DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Uspjeh dražba održanih kod ...
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 57     <-- 57 -->        PDF

šumarskog ureda u Vinkovcima.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Broj 7238—1921.


Predmet: Štipendije za slušatelje šumarstva na
sveučilištu u Beogradu i Zagrebu.


Konkurs


za izbor državnih pitomaca po šumarskoj struci.
Na osnovi rešenja Ministra Šuma i Rudnika broj 15.655 od


14. jula ove godine primiče se veći broj pitomaca za izučavanje šumarskih
nauka na domaćim Šumarskim univerzitetima u Beogradu
i Zagrebu.
Prijave kandidata primaće se do kraja augusta ove godine
U kancelariji Glavne Šumarske Direkcije Ministarstva Šuma i Rudnika
(Miloša Velikog ulica broj 6.).


Kandidat mora imati ove uslove:


1. Da je podanik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (dokaz
uverenje opštinskog suda);
2. Da je položio maturu u gimnaziji ili realci (dokaz školska
svjedodžba) ;
3. Da je dobrog vladanja (dokaz opštinsko uverenje);
4. Da nije mladji od 18 ni stariji od 25 godina (dokaz krštenica
ili opštinsko uverenje na osnovi ličnog jamstva, ako se ne može
pribaviti krštenica);
5. Da je zdrav (dokaz lekarsko uverenje), i
6. Odobrenje roditelja ili staraoca potvrdjenom policijskom
vlšaću, da kandidat može stupiti kao državni pitomac za izučavanje
šumarskih nauka.
Izabrani kandidat imaće mesečnu stipendiju od šest stotina
dinara, a biće dužan da za propisano vreme svrši šumarske nauke
i u državnoj šumarskoj službi provede najmanje deset (10) godina.


Bliže odredbe propisaće se ugovorom, koji će se zaključiti
s izabranim kandidatima.
Broj 15.655. Iz kancelarije Glavne Šumarske Direkcije Ministarstva
Šuma i Rudnika, 14. jula 1921. godine u Beogradu.


Šumar


absolvent 3 godišnje šumarske škole sa izvrsnom praksom u šumarstvu
i lovu, želi svoje mjesto promjeniti.


Ponude neka se šalju pod oznakom „Šumar lovac" na upravu
ovog lista.


Uređuju profesori Dr. A. Petračić i Dr. A. Levaković.
Tiskara C. Albrechr, Zagreb.