DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

(J r u n t! r i s s d c r F () r s t w i s s c n & c h a f t von dr. .´ Schiipfcr. ..


AufL Stuttj.^irt. .. Ulmer. 28 ..


Dio F () r t b i i d u n ^ d e s s a c h .s i \ c li c . f^^ ornt e i n r i c h t u . ^> s >


vcrfahrens . Dr. Martin. Buchh. P. ...... 1020. ]() ..


L e h r b u c h d c . ii i c h t p a r a b i t u r c n P f I a a z c n k r a . k h c i t c n.


.´. Prot. Dr. Cu-aebner. Buchh. Paul ...... 43 . + 25 % skup. dod.


Dio ..\. Qgunii d e r . o I -´ p r c i ,s e i n D e u t s c h 1 a n d. . . Dr. Rob.


i,cr. ...-1..4 V. J. Ncumann. Munchcn. 20 . -f 40% skup. dod.


D i c . e g . u n d u n g u n d . r z i e h u n ^ v o u . o 1 / b e s t a . d c n \>m


Dr. Borgniann, Berhn. P. ...... kS . + skup. dod.


Massentafeln zur Bestimmung des H(-´IziJchaltcs stch==


ender Waldbaumc und W a I d b e s t ii . d e. A´dn Dr. Grundner und


Dr, SdiNvappach. Berlin. ...... 191<). 6.50 . + skup. dod.


Ailgcmeinc Biologic von Dr. .. Michc. 1920. \´eriaj? v. .. G.
´Icubuer. Ldpzig und Berlin. 3.50 . + skup. dod.
D i c . c s c h a f f u n g d c s . i c f c . ii s a m c . s. .´. Dr. Bertog. 1920. Ncii^
damm. Vcrlag .[. Ncumann. 7.50 . + 30% dod.
Z o o 1 o g i s c k e s W o r t c r h u c h. v. Dr. Knothncrus^Mcvcn \´cr]ag v.
.. G. Teubner. Lcipzig und Berlin. 1920. 7.20 . + dod.
De r Kreuzboc k und anderc Jagdgeschichten. .. J. R. Haarhaus. \´´er*
ki,a von Rich. Echstein Nachf. G. m. b. .. Lcipzig. 8 .. gcb. 12 ..
. a r i . r a e p I i n , E i n L ii h r u n g i n d i c . i o ] o g i e. 4. AufL .\ Dr. E.
Schaffer- Veriag .. G. Teubner. Leipzig und Berlin. 1919. 6.80 ..


Osim toga je izašlo:
Galić : Problemi agrarne politike. Za,tjreb. 1921.
Dr. Ugrenović : iMisli vodilje naŠe šumarske politike. Zagreb. 192L
D r. Gruntzel : Agrarpolitik. Wien und Loipzig. 1921.
..... : Nemecko^čcsky slovniček lesDicky. Praha. 1919.
HuffeI : Economie forestiere. Pariš. 1920. ^
Frou : -Svlviculture. Pariš. 1918.
Dr. Thenins : Das Holz und seine Destillatious^Producte. Wien und
Leipzig. 1921.
Lenarčić Josip: Misli o agrarnoj reformi u Sloveniji.


i Lovstvo. ;


Novi lovski zakoiio
U ministarstvu suma i rudnika priprema se .... zakon za lov. I/ tu su
s\´rhu pozvani na suradnju šumarski odsjeci i lovska društva te Jugoslovcnsko
Šumarsko udruženje.
Ovo potonje povjerilo je izradbu nacrta u okviru 1. odsjeka rada uŽcm
odboru od 4 člana. V najkraće vrijeme završit će odbor ovaj rad te će se
nacrt moć) raspraviti na narednoj sjednici glavne uprave udruženja i predložili
ministarstvu. Predsjedništvo je stavilo ministarstvu prcdlog, da se ovaj zakon
avcsiruno pretrese i raspravi u anketi, na koju bi se pozvalo uz službene prct?
stavnike pojeclinib odsjeka još i zastupnike lovačkih pokrajinskih društ-avaJugosl. šum. udruženja. Nadamo se, da će ministarstvo ovaj pre