DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Cr. abietis Rtzb. 1-2—1-8 mm. Lokve, Bosna (Stambulčić
na jeli). Na smreki ali i jeli, boru. Štetan u rasadnjacima,
biljevištu, 4—6 godišnja stabalca poginu.


Cr. intermedius Ferrari. 2 mm. Kranjska.


Ernoporus tiliae Panz. na lipi i E. fagi Fabr. na^bukvi
nisu kod nas još nadjeni, sva je prilika, da će se naći kao
što ni Trypophloeus (Glyptoderes) asperatus Gyll, na topoli
trepetljiki, Tr. granulatus Rtzb. na topoli, Tr. Rybinski Reitt.
na vrbi, Tr. alni Lindem. na johi.


7. X y 1 o t e r i n i.
Hodnici ljestvičasti, kratki, izmjenee. Drvaši, oštećuju
drvo za tehničku uporabu.


Xyloterus (Trypodendron) do mesti eus Lin. Glupan
valjkasti Schl. 3mm. Ide na bukvu, javor, hrast, johu, brezu a zalazi
2—4 cm. duboko u drvo, kvari ga za tehničku uporabu.
Kornjaši, prezime. Veće štete počini u panjevima i nalomljenim
stablima. Zagreb Sljeme, Krapina, Skrad, Gerovo,
Fužine, Gospić, Dalmacija.


X. signa tu s Fabr.(= quercus Eich.) 3*5 mm. Ide na
hrast, bukvu, javor, brezu, lipu, johu. Zagreb, Petrinjska
šuma, Krapina. U Skradu se rojio 18—30 marta, i 6—31
jula 1912, a u Petrinjskoj šumi Kotar 4. jula 1914.
X. line a tus Oliv. Glupan obrubljeni Schl. Liestvičar
Kis. Prugasti đrvotoč Kori. 35 mm. strmina je bez utiska.
Pojavi se u martu te opet u julu a kornjaši druge generacije,
koji izadju u septembru prezime. Napada posječena,
bolešljiva stabla, rijetko kad zdravu crnogoricu, poglavito
jelu ali i bor, smreku. Matični hodnici u drvu često slijede
godove a bočni su hodnici kratki ljestvičasti. U hodnicima
od crnih gljivica boja je kao. da su ispaljeni. Ako se ljeti
drvo oguli, neće navaliti kornjaši, zimi posječena stabla budu
oštećena i ako se kora oguli. Zagreb (Maksimir), Krapina,
Ogulin, Kapela, Hlevci, Ravna gora, Lokve, Fužine, Bosna
(smreka i jela1.
8. Dryocoetini.
To su monogami u crnogorici i bjelogoriçi.
Dryocoetes autographus Rtzb. Štetko dlakavi
Schl. Kuštravi omorikov lubotoč Kori. 3—4 mm. napada