DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 49     <-- 49 -->        PDF

47


Ips amitinus Eichh. Orthotomicus erosus Wollast.
duplicatus Sahlb. proximus Eichh.
Mannsfeldi Wachtl laricis Fabr.
acuminatus Gyll. suturalis Gyll.


2. fam. Platypidae.
Platypus cylindrus Fabr.
Književnost.


Obnova segregacija.


(Povijest i rješavanje feudalnih odnosa u Hrvatskoj i Slavoniji,
s primjerima o segregacijama u Gorskom kotaru). Napisao kr.
šumar, nadzornik Josi p Majnarić . Izdala Pučka prosvjetna
knjižnica, Zagreb, Marovska ul. 24. Cijena 12 K. Štampano na 73
stranice.


G. nadzornik Majnarić razlaže u ovom prilično opsežnom i
zanimivom djelcu najprije, kako je došlo do urbarnog odnošaja izmedju
bivših feudalaca i njihovih kmetova, a zatim opsežnom stručnom
spremom razotkriva zle i po naš narod iz bivšeg Provincijala upravo
ubitačne strane cesarskih patenata od god. 1853. i 1857. Dokazuje,
da su ti patenti prevarnim i nasilnim načinom lišili naš narod
velikog dijela šumskog i pašnjačkog zemljišta koje mu po pravu
pripada, te zatim stavlja svoje prijedloge obzirom na to, kako bi
se navedene nepravde i otimačine, učinjene, na našem narodu bivšega
Provincijala, imale ispraviti.
Djelce je pisano vrlo lijepim i lakim stilom. Osobito se čitaoca
doimlje toplina, kojom se pisac zauzimlje za slabe, potlačene i prevarene,
a ta ga pravdoljubivost potiče, da se zauzme također za
ispravak nepravde i otimačine, što ju je na drugom dijelu našeg
naroda — onom iz bivše Vojne Krajine — izveo kr. ugarki državni
erar diobom šuma između sebe i pojedinih imovnih općina. Svim
prijateljima našeg seljačkog naroda, a naročito narodnim zastupnicima^
onima, koji to žele biti, preporučamo ovo djelce najtoplije^


Društvene vijesti.


Udruženje jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu.
(Šumarski dom). Na glavnoj konstituirajućoj skupštini od


24. XI. 1920. izabran je slijedeći upravni odbor za šk. god. 1920/21.
Predsjednik: Zvonimir Pere. Podpredsjednik: Petronije Zarić.
Tajnik: Vjenceslav Dubravčić. Blagajnik: Stjepan Berleković. Knjižničar:
Dragan Ficko. Odbornici: Pero Šimić i Rajko Opačić. Odb.
zamjenici: Vojislav Opačić i Cvjetko Ivančan. Revizori: Božo Zastavniković,
Vilim Novak i Josim Sendić.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Primamo dalje od Udruženja jugoslavenskih šumarskih akademičara
u Zagrebu ovo saopćenje našoj javnosti:


Razorni elemenat, koji nosi klicu u krvavom svjetskom ratu,
nemilo je zahvatio i naše društvo da nam nanese veliku ranu —
nestajanje stručnih skripata i nemogućnost nabave stručnih knjiga —
uslijed velike skupoće, a slaba stanja društvene blagajne.


Opasnost, koja je time prijetila solidnoj spremi za tako nam
uzvišeno zvanje, ponukala nas, da se obratimo na javnost, i zamolimo
sve prijatelje lijepe nam zelene struke, da nam pomognu.


Radujemo se danas, kad vidimo, da nam je molba našla
tako lijep odaziv, te izričemo ovim putem svima usrdnu hvalu
s molbom, da nas ni u buduće ne zaborave. Napose hvalimo bivšem
dekanu g. prof. dr. A Petračiću, gg. šumarnicima Milušu i Spievaku,


g. nadšumaru Kneževiću, poglavarstvu grada Kostajnice i Prnjavor i
kolegama, koji su uložili truda za preporuke i sakupljanje doprinosa.
Do danas pristupili su društvu bilo kao utemeljitelji, darovatelji,
ili oboje zajedno, kako slijedi :


3.740 K i 3.350 K: „Prijatelji zelene struke", sakupila gg. Nikola
Miluš šumarnik Tuzla i Milan Knežević nadšumar u Teslicu.
1.000 K: Prometna banka, Beograd (prije 100 K) ; S. H. Gutmann
d. d. Belišće (200) ; Ujlaky. Hirschler i sin Doljnja Dubrava ;
Ing. Sacher direktor Teslić; Hrv. eskomptna banka (2000); — Grad
Prnjavor.
600 K: „Tanin" d. d. Zagreb.


520 K : Filip Spitzer Teslić.


500 R: Jadranska banka podr. Zgb. ; Uprava grada Brčkog;
Franjo Kiseljak veletrgovina — M Friedmann trgovac, Kr. povlašteni
zagrebački paro i umjetni mlin.
400 K: Dr. Landikušić inspektor ministarstva šuma i ruda: Ing.
Simo Krstić, Deutscha Filipa Sinovi (100).
300 K: Milan Knežević nadšumar Teslić; Tvornica hrastova
ekstrakta Mitrovica (100).


253*20 K: Organi šumske uprave u Varešu.


200 K: Ed. Moster i dr. d. d.; Bareis Lavoslav Karlovac; Bos.herc
građevno d. d. Sarajevo; Franc Čuček, Ptuj; Slavko Barta,
Zagreb; Franjo Gašparac, Mitrovica; Košta Lipić, Teslić; Gradsko
poglavarstvo Bijeljina; A. Vilhar, Prezid; — Gradsko poglavarstvo
Kreševo; Zemljišna zajednica — Ravna Gora.


180 K: Braća Frank, Zagreb.


150 K: M A. Dimitrijević, Osijek.


130 K: Nadlugari i lugari šumske uprave Šipovo, sakupio g.
šumarnik Spiewak.


100 K: Josip Prpić, drvotriac; Oskar Egersdorfer .... i inpdrva;
Braća Karnelutti, Zagreb; Hrv. štamparski zavod; D. D. za
proizvodnju hrastova izvatka Županja (100); Ravnateljstvo kaznione
Lepoglava; Hinka Franka sinovi; Posojilnica, Celje; Berg u. Hiittenwerk
Store; Kupalište Krapinske Toplice; Tvornica kem. izdelkov
Hrastnik; Društvo „Sever" Maribor ; Zagrebačka pivovara ; Alat d. d ;
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Vlastelinstvo Trakošćan; Gosp. društvo Lovinac; Ugljenik Ladanje
Dolnji Maruševac ; Isis d. d. ; Z Z. urbarske općine Dalj ; Prvi
osječki mlin d. d. Pivovara i pecara d. d. Otočac; Tvornica kože


d. d. Osijek, D. D. „Goranin" Lokve; Privredna štediona d. d.
Sombor; „Pannonia" Ljubljana; Zveza indujstrijcev na slov. ozemlju
Ljubljana; Tvornica Tanina Sisak; Cetinska pučka štediona Sinj;
Gosp društvo Varaždin; Vlastelinstvo Badljevina; Kugli Stjepan;
Vladimir Arko Zagreb; Janko Dujak Sisak; Ferdo Hirschl šeljezar;
Filip Frohlich Karlovac; Ašer Alkalay i sinovi Sarajevo ; Franc Cesar
Stob ; Kaufmann i dr. Brod n/S.; Ivan Wagner Zagreb; Richard Alberti
Brod n/S. (100); Reich i Katić Zagreb; Ilija Guteša Zagreb;
Goldberger i Guttmann Đakovo; Franc Potočnig Slov. Gradec; R.
Herrnstein Bjelovar; Jul. Weiss Dalj; Marko Micić Indija; Koritić
Dragutin Križevac; M. Šek tiskara; Josip Frisch Sisak; I. N. Schulhof
Osijek; Andrija Jakil d. d. Karlovac; Adolf Mann, Bier Arnold
Vukovar, Šašek Nikola Karlovac; Gustav Schwarz trgovac Zagreb;
Kuzma Rožmanić Zagreb; Leopold Nuber Osijek; Šundić Mitar Teslić;
Kabiljo Jakov Teslić; M. Majnarić šum. inž. pristav; Selak Josip
Zagreb; Košta Stjepanović, nadšumar; Makso Antić ravnatelj; Stanko
Hoffmann ing- nadgozdar; Ferd. Attems Slov. Bistrica; A. Koster
Oborovo; Vukašin Amidžić nadšumar; Tomo Bjegović šum. inž.
pristav; E. Ehrlich grad. poduzetnik; Ing. Fr. Funtak Vukovar; Ed.
Jilly inspektor Travnik, Dr. A. Akšamović biskup; Ing. Fr. Pahernik
Dr. O. Spiegler Brod n/S.; Blondek, Chladek i Lopac Ljubljana;
Milan Krešić Zagreb; Adalbert Šponar stud. iur; Josip Rugole šum.
inž pristav; Pavao Hidegethy Vukovar; Gradska i općinska poglavarstva:
Pitomaca, Požega, Pakrac, Uljanik, Antunovac, Drenje,
Lukač, Rogatica, Vinkovci, Prijedor, Ilok, Đurđevac, Vrginmost ; Manastir
Lepavina; Gradski porezni ured Petrovaradin ; B. h. šumarija
Teslić; Mestni magistrat Celje; Sresko načelstvo Zvornik; Šumski
ured vlastelinstva Vukovar, Općina grada Zvornlka i g. Cornel
Zurling — Crna Mlaka.
80 K: Josip Ambrinac šum. inžinir (utemeljiteljni dio); Građani
grada Kostajnice; Lončarić Josip, Teslić.
70 K: Činovnici tvornice duhana, Banjaluka.
60 K: Gećan Tomljanović, Teslić.


50 K : Žganec Vinko upravitelj župe Dekanovec ; Zdravilišče
Rogaška Slatina; Pučka štediona Kostajnica; Srpska kreditna banka
Vršac; Seoska zajmovna blagajna oolin Vranjic; Lachmann Jakob;


S. Jiinker Sisak; Ferljan šum. upravitelj Teslić; Poglavarstvo upr.
općine Vel. Gorica. J. Kopač voščarna Ljubljana (u. d.) ; Slovoj Norc,
Požega (u. d.); Banka i štediona Ravna Gora.
40 K: T. Spiewak šumarnik; Selim Mujčić Teslić; N. Marčić
Zagreb; Mijo Neumann Križevac.
30 K: Horvat Stjepan Slatina.
25 K : Anđela Potočnjak učiteljica Dekanovac ; Kn. šk. Lav.
konzistorij Maribor;