DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 36     <-- 36 -->        PDF

gora, Kraljičin zdenac i Sljeme, Bregi kod Koprivnice, Fužine.
U okolici Skrada rojio se 10—30. VI. 1912. Često u
društvu sa Se. pruni.


Se. amygdali Guer. 2—2*5 mm. na bademu u oko


lici Trsta. Primorje, Dalmacija.
Se. abhorrens Wichm. U okolici Zadra.
Scolytochelus ensifer Eichh. Ludbreg. Dolazi na


brijestu.
Sci. tri ornatu s Eichl. 3— 35 mm. Dalmacija.
Sci. m u lt istr i at us Mrsh. Vrtač prugavi Schl (= ulmi


Redt.) vrtač rovašeni Schl). Mali brijestov bjelotoč Kori. 2-2—3 3
mm. Pojavi se u junu, julu a drugi put u augustu, septembru
U vršcima i granama starih brijestova i jasena. Ruma, Vinkovci
(brijest, stara dunja), Sljeme, Skrad (brijest), Dalmacija.


Sci. Kirschi Skalitzky. 3 mm. Na brijestu drvoreda
u Senju, možda iz Austrije unesen.


II. Subfam. Ipinae.
1. Hylesinini.
Phloeotribus scarabaeoides Bernard (— oleae
Fabr.) 2—2"5 mm., na uljiki., redje na jasenu. Dalmacija.
Phloeophthorus Guillebeaui Reitt 17 mm. Er


cegnovi.
Ph. cristatus var. lineiger Guill. Dalmacija.
Phthorophloeus spinulosus Rey. 1*8—2-2 mm.


U obamrlim granama smreke. Javorova kosa kod Ravne gore.
Phloeosinus bicolor Brull. 2—25 mm. Dilj gora


kod Ruševa (borovica) Dalmacija, Bosna.
P hl. thujae Perris. 1*5—2 mm.„ Dilj gora u borovici.
Hylesinus crenatus Fabr. Supljar oštrikavi Schl.


Crni jasenov likotoč Kori. 4—6 mm. ima vodoravne dvokrake
hodnike sa vrlo dugim bočnim hodnicima. Vinkovci
na jasenu, Brod Moravice. Jde iznimno i na hrast.


H. oleiperda Fabr. Supljar tamni Schl. 25—3 mm.
Dolazi na uljiki a prema sjeveru na jasenu. U Crikvenici na
uljiki, Zeleni vir kod Skrada na cmorn jasenu.
Leperisinus^ fraxini Panz. Supljar maljavi Schl.
Jasenov likar Kis. Šareni jasenov likotoč Kori. 3 mm. Spada
medju najčešće potkornjake. Ima na nadvratnjaku i pokrilju
ljuštice a pravi vodoravne dvokrake hodnike. Pojavi´ se u