DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Pismo uredništvu.


SL \ nekalcrih knijih, posebno \ go/tinatcm ju/novzhoihicm delu Slovenije
pojavili V takcirv Štcvihu du s(i untcih v nckaterih lovi^čih v^o srnjatl. Pa tudi
/. [.......!. so n!.p.a^ ili /e ..^.. škode.


Pogoji pod katcrimi se premije l/pLićujejo, so slcdeči:


1. A´sakomur, ki ^. i/kii´Že, da je v obrnocju pokrajinske uprave v Sloveniji
ujci ali uhil \olka, se izpkea premija, ki zna,ša /a .olka bre^ ra:?;like spola
LSOO ., /a mladica i/, ^nezda .) .. Za volka iijete^a ali ubitega .. .,<.]\
si pLiča Ic 1.000 ..
2. \´sakega ujetei^a volka je ubiti, ubit´ živali pa je pri županstvu iztakniti
ic/ik.
Za vol kove, ki jim je bil je/ik i/taknjen od kake^a :^asebDika ali ..
predJoženjc kože takega ..1.. se premije ne izplačujejo.


3. Da je bil volk. za katcrega se /ahteva premija, resnieno v območjii
pokrajinske uprave \ Sloveniji ujet ali ubit, mora se doka/ati s potvdiiom /..^
panstva politični oblasti, \ katcre obmoeju je bil \(Ak ubit. .´ potrtlilu so
navesti čav kraj in dru^´c okolisčinc, ki s-o merodajne, A´erockistojnost okrcpiti,
Kclor volka ujame ali ubije ima le pravieo do premije, lastninsko ])iav!CO
do ubitc^a ali ujetega .´.1.. pa ima oni, ki mu ... po veljavnih zakonih.


5. Ra/glašene določbe /adobijo moč z dncA´om objaA4* .- l^-adirem listu
pokrajinske
upra\´c /a Slove^iijo.
Omenjeni poj^oji ´^o l^ib ra/glašeni dne 21. januarja J022, Ur. 1. .št. 10.


Ing. Šhnc.


Pismo Uredništvu.^


Ljubljana, dne "^../. 1922.


Gospodine urednice!


V ...... broju Šumarskog Lista objelodanilo je Predsjedništvo L´druženja
>. oj odgovor na deklaraciju šumarskih inžinjera u. Bosne i Hercegovine. Dosad
Se je raspraA´lialo o tom t. /. >>sporu« u užem krugu neposrednih radnika nko
ustanove Udruženji, deklaracijom kolega i/ Bosne i Hercegovine prešle* je to
pitanje u široku javnost, a odgovorom na tu deklaraciju među sve članove
ndruženja. Dr/irn da nema ni jednog člana k´dru/enja, koji .. h\ zalio, da ic
do toga došlo. l4-jcren sam. da tako ne smije da ostane, jer bi i/ toga lako
nastao istinski spor, koji bi u svakom pogledu škodio temeljnim ciljevima našeg
Udruženja. Kao konskolareu i osobnom štovatelju mnogih mladih kolega Švmarskih
inžinjera iz Bosne i Herceuovinc .... mi bude dozvoljeno, da napišcni
u tome nekoliko riječi, pošto sam uvjeren, da se cijela stvar temelji u prvoui
CL Ju na nesporazumu.


Prije svega treba podsijctiti na oduševljenje te stvarno i ncumttrno suradi^
N .mjc kolega šumarskih inžinjera i/ Bosne i Hercegovine kod svih raelova, koji


J Donosimo ovaj dopis iz J,jub]janc s izjavom, da ćemo vrlo rado dati u
h:rtu mjesta i izjavama proti\nc stranke sa željom, da bi se nesporazume! čim
prtje uklonili. — Urctkiištvo.