DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 72     <-- 72 -->        PDF

VI.
Dr. Petračić predlaže da se radi članka u »Šumarskom listu"
koji je izašao u posljedma dva broja pod naslovom „Kućna gljiva"
od Levina Heisingera, stavi upit na udruženje inzinjera i arhitekata,
da li bi oni preuzeli nekoliko brojeva
i koliko.
Predlog se prihvaća s tim, da tajnik učini to pitanje.


VII. :
Milan Marinović predlaže, da se zamoli Ministarstvo šuma 1
rudnika, da za izdavanje knjiga Dr. Levakovića i Dr. Nenadića dade
društvu potporu i da knjige nabavi za šumske urede.
Predlog se usvaja i stavlja u dužnost tajnika, da sastavi molbu,
a predsjedništvo podnese ministarstvu.


VIII.
Čita se otpis ravnateljstva erar. pravnih poslova o zaključku
ugovora za izdavanje društvene zgrade Šumarskom fakultetu u smislu
zaključka upravnog odbora od 15. I. 1921. točke 2.


Zaključeno, da odbor odustaje od svog zaključka od 15. I.
1921. i da ne može izdavati društvenu dvoranu iz razloga, što ima
izgleda, da će se društvena imovina predati nakon likvidacije hrv.
šum. društva, jugosl. šum. društvu, ali odobrava, da prof. zbor šum.
fakulteta održava u toj dvorani svoje sjednice. — Ujedno se zaključuje
da se od povjereništva ministarstva prosvjete i vjere zatraži,
da u buduće plaća najveću moguću stanarinu po propisima o stanarini,
a tu pretstavku da sastave odbornici Rudolf Pilepić i Rudolf
Erny i Manojlo Divjak.


IX.
Tajnik čita molbu Bogosava Kosovića, kojom moli, da mu
društvvo preda u poslugu jednu peć, koja se nalazi na tavanu.
Pošto ta furuna prema izjavi Dr. Petračića nije društvena, nego
vladina svojina, to se molbi g. Kosovića ne može udovoljiti.


X.
Milan Marinović predlaže, da se rukovanje društvene knjižnice
preda njemu, pošto mu je ista potrebna kod uređivanja „bum.
lista".


Zaključeno je, da se za knjižnicu naprave dvoji ključi, te da
sa istom rukuje i dalje Dr. Levaković, ali da se sa njom može u
svako doba služiti i Marinović, ako se njih dvojica o tom sporazume,
u protivnom ima sa knjižnicom i dalje rukovodit Dr. Levaković.


Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica je zaključena u 5 sati
poslije podne.


Predsjednik: Tajnik:
Milan Turković v. r. Manojlo Divjak v. r.