DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kar pa pri naših kartah za gozdni kataster ni vselej mogoče
zahtevati.


Ako je bil naš prvoten namen, napraviti veliko kopij,
ne bomo reducirali katastralnih map šele na risalnem papirju,
temveč že koj iz početka na prozorni posnemalni
papir ali takošno platno. Pri tem si bomo tudi lehko prihranili
konstruiranje pomanjševalne mrežice, ker položimo
oziroma pritrdimo lehko posnemalni papir na risalni papir,
na kterem imamo enkrat za" vselej tako mrežico pripravljeno.


Prenos pregednih kart v druga merila.


Ako imamo prenesti naše pregledne karte v drugo merilo,
na primer iz merila 1 : 10.000 v 1 : 11.520 ali narobe,
treba nam je le narisati na risalni papir mrežico, ki je
v sorazmerju v mrežico našega originala. Iz kvadratov mrežice
originala prenesemo risbe v kadrate nove mrežice.


Ako pa na pr. prenesemo iz merila 1 : 11520 v merilo


1 : 10000, je priporočljivo, da položimo na prvooznačeno
risbo (1 : 11520) stekleno ploščo ali pavzni papir s hektarsko
mrežico, to je kvadratno mrežico, koje kvadrat pomeni
1 ha v naravi. Iz te mrežice prenese se slika na risalni
papir na kterem smo konstruirali merilu 1 : 10000 pripadajočo
hektarsko mrežico. Ako kopiramo mesto na risalni
papir na posnemalnega, niti mrežice konstruirati ni treba,
temveč položimo posnemalni papir na risalni papir s centimetersko
mrežico, ki ga je mogoče nabaviti si v trgovini
s papirjem.
Kućna gljiva (merulius lacrymans) i borba
protiv nje.


Napisao Levin Heisinger, nadšumar imovne općine gjurgjevačke.


Već kojih 150 godina unatrag opaženo jest, da se kućna
gljiva sve više i više širi u stanbenim i sličnim prostorijama,
razarajuć pri tom sve drvene naprave, počam od podruma
pa sve do tavana zgrada, pretvarajući na taj način zgrade
tako reći u ruine.


U novije doba rasprostranilo se je to zlo na tako pogibeljan
način, da se sve drvene konstrukcije zgrada mogu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 27     <-- 27 -->        PDF

smatrati ugroženima. Ta bojazan infekcije postoji kod zgrada
bile one nove ili stare, suhe ili vlažne u jednakoj mjeri.


Tek u najnovije doba, od kada je započela borba
protiv kućne gljive strogo na znanstvenoj podlozi, opaženo
jest neko malo ograničenje i popuštanje infekcije, tim najnajvećim
neprijateljima drva.


Kućna gljiva je obligatni saprofit, koji ne živi na drveću,
a niti na živom drvu, te je prema tome isključena mogućnost
inficiranja u šumi.


Medjutim potiče on ipak nepobitno iz šume, gdje živi
na suhim granama (na tlu) i odpacima drva u vrlo neznatnom
rasprostranjenju i to s razloga, jer joj uvjeti vegetacije nisu
tako povoljni kao što u zgradama i sličnim stojbinama.
Svakako je isključena mogućnost, da bi infekcija drva kućnom
gljivom poticala iz šume, već obzirom i na tu okolnost, što
stabla budu istom izvan šume otesana i obdjelana, te bi se
možebitna infekcija površine stabla mogla naiaziti samo u
trijeskama i otpacima drva, u pilanama ili pak tesarskim
spremištima.


Prema tome jest pružena mogućnost infekcije tekar na
skladištima drva ili pako može ležati žarište infekcije u jur
postojećim zgradama. Ovaj potonji način infekcije nastupa
u većini slučajeva, te se prema tome kućnu gljivu može
nazvati punim pravom infekcioznom bolešću kuća.


Tečajem moje prakse imao sam dovoljno prilike baviti
se radnjama protiv suzbijanja kućne gljive, kao što i proučavanjem
iste, pa mislim, da će biti od koristi za samu
stvar, da stečeno iskustvo kod toga objelodanim.


I. Opis kućne gljive (Merulius lacrymans).
Pretežni dio drveća i biljaka, koje susrećemo u šumama
ili pako na poljima i livadama, dakle prirodi, posjeduju
muške, ženske ili pako obospolne cvijetove, za razliku od
gljiva, kojim ti cvijetovi manjkaju. Osim kod gljiva manjkaju
nadalje cvijetovi kod mašina i paprati. Ove potonje biline
uključiv ovamo i gljive razplodjuju se sporama, te spadaju
prema tomu u grupu kryptogama.


Pošto svim gljivama manjka klorofilno zelenilo, to one
nisu kadre asimilovati ugljičnu kiselinu, već su upućene, da
crpe gotovu hranu bilo iz životinjskog ili pako bilinskog
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 28     <-- 28 -->        PDF

tijela. Nadalje može gljiva da crpe svoju hranu iz živog ili
pako mrtvog bilinskog tijela ili drva. U prvom slučaju označujemo
gljivu da živi kao parasit, dočim ju u drugom slučaju
nazivljemo saprophytom.


Vegetaciono tijelo gljiva sastoji iz bijelih niti, koje se
nalaze u šumi obično prekrite sa lišćem i mahovinom, te se
nazivlju mycelijem. Ti myceliji su kod svih vrsti gljiva tako
slični, da se po njima pojedine vrsti gljiva u opće razlikovati
ne mogu. Na stanovitim mjestima mycelija razvijaju se organi,
koji služe za rasplod. Akoprem jest mycelij u pravom smislu
riječi tako zvana prava gljiva, označuje se u običnom životu
skroz pogrešno kao korjen gljive, dočim se plodišta i nosioci
plodišta označuju gljiva, što u istinu nisu.


Mnogi i mnogi sabirači gljiva ne primećuju taj mycelij,
odnosno faktičnu glivu, koja se nalazi sakrivena u tlu i od
koje su plodišta, dakle »gljive«, nastale, ili joj pako pripisuju
sporednu važnost.


Kod nepovoljnih prilika može mycelij dugo vremena
dalje rasti i dapače bujno razvijati se, bez da tvori organe
za rasplod. Takovi neplodni myceliji mogu se vidjeti često
u vlažnim podrumima, gdje tvore na zidovima bijele prevlake
u podobi pusta.


Kako je jur naprijed spomenuto, gljive se rasplodjuju
sporama.


Spore su obično mikroskopski malene kugljice ili štapići,
koje nam se u naslagama veće količine prikazuju prostim
okom kao prašak. Bude li takova spora odnošena vjetrom
na koju u rastvaranju se nalazeću organsku, obično bilinsku
tvar, ostaje neko vrijeme na miru. Nu već nakon prvih palih
kiša i uz potrebitu dakako za to toplinu, spora se naglo
podvostručuje, podeseterostručuje itd., te u najkraćem vremenu
tvori vidljive bijele niti, t. j . poznati nam već mycélium.


Osim sporama, rasprostranjuju se neke gljive i myceliumom.
Nakon općenitog razmatranja o gljivama, koje bijaše
nužno boljeg razumjevanja radi, prelazimo sada na samu stvar.


Kućna gljiva spada u podrazred basidiomyceta, a red
hymenomyceta. To je gljiva, koja najb olje uspijeva u tamnim
i muklim prostorijama, pa se zato pojajvlja najčešće ondje,
gdje je prepriječen propuh odnosno stru anje zraka. Ona se


/
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 29     <-- 29 -->        PDF

najradije pojavlja na drvenim predmetima, rijedje na zidovima,
gdje izbija tu i tamo u većim ili pako u velikim oblicima,
za razliku od većine drugih gljiva koje se na vlažnim
mjestima kuća pojavljuju u manjim oblicima ili pako u formi
crnih mrlja ili plijesni. Jedini organ, kojim kućna gljiva razara
drvo jest mycelij.


Prema tome, da li se razvijaju niti mycelija u drvu ili
pako izvan njega, razlikujemo mycelije, koji služe za dovadjanje
hrane i takove, koji živu u zraku.


Tijelo zračnog mycelija sastoji se uvijek iz stanica sa
kopčama, kako nam to prikazuje slika broj 1 slovo a.


1. slika.
Pod kopčama razumjevamo način postranog spoja dviju
stanica, koje leže medjusobno jedna pokraj druge. Osim
kopčastog spoja susjednih stanica, dolazi više puta izmedju
dviju paralelno idućih stanica i do tvorbe popriječnog
spoja u obliku mosta, kako je to označeno pod
slovom b u slici broj 1. Ovaj potonji slučaj nastupa rijedje.
Stanice finih niti mycelija, koje se nalaze u drvu, ne posjeduju
redovno nikakovin kopča. Te stanice sa kopčama
od velike su važnosti prigodom diagnoze na kućnu gljivu,
te se dadu uvijek u preparatu, koji potiče iz zračnog mycelija
točno ustanoviti. O toj diagnozi biti će jošte kasnije
govora.


Zračni mycelij pojavlja se u glavnom u tri oblika i to:
a) U formi nikakovog dodira podnašajućeg bijelog rijedje
u crleno ili žuto prelazećeg pamuka (Watte) ili pahuljica.


b. Kao kožnata prevlaka glatkih ploha drva, bijele,
ružičaste, žućkaste
ili pako sive boje.
c) Kao mycelijski konopci ili vodovi (Myceliumstrange).
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 30     <-- 30 -->        PDF

80


Prvi oblik dolazi obično u vlažnim i od propuha dobro
zaštićenim podrumima, gdje se na popriječnim prosjecima
drva, osobito karakteristično razvija.


Drugi oblik pojavlja se obično kod manjeg stupnja
vlage u supstratu samom i zraku. Taj slučaj nastupa u kućama
kod uzidanih greda i nutarnjih strana podova. Često
puta rasprostranuje se ta modifikacija zračnog mycelija po
nekoliko metara u duljinu i širinu, te znade više puta polučiti
debljinu od kojih 4 centimetara. Osobito potpuno i savršeno
razvija se ta vrst mycelija po ravnim i glatkim
plohama drva, te je uslijed svog brzog i nesmetanog raštenja
od velike važnosti kod prosudjivanja šteta prouzročenih
kućnom gljivom.


Medju zračne mycelije ubrajamo i one, koji se rasprostranjuju
u raznim reškama i inim medjuprostorima drva ili
pako zidja.


Treći oblik, to jest mycelijski konopci nastaju na taj
način, da se razgranjena ležišta mycelija privuku skupa i
tvore konopce.


Ti konopci pojavljuju se kod svakog na drvu živućeg
a osobito u blizini zidja ili pako nasipa ispod podova se
nalazećeg mycelija. Mycelijski konopci mogu se smatrati
organima, koji služe kućnoj gljivi da nepodesne za hranidbu
supstrate preraste s razloga, da se na taj način može dokopati
zdravog, jošte neokuženog drva, u kojem se onda
na novo udomi. Osim toga je tvorba istih ovisna o stupnju
vlage, koja se u supstratu nalazi. Relativno malenim osušenjem
supstrata tvore se tekar ti konopci.


Prema tome nalazimo te konopce izmedju stropova, u
nasipima kuća, a osobito na zidovima i u pukotinama zidja.
Poradi toga, što se ti konopci pojavljuju često na zidju,
nazivlje se u običnom životu zidnom gljivom, što naravski
ne stoji, jer oni proizlaze iz mycelija, koji živu u drvu.
z Mycelijski konopci pokazuju popriječni prosjek zaokrir


enog oblika, kako nam to pokazuje slika broj 2. U živom
. u stanju posve bijeli, dočim kada obamru, poprime sivu
"i pako crnkastu boju. Debljina im varira izmedju debline


^.... i prosjeka od 5 mm. prhmjera, a duljina im kadkada
znade iznositi 3—4 metra. Konopci, koji nose plodišta, znadu
narasti do 10 mm. debljine u prosjeku.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 31     <-- 31 -->        PDF

2. slika.
Često puta ti konopci anastomisiraju, te tvore mreže.
U živom stanju dadu se savijati, te su i dosta žilavi, nu čim
obamru postaju opori i vrlo se lako kidaju. Pošto ne rastu
u drvu, hrane ih myceliji, koji se nalaze u drvu samom.


Tako dugo dok ne dostignu drvo, ili pako ne dodju
do zraka, gdje tvore plodišta, ostaju cilindrički. Dostignu li
pako drvo razprostranjuju se odmah po površini u formi
prevlake; dodju li pako van na zrak, tvore početke plodišta.


Kako nam slika broj 2 pokazuje sastavljeni su ti konopci
iz triju različitih elemenata i to:


1. Relativno dosta uskih stanica sa tankim stijenama,
koje nisu ništa drugo doli obične hyphe kućne gljive. Pošto
se u najvećoj množini nalaze, tvore na taj način temeljnu
supstancu konopca. Te stanice ne posjeduju nikada jasnih
kopča.
2. Širokih cijevi, sa razmjerno tankim stijenama, koje
cijevi potsjećaju na sudove bolje organizovanih bilina, te
služe za dovadjanje hrane. Sadržaj cijevi reagira na bjelančevinu.
3. Hypha, čija veličina je po prilici jednaka onima
temeljnog tkiva, od kojih se ali uslijed neobično jakog odeblanja
staničnih razlikuje (slika broj 2 slovo b).
Potonja vrst stanica služi u tu svrhu, da se mehaničkim
načinom čvstoća mycelijskih konopaca poveća. Prema tome
one preuzimlju ulogu sklerenchymskih vlakanaca u tijelu bolje
organizovanih bilina.


Ova vrst hypha jest od osobite važnosti kod diagnoze,
jer ih sve ostale vrsti gljiva, koje se razvijaju u kućama,
ne posjeduju.


Myceliji, koji se nalaze u nutrinji drva, i koji služe za
hranjenje kućne gljive, sastoje iz vrlo finih hypha. U centralnim
srčanim zrakama drva znadu se one nalaziti u obilnoj,
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 32     <-- 32 -->        PDF

mjeri. Kopčaste stanice te hyphe ne posjeduju ili barem
vrlo rijetko, stoga ne dolaze prigodom diagnoze u obzir.


Hyphe kućne gljive napadaju stanične stijene drva, te
izlučuju tom prilikom dva fermenta i to : hadromazu i cytazu.
Prvi rastvara spoj celuloze sa ligninom, dočim drugi fermenat
rastapa celulozu te ju time tek čini sposobnom za hranu
gljive. Povodom tog kemičkog procesa gubi drvo svoju
prvotnu čvrstoću i boju.


Životna snaga mycelija kućne gljive traje prema raznim
autorima do 6 godina.


Plodišta kućne gljive pojavljuju se ili na krajevima
mycelijskih konopaca ili pako prelaze kožnati zračni myceliji
u stanje fruktifikacije. U prvom slučaju tvore se plodišta
opore i mesnate konsistencije, dočim u drugom slučaju pridržaju
habitus kožnatog mycelija.


Na krajevima mycelijskih konopaca pojavljuju se plodišta
samo na reškama zidja ili pako inim pukotinama drva,
nikada na gladkoj površini u obliku bijele plijesni ili pako
kao snijeg biljelih pahuljica. Medjutim rasprostranjuju se ta
plodišta kasnije i preko glatkih pukotina ne sadržavajućih
površina, koje obično u formi jastuka prerastu.


Tvore li se ta plodišta u mirnom protiv propuha zaštićenom
zraku u kojem se nalazi dovoljna količina vodenih
para, pojavljuju se na njima naskoro vodene kapljice, koje
su posve čiste od raznih primjesa, te niti kiselo a niti alkalički
ne reagiruju. Pod istim uvjetima pojavljuju se te vodene
kapljice i kod mycelija kućne gljive i to prigodom rašćenja.
Te kapljice nisu — kako neki misle — ni najmanje karakterističe
po kućnu gljivu, jer se iste pojavljuju na
plodištima i mycelijima nekih ostalih gljiva, koje živahno
dišu, te koje se nalaze u parom zasićem zraku.


Prema položaju, kojeg mlada plodišta zauzimlju, razvijaju
se ona u raznim oblicima. Pojavljuju li se ta plodišta
na stropovima podruma ili pako na podovima, dakle horizontalnm
površinama, razvijaju se ista u podobi okruglog
lima, koji služi za pečenje omleta. Tvore li se pako na zidovima,
dakle vertikalnim površinama, poprimaju oblik potkove
ili šešira. Tako dugo, dokle ta plodišta dobivaju jošte
hrane i doklem sredina istih ne prelazi u gnjilež, rastu ona
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 33     <-- 33 -->        PDF

\


83


neprestano dalje, te znadu katkada polučiti širinu do 50
centimetara.


Drugi način tvorbe plodišta, kod kojega naime prelaze
kožnati myceliji u stanje frukctifikacije, razlikuju se često
znatno od tvorbe prvašnjeg s razloga, jer posjeduje sasma
drugi habitus.


Potonja modifikacija plodišta sastoji iz suhe i mnogo
žilavije tvari od one prve, te se znade više puta rasprostraniti
do površine od jednog četvornoga metra.


Plodišta kućne gljive tvore se u svako godišnje doba,
nu ponajviše u mjesecu svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu.


Kao glavni uzrok tvorbe plodišta može se smatrati
zrak (vanjski) i neko stanovito osušenje supstrata, na kojem
kućna gliva živi. Svijetlo nije kod tvorbe plodišta
od nikakovog upliva.


Ustanoviti kućnu gljivu pomoću plodišta nije tako laka
stvar, jer osim nje živi u kućama kojih 50 vrsti ostalih hymenomiceta,
čije potanje poznavanje jest od prijeke potrebe
prigodom determiniranja. Prema tome ćemo taj posao morati
prepustiti botaničarima, koji se time specijalno bave, dakle
mykolozima.


Svakako će biti, držim, za šumara ili inog tehničara,
kada bude pozvan kod ustanovljivanja kućne gljive kao
stručnjak najsigurnija metoda diagnoze kućne gljive pomoću
mycelija, što je već uslijed te okolnosti opravdano, jer se
mycelij u svako doba nalazi u inficiranom drvu, dočim plodišta
često puta u opće ili baš za vrijeme istraživanja manjkaju.


U sljedstvu gornjeg nisam se u opće upuštao u potanje
opisivanje plodišta gljive.


Spore kućne gljive razvijaju se na bazidijama hymeniuma,
te su oblika jednostrano jajolikoga, a boje žućkastosmedje.
Duljina spora iznosi 9—12, dočim im širina varira
izmedju 5—7 mikromilirnetara.*


U potanje razglabanje spora kućne gljive ne ću se
upuštati i to s razloga, jer je mogućnost infekcije istima
vrlo malena, skoro nikakova, te ne dolazi u praktičnom
životu u obzir.


* Jedan mikromilimetar jest tisuči dio milimetra, te se označuje s grčkim
slovom .. (mi).
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 34     <-- 34 -->        PDF

84


I !


Tu okolnost potvrdjuje najbolje činjenica, što se dapače
u čistim kulturama vrlo mučno mycelij iz spora uzgojiti dade.


Raztvaranju drva u opće jedinim su uzrokom razne
gljive, bilo to kod živućih drveća ili pako izradjenog drva.
Nu myceliji ostalih gljiva kadri su rastvarati drvo, odnosno
u njemu rasti samo onda, ako imadu na raspolaganju zato
potrebitu vodu, dakle vlagu.


Prema tome pojavljuju se sve ostale gljive osim kućne
samo onda, ako u zidju, odnosno drvu stanoviti stupanj
vlage postoji. Dosljedno tomu nosi odgovornost kod infekcije
kuće tim gljivama, kojih oko 50 imade, jedino poduzetnik,
jer je prigodom gradnje morao upotrijebiti bud vlažno
drvo, ili je pako proveo manjkavo izolaciju protiv vlage.


Medjutim te gljive ne čine ni izdaleka toliko štete kao
kučna, a uništuju se lako odstranjenjem vlage, dakle izolatornim
radnjama.


Kućna gljiva jest jedina gljiva, koja u suhim i dobro
gradjenim kućama rastvara drvo raznih konstrukcija. Ta činjenica
tumači se time, što se uslijed vdikog intenziteta
rastvaranja celuloze u drvu izlučuje voda, kuja jest upravo
nužna, da može kućna gljiva rasti i rasprostranjivati se. Ovo
potonje jest i uzrokom, da se ona širi i na posve suhom
drvu. tako da se ona pojavlja i u kućama, kod kojih je
sasma savjesno provedena izolacija protiv vlage.


Stog se prigodom infekcije kućnom gljivom ni u kojem
slučaju ne muže kriviti graditelja, odnosno gradnju nadzirajućeg
organa bud u pogledu izvedenja solidnosti gradnja,
bud obzirom na upotrebu suhog i valjanog gradjevnog
materijala.


Gornje navode podkrijepljuje jošte i ta činjenica, što
inficirano gradjevno drvo ugleda u početku posve zdravo,
te se gljiva više puta pet podma nakon uporabe tekar pojavlja.


Nadalje jest merulius lacrimans jedina gljiva, koja živi
u kući i koja se samo velikim troškom i bez ikakove specifičke
sigurnosti odstraniti dade.


Kućna gljiva napada bez razlike sve vrsti drva, nu
najradje četinjavo.


Osim toga jest kod nastupa kućne gljive posve svejedno,
da li je drvo sjećeno ljeti ili zimi, jer možebitna infekcija
drva ne potiče uopće iz šume s razloga uvodno spomenutih ;.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 35     <-- 35 -->        PDF

nadalje ne odlučuje kod infekcije ni veći stupanj vlage ljeti
sjećenog drva, jer si kućna gljiva nužnu vlagu sama stvara,
kako je to jur malo prije spomenuto.


Merulius lacrymans spada medju neotrovne gljive. Još
pred kratko vrijeme smatrali su stanove inficirane kućnom
gljivom kao štetne po zdravlje, naročito da stanari takovih
prostorija trpe na glavobolji, slabokrvnosti, očnim katarima
i umornosti. Nu najnovijim istraživanjima jest nepobitno dokazano,
da niti kućna gljiva sama, kao što niti njezine spore,
kojih uvijek u zraku imade, nisu štetne po ljudsko
zdravlje.


II. Diagnoza na kućnu gljivu.
Prema stupnju u kojem jest drvo napadnuto po kućnoj
gljivi, može se, bez obzira na plodišta, prisutnost iste ustanoviti
ili po rastvorenom drvu obzirom na veliko rasprostranjenje
infekcije, ili pak pomoću zračnog mycelija. Prvi
slučaj dolazi u obzir kod jur već jako rastvorenog drva, a
ja sam ga okrstio praktičnom diagnozom. Drugi pako slučaj
dolazi kod slabije napadnutog drva. gdje nismo sigurni, ne
potiče li infekcija od koje druge u kući živuće gljive, a nazivlje
se znanstvenom diagnozom. Potonja diagnoza rabi se
i kod rastvorenog drva, kada se praktičnom diagnozom prisutnost
kućne gljive, sa sigurnošću ustanoviti ne uzmogne.


Općenito uzeto, možemo si kao pravilo usvojiti, da rabimo
znanstvenu diagnozu na kućnu gljivu pomoću zračnog
mycelija svuda tamo, gdje se infekcija istom bez najveće sinosti
ustanoviti ne dade.


1. Praktična diagnoza.
Praktična diagnoza sastoji se u okularnom ocijenjivanju
šteta prouzročenih kućnom gljivom na raznim drvenim konstruktivnim
dijelovima zgrada, obzirom na brzo i posvemašnje
rastvaranje drva, kao što i na brzo i veliko zasnovano širenje
infekcije, što niti kod nijedne infekcije sa preostalim
u kući živućima gljivama tako brzo i u tolikoj mjeri ne
nastupa.


Osim toga se infekcija drva preostalim gljivama, koje
u kući živu, ograničuje gotovo uvijek samo na pojedine
konstruktivne dijelove.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Tko je od gospode imao prilike promatrati sam jedanput
u životu štete prouzročene kućnom gljivom većeg stila, moći
će jamačno odmah prisutnost iste ustanoviti.


Znakovi, po kojima se kućna gljiva prepoznaje po
drvu, jesu:


1. kod nenaličenog drva po crnim, malim točkama, koje
se na površini pojavljuju.
. 2. kod drva naličenog s klijanom bojom po istaknutim
mjestima, kožnatim izgledom, koja su ponešto žućkasto
bojadisana.


3 kod svakog drva po muklom, dubokom zvuku kod
udaranja sa željezom i po ugibanju drva kod tlačenja.


4. po na gljivu sjećajućem vonju okuženih prostorija.
Samo se po sebi razumije, da ćemo se tom diagnozom
poslužiti samo onda, kada je već kućna gljiva svoju rabotu
do kraja učinila, gdje se naime od drvenih naprava više
ništa spasiti ne da, već je neophodno nužna izmjena svih
drvenih dijelova konstrukcija.


Na početku ili pako kod manjeg opsega infekcije kućnom
gljivom, ne da se tim načinom ustanoviti sa sigurnošću ništa
pozitivnoga, već je bezuvjetno od potrebe znanstvena diagnoza.


(Nastavit će se.)


Društvene vijesti.
Zapisnik


sjednice upravnog odbora hrv. šum. društva, obdržanoga 24. XI. 1920.
u 10 sati prije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković, u
prisutnosti podpredsjednika Dragutina Trôtzera, blagajnika Aleksandra
pl. Lajera, tajnika Manojla Divjaka, i odbornika Dr. Aleksandra Ugrenovića,
Dr. Gjure Nenadića, Dr. Andrije Petračića, Jure Dražica,
Rudolfa Ernya, Milana Marinovića i Srećka .......


i


Čita se zapisnik prošle sjednice, a za ovjeravanje biraju se odbornici
Milan Marinović i Rudolf Erny.


II.
Društveni tajnik izvještava, da je prema skupštinskom zaključku
upućena predstavka Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika, glede saziva
ankete šumarskih stručnjaka, na kojoj bi se imalo pretresti pitanje


o uplivu agrarne reforme na šumarske prilike. Po želji članova uprave
»