DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 56     <-- 56 -->        PDF

^ Lovstvo,


to više. što je spomenutim po/ivom .. suradiiju priznalo, da se ovako važna
pitanja´i osnove zakona, što tako duboko zasijecaju i u privatno pravne kao
i u javne interese i bc/ ^aslušavanja Što širt>g kruga stručnjaka i interesenata.


Ministarstvo ..- to učiniti to prije, što iz Hrvatske i Slavonije nije uopće
jOŠ dobilo podanika. Ovom treba tražiti uzrok u okolnoslii, da je poziv na
huradnju došao prekasno i davao preveć kratak rok /,a izradbu, označujući ..
s riječuna. »širo prcK<


To je .... koil nas običaj, da se čeka do zadnjeg momenta i kada već
zakonodavni odbor počne stvar urgirati, onda se pozovu stručni krugovi, d-a
dadu mnijenje, i to što prije. Tako je bilo i s pravilnikom za organizaciju šum.
službe, a bojimo se, da će tako biti i sa šumskim zakonom. Temeljita se stvar
ne da napraviti na prećac. Mi smo se stavili na stanovište, da dademo nešto
\aijana, pa makar to bilo i /a mjesec dva kasnije, nego li da se dade na brzu
ruku sačinjena krparija, koja se uvijek zakrpava i nadopunjuje i nikad nije
suvisla cjelina. I kfstalom držimo, da pitanje lovskog zakona i nije tako prešna
stvar, da bi se morale preko koljena prelomiti i dok nemamo još osnovnih
zakona o oblastima" i nadoblastima itd. koji se moraju donijeti prije ovog
zakona.


Prevladava mišljenje i u stručnim kao i u političkim krugo^dma, da ne hi
bilo sasvim oportuno ovaj zakonski predlog iznositi u ovom momentu te davnti
raznim demagozima prilike i hrane za agitaciju te se općenito očekuje o-d mini=
starstva, da će (.. u?. sudjeloA-anje pozvanih već udruženja i nadleštva izraditi
dobar lovski ^.... te ga iznijeti pred parlamenat istom, onda, kad se strasti
toliko umire, da za prihvat zakona ne će biti opasnosti.


Uvjereni, da će ministarstvo sve ove važne činjenice u obzir uzeti, pire^
poručamo i s o^´e strane predloži predsjedništva našeg udruženja.


Novi lovskl zakon n MismisBJskoj*


V/icner .... FovsU und JagcUZeitrng donosi kratak prikaz zakona iz
kojeg vadimo ovo: Pravo lova pripada vlasnilvU tla. Na vlastiti lov ima pravo
samo,onaj, tko ima u brdoAitom kraju 1000 ha, a u ravnici 100 ha. Općine daju
1 dalje svoje hništa u zakup; od dobivene svote plaćaju 10% lovskom fondu
ministarstvu domena. \´ažna je novost, da posjednik i lovozakupnik imade
držati izobri-vcno nad/orno osoblje.


Potpuna oršteta ima se piaćati za s\u štetu učinjenu ne samo po jelemma
nego i po d i \^ I j i m svinjama i j a z a v c i m a.


Zakon sadrži i neke promjene lovostoje. Tako će se n. pr. jelen smjeti
ubijati od 1. augusta do 1. februara. Košute, jeleni šnrcnjaci i lanad se uopće
ne smije tući bc/ dozvole ministaistva. Srnjaci od 1. maja do L decembra,
zečevi od 15. septembra do 31. januara.


Kod ministarsh-a /a ch-ž, domene osniva se odsjek za lov, kojemu stoii
na ćelu stručnjak. 1./ to je imenovan generalni direktor za lov, koji ima
kontrolisati provedbu lovskog zakona u cijeloj zemlji.


Premije za pokončevaoje volkov v SloveisSiu
Na predlog gozdarskega oddelka pokrajinske uprave /a Slovcnijo je mun^
strstvo z. ^H,,do in rudnike dovolilo, da se smejo iz razpoložljivih sredstev
dczelncga lovskega zaklada izplaeevati premije za pokonecvanje volkov. ki .o