DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Primamo dalje od Udruženja jugoslavenskih šumarskih akademičara
u Zagrebu ovo saopćenje našoj javnosti:


Razorni elemenat, koji nosi klicu u krvavom svjetskom ratu,
nemilo je zahvatio i naše društvo da nam nanese veliku ranu —
nestajanje stručnih skripata i nemogućnost nabave stručnih knjiga —
uslijed velike skupoće, a slaba stanja društvene blagajne.


Opasnost, koja je time prijetila solidnoj spremi za tako nam
uzvišeno zvanje, ponukala nas, da se obratimo na javnost, i zamolimo
sve prijatelje lijepe nam zelene struke, da nam pomognu.


Radujemo se danas, kad vidimo, da nam je molba našla
tako lijep odaziv, te izričemo ovim putem svima usrdnu hvalu
s molbom, da nas ni u buduće ne zaborave. Napose hvalimo bivšem
dekanu g. prof. dr. A Petračiću, gg. šumarnicima Milušu i Spievaku,


g. nadšumaru Kneževiću, poglavarstvu grada Kostajnice i Prnjavor i
kolegama, koji su uložili truda za preporuke i sakupljanje doprinosa.
Do danas pristupili su društvu bilo kao utemeljitelji, darovatelji,
ili oboje zajedno, kako slijedi :


3.740 K i 3.350 K: „Prijatelji zelene struke", sakupila gg. Nikola
Miluš šumarnik Tuzla i Milan Knežević nadšumar u Teslicu.
1.000 K: Prometna banka, Beograd (prije 100 K) ; S. H. Gutmann
d. d. Belišće (200) ; Ujlaky. Hirschler i sin Doljnja Dubrava ;
Ing. Sacher direktor Teslić; Hrv. eskomptna banka (2000); — Grad
Prnjavor.
600 K: „Tanin" d. d. Zagreb.


520 K : Filip Spitzer Teslić.


500 R: Jadranska banka podr. Zgb. ; Uprava grada Brčkog;
Franjo Kiseljak veletrgovina — M Friedmann trgovac, Kr. povlašteni
zagrebački paro i umjetni mlin.
400 K: Dr. Landikušić inspektor ministarstva šuma i ruda: Ing.
Simo Krstić, Deutscha Filipa Sinovi (100).
300 K: Milan Knežević nadšumar Teslić; Tvornica hrastova
ekstrakta Mitrovica (100).


253*20 K: Organi šumske uprave u Varešu.


200 K: Ed. Moster i dr. d. d.; Bareis Lavoslav Karlovac; Bos.herc
građevno d. d. Sarajevo; Franc Čuček, Ptuj; Slavko Barta,
Zagreb; Franjo Gašparac, Mitrovica; Košta Lipić, Teslić; Gradsko
poglavarstvo Bijeljina; A. Vilhar, Prezid; — Gradsko poglavarstvo
Kreševo; Zemljišna zajednica — Ravna Gora.


180 K: Braća Frank, Zagreb.


150 K: M A. Dimitrijević, Osijek.


130 K: Nadlugari i lugari šumske uprave Šipovo, sakupio g.
šumarnik Spiewak.


100 K: Josip Prpić, drvotriac; Oskar Egersdorfer .... i inpdrva;
Braća Karnelutti, Zagreb; Hrv. štamparski zavod; D. D. za
proizvodnju hrastova izvatka Županja (100); Ravnateljstvo kaznione
Lepoglava; Hinka Franka sinovi; Posojilnica, Celje; Berg u. Hiittenwerk
Store; Kupalište Krapinske Toplice; Tvornica kem. izdelkov
Hrastnik; Društvo „Sever" Maribor ; Zagrebačka pivovara ; Alat d. d ;