DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Sasvim je irelevantno, da li ta naredba najviše pogađa državni
ili privatni šumski posjed, jer ni u jednom ni u drugom slučaju zle
posljedice njezine ne će izostati. Za privatni šumski posjed biti će
te posljedice još i veće, jer će prinukati sumovlasnike, da zanemaie
pomlađenj e sastojina, a posljedice toga su jasne.


Zaista i ova naredba potvrđuje, da narodni poslanici nisu podesni
za uprav u države, te da bi trebalo eksekutivu posve odvojiti
od legislative, No ona baca loše svjetlo i na okolin u dotičnog
ministra, na šumarske stručnjake, koji su se sa takovom naredbom
svoga šefa mogli saglasiti.


Oglas.


Predmet: Razdioba šumskih biljaka
iz zemaljskog biljevišta.
U donjem ogledu označene su biljke, koje će se besplatno
dijeliti iz zemaljskog biljevišta u Crikvenici i Senju.


IM
3
H
Vrst
biljaka
Starost
biljaka u
godinama
Broj biljaka koje
će se dijeliti iz
biljevišta u
Crikvenici Senju
Ukupno
2 136 450 — 136.500
1. crni bor 5 — 67.000 67.000
6 — 107.000 107.000
2. smreka 3 59 200 — 59.000
3. lovor 2 1.700 — 1.700
4. amerikan. jasen 3 — 1.600 1.600
5. brijest 1 — 13.100 13.100
Sveukupno . 386.050


Oni, koji na te biljke reflektiraju, neka svoje molbe što ranije
i izravno dostave kr. kotarskoj oblasti u Crikvenici, naznaciv vrst i
broj biljaka, te kojim načinom i na koju postaju žele, da im se
biljke otpreme.


Kod razdiobe biljaka će se u prvom redu uzeti obzir na molitelje,
koji će biljke zasaditi na kraškom zemljištu.
Nadarenik je dužan biljke zasaditi na zemljištu, za koje je
biljke zamolio. Povjereništvo ministarstva šuma i rudnika,
šumarski odsjek u Zagrebu.


Uređuju profesori Dr. A. Petračić i Dr. A. Levaković.
Tiskara C. Albrecht, Zagreb.