DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog- Udruženja.
27


Treds je cinik otA^ara sjednicu i moli prisutne, da dont^su odluku o
radu društvene uprave.


1. Ćirkovi ć predlaže, da se svi podn´.)sci društveni sakupe u predsjed:^
ništvu i iznesu .. sjednicu, koja bi se imala obdržavati svaka dva mjeseca:.
Da se omogući prisustvovanje čim .^.... broju odbornika i da svaki uzmogne
uzeti učešća barem na kojoj toj sjednici, neka se drže naizmjence i u mjestima,
koja su neka sredina udaljenosti, kao Zagreb, Beograd, Ljubljana, Sarajevo,
Vinkovci, Brod itd.
Prima se s time, da se naredna sjednica održi u Zagrebu nakon potvrde
pravila. -; \ . ,


2. Slijepčevi ć predlaže, da se zamoli Ministarstvo saobraćaja za
besplatnu ili barem pogodovnu voznu kartu za čiane uprave, kada putuju na
odborske sjednice.
Ruži ć misli, da bi trebalo zamoliti ministaistvo šuma i rudnika, da ono
stane na stanovište, da je rad u društvu koristan za interese cjelokupnog
šumarstva te ga potmogne na taj način, da dozvoli članovima .....^. koji su
u drž. službi a putuju na odborske sjednice, pravo zaračunavanja pristojbi
kao na službenim putovanjima.


Prihvaćaju se oba predloga.


3. Baru n Turkovi ć predlaže, da se na temelju skupštinskog ovlaštenja
sastavi kratak nacrt budžeta.
Ćirkovi ć misli, da bi trebalo pozvati dosadašnja udruženja, da od dana
odobrenja pravila pošalju odgovarajući dio članarine u blagajnu zajedničkog
udruženja. Sam će nastojati, da srpsko udruženje pošalje odmah-svu gotovinu.
Radi nemogućnosti sastavka proračuna predlaže, da se ovlasti predsjedništvo^
da od dobivenog novca čini potrebne izdatke.


Ovlašćuje se predsjedništvo, da postupa u smislu predloga Ćirkovićevog.


4. Predsjednik izjavljuje, da je za pravilno funkcionisanje društvenog
rada potreban stalan tajnik. Pošto. d.ušt.´o nema sredstava, da takovoga samo
plaća, neka se zamoli Ministar šuma i rudnika, da j)^^^J^sti u Zagreb i dodijeli
društvu^ g. šum. nadinžinjera M.arinovića, kojega drži za to vrlo podesnim,
naravno, ako on to prime.
Marinovi ć se zahvaljuje ´ na počasti i iznosi poteškoće, koje su
skopčane sa krizom stanova. Pošto pojedini članovi uprave obećaju u tu svrhu
pomoć, načelno pristaje na predsjednikov predlog.


Zaključuje se postupati po predlogu


5. Ruži ć predlaže, da se do izdanja društvenog organa pregovara s
Jugoslov.
sumom, pod kojim bi uvjetima tiskala društvene vijesti.
Ovlašćuje se Ružić za pregovore.


6. Dr . Da n da pokreće pitanje podružlna, koje se nakon kratke debate
odgađa do odobrenja pravila.
Predsjednik zaključuje sjednicu u I sat poslije podne.


zvadak iz zapisnika II. sjednice upravnog odbora JugfosL Šumarskog Udruženja,


obdržavane u Zagrebu 31. oktobra i 1, novembra 1921.


Prisutni: Predsjednik barun Turković, potpredsjednik Ćirković, tajnici
inž. Marinović, Dlvjak, blagajnik inž, Čeović te odbornici: Dr. Ugrenović,
inž. Slijepčević, inž. Manojlović> inž Ruži6* Goederer, Lang, inž. Pahernik i
Rihteršič. .