DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Blijeske. 113


Na tiskovinah, v prcdpisih, v gospockrskih osnovuh (opcratih) itcL, ki s,´
dclajo ..... V Sloveniji, se uporabljajo .samo slovenski izrazi. Da se to ne nada
Ijuje in ne (Iclu nepolrchnih stroškov in e\´ent. zmede v pocnejšcm času, je
torej nujno potrebno, da se začnc / vso vncmo sestavljuti Cdinstveno izra^
/()slo\ je.


Naredna sjednica glavne uprave.


Saopćuje se g´^. članovima glavne uprave, da će se naredna sjednica održati
početkom mjeseea marta. Dan i mjesto javit ec se svakom odborniku napose,
čim se riješe još neka pitanja, o kojima ovisi program sjednice.


Predsjedništvo.


Bilješke.


0^e. ......... JJjiiin ... ....^....): ´71().,\. ra]\i ( ........!^ r-j[)Hiie, .,.
j(^ .... ..... iijy.M..... (1.´(´.( li(´!b<^i ........ ci^iaTbii ....... ............. ... ^^´ <´Y´w
iferc ... OKO. i ... he .. ^iaiii´uv´urui, a Ro .. .. .1....)1.1.]<1 ]ia joiii \\,i ....j)
if.\ici. }c,iBi\ civjo ´-(´ ... .´.]´(´´´.. ..1.( ... HfMipiijartjha ..>.]1 ... je -^...... niu
"iiaji \u iaj)a .]..´... ... vv ... ....... u y>iyTai´ibji .......... ..... \ohe i,i
..... ujK´ASii UJI .....^! ..1,.... }»1..1. . .......... .. ...^....^^ ITOT^´^M´
(i4\ia\ (.(1.11(~ ..},..(\ .. <* 01^..... noi:yiiMjii . iaivioTKV ......<


Ha ... .). ..1..( ...... .. ..:. 0())inui.]<´^iJ)() lurje ..... .....-.. . roj "....;
II III´ ;.´1..0. KfJ.TLmco .. ..-.... va ..( i Ano je ..)> ."|]... ^..... ..... ...-..!^!........
i .). .. hi .\iinu4´ja]M´Ti 0 . . "^ ..... ..........´´ ´aiaru, .^... oir
(......


.......... ...&.... ....... ....... je < Bojv ....... (.-........
31). ,)....[). ...2. oanuMi" .«´ .......... .. Kojeii ... ..... ...... ........};())[-
... u .... (>\^*´.]u *´-´ ......... .... . (-.... -.. ...... t42i ....... ....
31´.11(. npuj.t i-Ker ((i)uu[a ^)OstcircichiscUe Viertoliiahresschrift fiir Fo-rstwcse.M .
KO|(´i |( >A ]().. 1919 . 1920 ..!.... (... .. ..... ...... .. 40—50 ...). (....
.1...]).[)1.1 .\}( VMvji). CB... ...... .>...1. .... ....^! ..(1.. mro u^iu .´1,.).;´>... ...... ..(. ... oapi-\!
.. ; .]»... />(.!..1...)´´ ....^ .....^. .. ]!].... (..... ....... . ..


Osnivajmo državna skladišta za ogrevno drvo.
Na molbu udruženja odobril . je ministarstvo šuma i rudnika, da drž.
šum. ured (sada direkcija) u Zagrebu d-idc istom stano-s´itu količinu drva za
loženje društA´cnih prostorija. Prođe decembar, pa januar, a evo još par nedjelja.
pa će proći i /ima, a drva još uvijek nema.
Našlo se uviđavnih ljudi, koji su drva posudili dok ne stignu društvena,
i stvar ne bi m iznosili ovdje. d<\ je ova ne/goda zadesila samo udruženje.
Imade na ždost vise kolega, koji su usred :^imc ostali bc/ oorijeva. ..
pritužbe i/i^ovara sc direkcija, da ne može dobiti vagona.
Kad ne bi vidjeli, gdje s dana u dan stižu u Zagreb vagoni s ogrjevnim
drvetom, ne bi imali prava kriviti direkciju. Ovako moramo taj slučaj pr´i^
pisati ukočenosti i birokrati/mu C´Virske uprave. Što može postići svaki i ...^
manji tr<^ovac s <1rvetom i ug]jen<;m, kako ne bi niogio postići jedno državno
nadk\>tvo!