DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 52     <-- 52 -->        PDF

50


20 K: Dajić Lazar Varaždin (ut. dio); N. N. Zagreb; J. W.
Zagreb; P. Svoboda; M. Miiller Zagreb; Jos. Heinrich i dr. Zagreb;


N.
Singer Zagreb; I. Hahn Zagreb; Ladislav Kaksin.
10 K: N. Ćordašić Zagreb; Dušan Đukić šum. inžinir pristav;
Barković Zgb. ; P. M. Zgb.; N. N. Zgb.; J. V. Zgb.
Objava društvenog blagajnika. Otočka imovna občina poslala
je ponovni utemeljiteljni prinos u iznosu od 2000 K.
Nagrade za pošumljenje krasa. Povjereničtvo Ministarstva
Šuma i Rudnika u Zagrebu podijelilo je u ime nagrade za odgoj i
brižno čuvanje šumica na krasu nagradu slijedećim žiteljima:


1. Ivanu Blaževiču iz Starog sela kbroj 207 . 350 K.
2. Šimi Blaževiču „ „ „ „ 206 . 200 K.
3. Tomi Blaževiču „ , „ „ 64 . 200 K.
4. Jakovu Blaževiču iz „ „ „ 258 . 250 K.
5. Šimi Balenu ml. iz Šatora kbroj 49 . . . 300 K.
6. Juri Blaževiču iz Starog sela kbroj 136 150 K.
7. Mati Blaževiču „ „ „ „ 206 . 150 K.
8. Marku Blaževiču iz „ „13 4 . 150 K.
9. Antunu Filipoviču iz Bili kbroj 130 . . . 350 K,
10. Šimunu Vukeliču iz Bili kbr. 39 .. . . 200 K.
Ukupno . . .2.300 K.
Osobne vijesti.


Imenovanja i promaknuća. 1. U državnoj šumarskoj
služb i promaknuti su odn. imenovani:


Vršioc dužnosti povjerenika za šume i rudnike u Zagrebu, kr.
zem šumar, nadsavjetnik Vili m Čmelik i kr. ministarski savjetnik,
ujedno predstojnik kr. drž. šum. ureda na Sušak Bogoslav Kosovi
č u IV. čin. razred sa sustavnim berivima; kr. zemalj. šumarski
savjetnici Stevan Petrovič i Antun Jovan ovac kod povjereništva
šuma i rudnika u Zagrebu zemaljskim šumar, nadsavjetnicima
u V. čin. razredu; kr. šum. nadzornik I. r. kod kr. župan, oblasti u
Osijeku Rudolf Ko li baš i kr. šum. nadzornik kod povjereništva
šuma i rudnika u Zagrebu Ljudevit Szentgyôrgyi kr šumarskim
savjetnicima u VI. čin. razredu kod povjereništva šuma i
rudnika u Zagrebu; kr. šumar, nadinžiniri August Stripsky i
Ivan Jerbič, kr. šumarskim savjetnicima u VII. čin. razredu kod
kr. šumar, ureda u Zagrebu; kr. šum. nadzornici II. razreda Josi p
Grunwald st. kod kr. kot. oblasti u Daruvaru; Gjuro Demetrović
kod kr. žup. oblasti u Zagrebu; Milan Weiner kod kr.
kot. oblasti u Kutini i Antun Baličevič kod kr. kot. oblasti u
Djakovu kr. šum. nadzornicima I. r. u VII. čin. razredu; kr. šum.
nadpovjerenik Gašo Vac kr. šum. nadzornikom II. r. u VIII. čin.
razredu kod kr. župan, oblasti u Varaždinu ; apsolventi gospodarskošumarskog
fakulteta u Zagrebu ing Ćiril Richtar i Matija
G j ur ko vi ć privremenim šumar, povjerenicima u X. čin. razredu
kod kr. žup. oblasti u Zagrebu odn. šumarskog odsjeka u Zagrebu;