DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 42     <-- 42 -->        PDF

VIII.
Na predlog Mihovila Markovića i Ivana Murgića, koji potpomažu
Dr. Andrija Petračić i Dr. Antun Levaković, kao i na predlog Dragutina
Laksara — sve u cilju izmjena i dopuna u nacrtu pravila
budućeg ujedinjenog šumarskog udruženja, zaključeno je predloge
ne uzimati u pretres, pošto nisu podneti u roku ostavljenom prema
zaključku glavne skupštine.


IX.
Na predi g blagajnika Aleksandra pl. Lajera zaključeno je, da
da predplata na Šumarski List" ima iznositi 140 kruna, a na „Lugarski
vjesnik" 40 kruna godišnje.
Time je dnevni red iscrpljen i sjednica zaključena.
Predsjednik u z. : Tajnik :
Dragutin Trôtzer s. r. Manojlo Divjak s r.
Ovjeravaju:
Srećko Majer s. r. Milan Marinović s. r.


„Pripomoćnoj Kôrôskenyevoj zakladi" pristupili su i uplatili
prinos po 10 K : Milan Weiner, kr. šumarski nadzornik, Hinko
Niigler, nadbiskup.nadšumar, Ljudevit Malnar, kotar, šumar brodske
imovne općine i Nikola Dembić , vlastel. šumarnik. — Prvospomenuti
darovao je 10 K „Literarnoj zakladi Andrije Borošića".


Na ravnanje gg. članovima priobćuje se, da su obavijesti o
stanju uplate članarine odposlane gg članovima, i to samo onima,
koji su u zaostatku na tekućoj i prošlogodišnjoj članarini ; dočim
onoj gospodi, koja su´samo u dionom zaostatku uplate članarine za
tekuću godinu ili u zaostatku za čitavu tekuću godinu, ove obavijesti
nisu poslane. — Umoljavaju se gg. članovi, da uplatu članarine izvole
obavili poštanskom doznačnicom i to samo na naslov:


Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb


Gornji grad, poštanski.pretinac.


Osobne vijesti.


Umro. G. Matej K o va čin a, nadšumarnik križevačke imovne
općine u Sv. Ivanu Žabno, umro je dne 3. travnja t. g. nakon duge
i teške bolesti u 56. godini života. Pokojnik bio je vrstan činovnik
i dobar drug. Pokoj mu vječni!


Imenovanja državnih šumarskih činovnika:


a) Kod uprave drževnih šuma u Hrvatskoj i Slavo niji.
Imenovani su: Kr. šum. inžinir Josip Bal en šumarskim nadzornikom
II. r. u VIII. činov, razredu kod nadzorništva za pošumljenje
primorskog krasa u Senju, šumarsko-inžinirski pristavi Gjuro
Sokčević u Moroviću, Branko D e r e t a u Ogulinu i Milan
Vučkovi ć u Lipovljanima šumarskim inžinirima u IX. činovnom
razredu na dosadanjim mjestima službovanja.


\