DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Blastophagus (Myelophilus) p i n i p e r d a Lin.
Krugljar harač Schl. Borov srčikar Kis. Borov likotoč Kori.
3"5—4*8 mm. Prezimi a početkom marta potraži bor.
Izlučivanjem smole zdravih stabala uguše se kornjaši i jajašca,
ako su položena, obrane se stabla, ali žestokoj navali
kornjaša podlegnu, osobito boležljiva, polomljena stabla.
Najradje zalazi kornjaš u stabla zimi posječena. Matični
hodnik ide isprva koso a onda osovno gore (poput čizme
„Stiefelgang"). Prema prilikama u godini je samo jedna generacija
u julu, ili dvije i to u junu i septembru. Da se
kornjaši prehrane, zabuše se u jedno ili dvogodišnje grane
bora, izdube ih a tada te grane vjetrovi lako polome, stablo
dobiva na vrhu izgled, kao da je tko grane proredio („Waldgartner").
Preko zime zaklone se kornjaši u hodnicima kore
tik do zemlje. Ozbiljan štetnik bora, rijetko ide na smreku.
Lovna su stabla uspješna. Krapina, Skrad (bor),1 Bosna
(Višegrad na crnom boru).


BI. m i n o r Hartig. Krugljar maleni Schl. Borov likar
Kis. Mali borov likotoč Kori 35—4 mm. Sa crvenosmedjim
pokriljem. Voli tanku koru i bira boležljiva stabla ali vele,
da napada i na zdrave borove. Pravi vodoravne dvokrake
matične hodnike a živi inače kao i prijašnji ali znade biti
od veće štete, jer mu hodnici dublje prodiru. Sljeme, Fužine,
Bosna (Višegrad na crnom boru).


H y lurgus ligniperda Fabr. Striekar žutonogi
Schl. Žutonogi likotoč Kori. 5—57 mm., ide na jače korenje
bora. Sljeme, Fužine, Mljet. Bosna (Višegrad na korjenu
crnoga bora).


H. M i ck 1 i t z i Wachtl. 4—4*5 mm na boru. Dubrovnik,
Hvar, Mljet.
3. H y 1 a s t i n i.
Hvlurgops glabratus Zett. 4*5—5 mm. na korjenu
smreke. Moslavina, Kalnička gora, Ogulin, Lokve.


H. palliatus G y 11. 3 mm. Hrdjasti omorikov likotoč.
Na crnogorici, osobito boru. Trajani (smreka). Mlada
Vodica kod Glogovice, Zagreb, Sljeme, Škare, Jasenak,
Vel. Kapela. U Javorovoj kosi kod Ravne gore rojio se
koncem maja 1914. Fužine. Bosna (Han Lieska kod Višegrada
na smreki).
1 V. moj člančić: Šumarski list 1915. str. 132-134.


/