DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ž25


Društvene vijesti iz Jugoslavenskog šumarskog


udruženja.


Prema zaključcima skupština hrv. šum. društva iz g. 1919. i 1920.
sastali su se delegati hrv. šum. društva sa delegatima srpskog, slovenskog
i bosanskog šumarskog udruženja na posebnom sastanku u
Zagrebu i izradili nacrt pravila za novo zajedničko društvo. Ta su
pravila predložena na prihvat konstituirajućoj skupštini šumarskog
udruženja kraljevine SHS., koja se održala dne 5., 6., 7. i 8. juna
1921. u Zagrebu u saborskoj dvorani sa dnevnim redom:


1. Izbor privremenog predsjednika i dvojice tajnika;
2. Pretresavanje i prihvaćanje pravila;
3. Izbor predsjednika i uprave prema prihvaćenim pravilima.
Skupštini je prisustvovalo preko 200 šumara i šum. industrijalaca
iz svih krajeva naše ujedinjene domovine.
Izabran je za privremenog predsjednika Milan barun Turković,
a za privremene tajnike Manojlo Divjak i Božo Stamenković.
Predsjednik otvorio je skupštinu dne 5. juna u 9 sati,
pozdravio je prisutne i zaželio im, da započeto djelo ujedinjenja
sviju šumara u SHS u jedno društvo uspješno privedu kraju. Pozdravlja
prisutne : zastupnika gosp. ministra šuma i rudnika dra.
Nenadića, zastupnika gospodina bana, banskog savjetnika A Gogliu,
izaslanika zem. vlade, savjetnika Hondla, izaslanika komandanta IV.
arm. oblasti potpukovnika Gjukića te izaslanika hrv. gospodarskog
društva dra. 0. Frangeša. — Skupština je prije svoga rada zaključila,
da se Njegovom Visočanstvu Nasljedniku Prijestolja Regentu
Aleksandru otpošalje slijedeći brzojavni pozdrav: Šumarska društva
iz kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sakupljena na svome zboru
u Zagrebu radi konstituiranja jednog šumarskog udruženja, mole
Vaše Visočanstvo, da izvoli primiti izjave nepokolebive vjernosti i
odanosti Vašem Visočanstvu i uzvišenome domu Karadjordjevića.


Tajnik Divjak prikazao je nakon toga historijat rada oko ujedinjenja
društava i izradbe nacrta pravila, koja bi imala ova skupština
raspraviti i prihvatiti. Da se rasprava dugo ne zavlači izabrala
je skupština odbor od 8 lica, da taj ispita sve prispjele predloge
za promjenu nacrta pravila, koja tako ispravljena da iznese skupštini
na prihvat. U taj odbor izabrata su gg. Dr. Petračić, Marinović,
dr. Zubović, dr. Danda, Ružić, Šivic, Jovanović i Petrovič. Dok je
ovaj odbor radio, pregledali su ostali učesnici zbora okolicu grada
Zagreba i zagrebačke znamenitosti. Skupština je prihvatila nakon
odulje debate po odboru predložen naziv za udruženje i to: Jugoslavensko
šumarsko udruženje, u kraljevini Srba, Hrvata
i Slovenaca.


Daljnji paragrafi prihvaćeni su bez debate, tek je kod čl. 5,
član odbora Petrovič iznio svoje odvojeno mišljenje, da redovitim
članom mogu biti samo stručno obrazovani šumari, a ne šumski
industrijalci, trgovci, kako nacrt predlaže. No taj predlog nije skupština
prihvatila.