlja, sačinjavaju jezgru svakog
šumarskog istraživanja: sve znanstvene stavke dobivamo in?
dukcijom ili dedukcijom ili kombinacijom obih metodi. U dalj:=
njem sastoji njegova nauka o metodi u tom, da opširno razvija
ovu misao po Wundtu.


(.)vaj predlog ne vodi do cilja. Metode formalne logike nisu
zgodne za ispitivanje znanstvenog proračunavanja i vara se onaj,
.... misli, da šumarska nauka nije i do sada već u punoj mjeri
prnnjcnjivala metode klasične logike.


Shema dedukcije poznata je: iznaša se općenita prvotna
tvrdnja: svaki je čovjek smrtan; i naročita druga: Cajus je čo^
vjek, pa se na temelju toga zaključuje: Cajus je"smrtan.


^ No naše se znanje ne uvećava ovim zaključkom. -A priori
priznajemo, da prvotna tvrdnja vrijedi za jednu cjelinu, pa za.
kljucujemo iz toga na dio cjeline. Ovaj je dio bio i onako već
sadržan u cjelmi, pa se dedukcijom krećemo uvijek u istom
krugu. Nema nam izlaza iz tautologije. A - A, uostalom; ne.
?^^kw´;t^^ ^^´^^ ^^""^"^ primjećuje - da stvaramo takav
?;iu^ r ^^´´ .""´- napravo trebali da sačekamo smrt svih bu.


"S^tn^ ^ "^^^^^´^ "^^^^^^^^ ^--^^- ^-^<1-^


okvir ieJna^=i-.i-inr. lw.´^ 1 ^^^ ^^ eovjek mogao stavm u
uivvit jcunosravrne logične sheme.


ispi


Evo primjera iz šumarske ideologije: