DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 46     <-- 46 -->        PDF

44


dugi 3—4 mm široki. Prema prilikama mjesta i vremenu
1, 2 ili čak trostruka generacija u prva dva slučaja prezime
kornjaši u trećem ličinke. Cijeli razvoj traje 10—11 tjedana
(jaje 1´5 —2 tjedna, ličinka 2, kukuljica 3 a kornjaš 3´5-4
tjedna´, uz povoljne uvjete 6 —8 uz nepovoljne (vlaga, hladno,
u sjeni) 12—13 tjedana. Iglice u proljeće zaraženih stabala
pocrvene a kora otpada u velikim krpama sa stabla, dok iglice u
ljetu zaraženih stabala ostaju često zelene. Lovna su stabla uspješna.
Poznat od Laplanda do Alpa. Štete u nekim predjelima
su veoma znatne u istočnoj Pruskoj 1857—1858 te 1862 preko


70.000 ha uništili. 1871—1875 u Češkoj Šumavi" 104.000 ha napali
od kojih se moralo 6300 ha posjeći. Kod nas bile su
prijave iz Kosinja (1886. 1887. 1888.), Škara (1886, 1887),
Jasenka (1886, 1887), Begovarazdolja (1886), Ogulin (1887—
1891, 1905), Nemci (1886. 1889). Jasenak juni i august,
Ogulin juni, septembar, oktobar. — Sv. Petar Čvrstec.
Bosna (Olovo-Bjeliš, Han Kopito u gornjoj dolini Krivaje,
Cevljanovići prijetio opasnošću. Na smreki, iznimno na jeli).
I. a m i t i n u s Eichh. osmozubi omorikov lubotoč Kori.
4 mm. na smreki, često sa I. typographus. Ide i na bor te
ariš. Pravi zvjezdaste hodnike. Karlovac, Fužine.
I. duplicatus Sahlb. 3*5—4 mm. Štajerska.
I. Mannsfeldi Wachtl. 3—3´2 mm. Bosna.
I. acuminatus Gyll. Jelotoč šiljkasti Schl. Šesterozubi
borov lubotoč Kori. 22— 3´5 mm. sa svake strane strmine po
3 zupca. Načini zvjezdaste hodnike sa mnogo krakova. Više
je primaran a i štetan. Od Laplanda do Sicilije. Bosna
(glavni štetnik na bijelom boru i na njem obilniji nego li I.
sexdentatus. Višegrad (Han Kopito), dolina Krivaje (Cunjište,
Olovo-Bjeliš).
Orthotomicus erosus Wollast. 3—38 mm. Hrvatska,
Dalmacija.


O. proximus Eichh. 3—3 8 mm. Hrvatska, Dalmacija,
Bosna Višegrad (Han Kopito, Olovo (Bjeliš).
O. 1 ari ci s Fabr. Jelotoč krupnopiknjasti Schl. Arišov
pisar Kis. Arišov lubotoč Kori. na boru a i smreki, arišu,
jeli. Sljeme, Samobor, Skrad (smreka), Lokve Fužine. Bosna
(Višegrad [Borovac] na crnom boru, Cevljanovići na smreki).
O. s u t u r a 1 i s Gyll. 28—3"2 mm. na boru i smreki.
Ogulin,