DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 49     <-- 49 -->        PDF

47


Ips amitinus Eichh. Orthotomicus erosus Wollast.
duplicatus Sahlb. proximus Eichh.
Mannsfeldi Wachtl laricis Fabr.
acuminatus Gyll. suturalis Gyll.


2. fam. Platypidae.
Platypus cylindrus Fabr.
Književnost.


Obnova segregacija.


(Povijest i rješavanje feudalnih odnosa u Hrvatskoj i Slavoniji,
s primjerima o segregacijama u Gorskom kotaru). Napisao kr.
šumar, nadzornik Josi p Majnarić . Izdala Pučka prosvjetna
knjižnica, Zagreb, Marovska ul. 24. Cijena 12 K. Štampano na 73
stranice.


G. nadzornik Majnarić razlaže u ovom prilično opsežnom i
zanimivom djelcu najprije, kako je došlo do urbarnog odnošaja izmedju
bivših feudalaca i njihovih kmetova, a zatim opsežnom stručnom
spremom razotkriva zle i po naš narod iz bivšeg Provincijala upravo
ubitačne strane cesarskih patenata od god. 1853. i 1857. Dokazuje,
da su ti patenti prevarnim i nasilnim načinom lišili naš narod
velikog dijela šumskog i pašnjačkog zemljišta koje mu po pravu
pripada, te zatim stavlja svoje prijedloge obzirom na to, kako bi
se navedene nepravde i otimačine, učinjene, na našem narodu bivšega
Provincijala, imale ispraviti.
Djelce je pisano vrlo lijepim i lakim stilom. Osobito se čitaoca
doimlje toplina, kojom se pisac zauzimlje za slabe, potlačene i prevarene,
a ta ga pravdoljubivost potiče, da se zauzme također za
ispravak nepravde i otimačine, što ju je na drugom dijelu našeg
naroda — onom iz bivše Vojne Krajine — izveo kr. ugarki državni
erar diobom šuma između sebe i pojedinih imovnih općina. Svim
prijateljima našeg seljačkog naroda, a naročito narodnim zastupnicima^
onima, koji to žele biti, preporučamo ovo djelce najtoplije^


Društvene vijesti.


Udruženje jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu.
(Šumarski dom). Na glavnoj konstituirajućoj skupštini od


24. XI. 1920. izabran je slijedeći upravni odbor za šk. god. 1920/21.
Predsjednik: Zvonimir Pere. Podpredsjednik: Petronije Zarić.
Tajnik: Vjenceslav Dubravčić. Blagajnik: Stjepan Berleković. Knjižničar:
Dragan Ficko. Odbornici: Pero Šimić i Rajko Opačić. Odb.
zamjenici: Vojislav Opačić i Cvjetko Ivančan. Revizori: Božo Zastavniković,
Vilim Novak i Josim Sendić.