DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Jugoslov. šumarskog Udraženja,


sklopi pismen, ili usmeni ugovor s najpovoljnijim nudi eljcm. Zaključuje se


. d. se prvi broj Usta tiska u 1500 primjeraka da se oglasi skupljaju
u thldtoj a^ij4 uz određenu nagradu te naplatu 1000 . po cjeloj stranici,
. mmii .0. od jedne stranice uz proporcijonalnu naplatu. Pnhvaea se 1 .
L retku kao honorar suradnicima, te se konačno povisuje mjesečna nagrada
Lmk a I blagajnika prema zaključku prošle odborske sedmce.


" 15 Cirkovi ć čita brzojav inž. Vasnera 1 Dr. Zubovica, kojim javljaju,
da u ime akademskih stručnjaka .. Bosne i Hercegovine na anketi nitko ne
4udclaje \adalje brzojav iste gospode upravljen na inž. Radulovića sa sbčnim
sidržajem Odbor zaključuje, da se preko tih brzojava kao neozbiljnih pokušaja
uvlačenje razdora u naše jedinstveno Udruženje prede na dnevni red.


10." i3ivjak kao referent osmog Odsjeka rada iznosi više prcdloga Save
Vueetića. upravljenih na Udruženje i dodijeljenih toj sekciji na mišljenje.


Obzirom na to, dn su članovi prenapornim radom, koji je trajao pet dana,
posvema izmoreni, a predloži iziskuju dulju raspravu, odlučuje se, da se isti
iznesu na dnevni red naredne sjednice, o čemu se ima prcdlagač obavijestiti.


17. l´rcdsjcdnik predlaže, da se iduća sjednica održi koncem februara ih
početkom
marta u Sarajevu.
Prima se.


18. Predsjednik u ime Odbora izriče zahvalu Beogradskim kolegama za
nadasve Ujcp i srdačan doček te svima prisutnima za interes, koji su pokazali
u ovim napornim razpravama i zaključuje sjednicu 14. 12. u jedan sat poslije^
podne. —
Odgovor predsjedništva Jugoslov. Šum. Udruženja na deklaraciju šumarskog
inženjera iz .. ..


Ovih dana izašla je u nekim našim listovima »deklaracija šumarskih in?
žinjera iz Bosne i Herccgovinc.v potpisana po klubu šumarskih inžinjera u
Sarajevu. Sadržaj te deklaracije kao i komentari nekojih listova odaju, da
isti nisu uopće informirani 0 cijeloj stvari, pa je moramo u interesu našeg
eiclokupnog šumarst^a objasniti.


Nakon dugih pregovora naših šumarskih stručnjaka i njihov´h društava


iz svih krajeva ove države stvoreno je uz mnogobrojno sudjelovanje učesnika


u jjetu ove aodme jedinstveno >^Jugoslovensko Šumarsko Udruženje« sa sjc^


dištem u Zagrebu. Šumari cijele države, bez obzira na političko obilježje i


stručnu kvalifikaciju prionuh su s najvećim oduševljenjem uz novo udruženje


znajući, da samo neumoran rad u stisnutim redovima, može da bude plodan


1 koristan. Nekoliko kolega iz Bosne i Hercegovine bili su toga mišljenja, da


u novom udruženju ne će naći dovoljno zaštite za svoje klasne interese.


´"- ´´´´ ^´´^ ´^^´ ´^´^ "^^^^" ^^-^i drugova sa srednjoškolskom kvalifikacijom doći


ao premoći u udruženju i tražili su neko jamstvo za šumare s višom spremom.


.Doi, . kojem su u velikoj većini učestvovali šumari s najvišom spremom


diplomiram šumarski inžinjeri i više doktora) odbacio je predlog drugova iz


1 W s ogromnom većinom, jer je za predlog glasovalo tek pet -~ šest kolega


n kolli . ´ ´"´^- ^" ´´´ "^^^^´ ^^^^ --i^´^-eni, da je ovaj predlog
^^T^i" ´ ncumjcst.m jer su srednjoškolci većinom drugovi starije gene


kao i za na.c udruženje l"e s . ^^^^ ´^f 1 "´ ^^´^^^ ^^´^^^ ^^^^ ^´´´^´´´´´´


.^" u Koje su se osmi njih skupili svi šumari cijele države.