DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 48     <-- 48 -->        PDF

§ 16.


Promociju obavljaju pod predsjedanjem rektora, a u prisutnosti
dekana gospodarsko-šumarskoga fakulteta, redoviti profesori toga
fakulteta per turnum


Prije promocije valja u sveučilišnoj kvesturi platiti za promociju
propisanu taksu.


Taksa za promociju iznosi 400 K. Od toga iznosa dobivaju
rektor, dekan i promotor svaki po 100 K, a s preostalih 100 K
imadu se namiriti troškovi za izdavanje diplome


§ 17.


Ova naredba staje na snagu danom proglašenja u „Narodnim
Novinama*.


Broj 1482/1921.


Natječaj.


Kod državnog šumarskog ureda u Vinkovcima popuniti će se
4 (četiri) lugarska mjesta sa slijedećim berivima i to :
a) Godišnja plaća i narav plaće sačinjavajući osobni
doplatak 700 K


b) Stanarina 160 K


c) Paušal na odoru 100 K


d) Deputatno zemljište u naravi 3 kat. rala.


e) Deputatna ogrevna drva 20 prostorni metara.


Na ova mjesta mogu se imenovati samo oni, koji su


1. NeporoČna vladanja.
2. Prevalili 24 godinu života.
3. Uspješno položili lugarski ispit.
4. Vješti službenom jeziku, govoru i pismu.
5. Koji uz potpunu duševnu i tjelesnu snagu bezpogrešno govore,
vide i čuju, što se imade dokazati liječničkom svjedocbom
kotarskog ili vojničkog liječnika.
Gornjim ispravama obložene vlastoručno pisane molbenice imadu
se najkasnije do 30. travnja 1921. ovom državno šumarskom uredu
predložiti.


Vinkovci, dne 16. ožujka 1921.


Državni šumarski nred.
\


Gozdni urad v Oplotnici


proda vsak mesec 4—S vagonov jelovih desk. Ponudbe nato
množino je poslati začetkom vsakega meseca v zaprti kuverti pod
«označbo „Oferr-deske" na označeni urad, kateri daje tudi pojasnila.


Uređuju profesori Dr. A. Petračlć i Dr. A. Lerftkovlć.
Tiskara C. Albeecht, Zagreb.